obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


praporiste

Prapořiště

(obec Kdyně)

2. 9. 2021

Kaplička sv. Jana Křtitele v Prapořištích
1)

Farnost: Kdyně (farnost do roku 2005: Kdyně)

Německý název: Prapořiště - Braunbusch.

První písemná zmínka o obci je z roku 1452.

Kaplička sv. Jana Křtitele

Kaplička je ve vlastnictví obce.

První písemné zmínky o vesnici pocházejí z roku 1452.2)
Prapořiště byly poslední „českou“ vesnicí na českoněmeckém rozhraní. Ves Prapořiště (Braunbusch) je ještě zcela česká, jak co se řeči obyvatel týče, tak rázu svých selských stavení; v sousedním německy hovořícím Brůdku však už mají domy nízké střechy po bavorském vzoru, zatíženy pro zpevnění kameny.3)

V 19. století a až do konce 2. světové války byla obec národnostně smíšená.

Před výstavbou kapličky se v obci slavila pouť na sv. Annu společně s kostelem na Tannaberku. O založení kaple je známé pouze to, že byl pro ni v roce 1870 zakoupen nový zvon – v 1. světové válce byl ovšem odebrán a nahrazen železným. Původní zasvěcení kaple bylo sv. Janu Nepomuckému. Zasvěcení sv. Janu Křtiteli proběhlo v roce 1921, kdy byla provedena i přestavba kapličky. V nově upravené kapličce byla sloužena první mše sv. na svátek sv. Jana Křtitele 24. 6. 1921.

V původní kapličce se konaly pouze v květnu májové pobožnosti bez účasti kněze. Na svátek Jana Nepomuckého se konalo procesí se sochou tohoto světce a sochou Panny Marie do Držalského lesa (cestou za samotou Hamlička), kde před dávnými lety stávala u studánky dřevěná kaple.

Kříž u této studánky obnovili v roce 2013 Stanislav Kokaisl a Pavel Husník.

Po roce 1921 se v obci držely pouti dvě – Češi slavili pouť na sv. Jana Křtitele, Němci slavili na sv. Jana Nepomuckého s procesím k držalské studánce.

Kaplička byla opravena až v roce 1959, kdy byla provedena nutná oprava střechy a její natření, vše za 2 180 Kčs. Další oprava (nátěr střechy) byla provedena v roce 1970 nákladem Marie Kokaislové z čp. 6. V roce 1990 zorganizovali manželé Kokaislovi z čp. 11 pokrytí střechy měděným plechem a pozlacení kopule. Práce na kapličce zdarma vedl Josef Šindelář a materiál financoval MěNV Kdyně (42 884 Kčs). Při opravě byla otevřena i kopule na věži, kde byl zápis o opravě ze 17. 10. 1959. Další oprava byla provedena v roce 2006 nákladem OÚ Kdyně. Památkově chráněný kříž z kaple je dnes uložen na bezpečnějším místě.4)

Původní kříž z kapličky v Prapořištích

Před poutí v roce 2013 byla kaplička znovu opravena a vybílena. Kresby v kapličce obnovila Marie Kadlecová.


OBYVATELSTVO

Zdroje5) 6);7);8);9);10);11)

RokDomůČechůNěmcůcelkem obyvatelobyvatel na jeden dům
1839 54 444 12) 444 8,2
1869 77 493 6,4
1880 80 504 6,3
1890 82 247 306 553 6,7
1900 92 579 6,3
1910 102 651 6,4
1913 348 303 651
1921 106 608 5,7
1927 82 462 146 608 7,4
1930 129 711 5,5
1950 141 560 4,0
1961 131 554 4,2
1970 130 480 3,7
1980 121 452 3,7
1991 135 417 3,1
2001 146 406 2,8
2011 160 425 2,7
2021 169 417 2,5

Graf počtu obyvatel v Prapořištích

Zajímavost

Ukořistěné prapory poražených z bitvy u Brůdku mezi knížetem Břetislavem a Jindřichem III. v srpnu roku 1040 prý česká vojska nesla kus cesty s sebou, ale nakonec je nechala na jednom místě, jež po nich obdrželo jméno Prapořiště. (Chodské pověsti a legendy, 2004). Podle vedoucí sbírek východoasijského umění v Kolíně (Köln), která v Prapořištích během 2. světové války krátce pobývala, může mít označení Prapořiště původ v 11. století, kdy Břetislav I. usadil na hranicích strážce z východní Evropy – na východě (např. Vnitřní Mongolsko) se jako Prapořiště/Prapory označovaly správní jednotky13).
Děkujeme za pomoc s tímto článkem Bětce Kokaislové.

Praporská kaplička na konci 19. století
Kaplička na konci 19. století.

Praporská kaplička s návsí na pohlednici z roku 1910
Kaplička s návsí na pohlednici z roku 1910

Pohlednice Prapořišť, období 1. republiky
Pohlednice Prapořišť, období 1. republiky.

Praporská kaplička ze 30. let 20. století
Praporská kaplička ze 30. let 20. století.

Pohled na Prapořiště a Starec z Bezného
Pohled na Prapořiště a Starec s Koutem z Bezného, nedatováno.

Pohled na Prapořiště z Rýzmberku
Pohled na Prapořiště z Rýzmberku, pohlednice z r. 1941.

Praporská kaplička zhruba v 70. letech 20. století
Praporská kaplička zhruba v 70. letech 20. století.

Pohled na Prapořiště z Korábu
Pohled na Kdyni, Prapořiště a Starec z Korábu, leden 2016.

Poutě

Pouť v roce 2023

Mše sv. byla 24. června 2023 od 19:00 hod.

Pouť v roce 2022

Mše sv. byla 25. června 2022 od 19:00 hod.

Pouť v roce 2021

Mše sv. byla 26. června 2021 od 19:00 hod.Pouť v roce 2019

Mše sv. byla 29. června 2019 od 18:00 hod.

Pouť v roce 2018

Mše sv. byla 23. června 2018 od 18:00 hod.
Pouť 2018 Pouť 2018 Pouť 2018 Pouť 2018 Pouť 2018 Pouť 2018 Pouť 2018 Pouť 2018 Pouť 2018 Pouť 2018

Pouť v roce 2017

Pouť 2017 Pouť 2017 Pouť 2017 Pouť 2017 Pouť 2017 Pouť 2017

Pouť v roce 2016

Pouť Pouť Pouť Pouť Pouť Pouť Pouť Pouť Pouť Pouť Pouť Pouť

Pouť v roce 2015

Pouť v roce 2014

Pouť v roce 2013

14)

Pouť v roce 2012

Pouť v roce 2006

Kříž v Prapořištích


30. 7. 2023 a 29. 2. 2020


Zobrazeno: 121 x

1)
Foto: Kaplička sv. Jana Křtitele v Prapořištích (24. 6. 2006)
3)
Bernau, Der Böhmerwald. 1887
4)
Kronika obce Prapořiště a Alžběta Kokaislová
5)
Johann Gottfried Sommerm, Das Königreich Böhmen: statistisch-topographisch dargestellt, Band 7.
7)
Ottova encyklopedie
8)
Administrativní lexikon obcí v Republice československé, 1927
9)
sčítání obyvatel, ČSÚ
10)
Chytilův úplný adresár̆ Království českého, Alois Chytil: 1915
12)
včetně 9 židovských / izraelských rodin
13)
DITTRICH, Edith Könnte man doch bleiben… Köln: Wienand, 2000, s. 15
14)
foto Pavel Kadlec
praporiste.txt · Poslední úprava: 06. 08. 2023 (20:52) autor: admin