obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


vaclav_obec_bela_nad_radbuzou

Václav


28. 3. 2022

(obec Bělá nad Radbuzou)

Farnost: Horšovský Týn (farnost do roku 2005: Bělá nad Radbuzou)

Německý název: Wenzelsdorf.


Obec založená v roce 1780 vděčí za své jméno baronu Wenzelu Kotzovi von Dobrz auf Heiligenkreuz.

V obci byla dvoutřídní škola (patřila k základní škole v Plößu), kaple zasvěcená svatému Janu Nepomuckému a lesovna. Dokonce se objevují zprávy o třech hostincích a obchodě se smíšeným zbožím, potravinami, pekaři a řezníkovi.

Obyvatelé „am Huaf“, jak se Wenzelsdorfu lidově říkalo, se živili především zemědělstvím a lesnictvím. K jejich příjmu však přispívala i manuální práce. Muži se zabývali především výrobou košů a hrábí nebo dřeváků, ženy pak výrobou krajek. V letních měsících jim práci poskytovala lesní školka patřící k lesovně nebo lesy barona von Kotze.

Život početných rodin v této oblasti byl často chudý a plný nedostatku. Ke změně všedního života docházelo například v období masopustu, který začínal o Hromnicích. Mladí chlapci se převlékali, navštěvovali dívky ve světnicích „Rockerstuben“ (Hutschastuben) a prováděli mnoho žertů. Masopust vrcholil ve čtvrtek a pokračoval až do Masopustního úterý, kdy se hrálo, tančilo a tropily se žerty.
Na vesnici se velmi dodržovaly zvyky kolem Velikonoc, stejně jako kleine Johannistag / „malá svatojánská“, svátek svatého Jana Nepomuckého, kdy přišel průvod z Plößu a byl přivítán zvoněním zvonů.1)

V roce 1839 zde bylo evidováno 28 domů s 321 obyvateli, kolem roku 1945 žilo ve Wenzelsdorfu 624 lidí ve 46 domech (v Rappaufu 17 a ve Straßhütte 1)2)

Obec byla zcela zbořena, na jejím místě zůstala jedna vojenská rota v přízemních barácích a jeden zděný hospodářský domek – vše je opuštěno.3), 4).


28. 3. 2022


Pozůstatky vojenské posádky, 13. 9. 2022

Bývalou obec Wenzelsdorf a vesnici Rappauf připomíná pamětní kámen, o který se stará Wenzel Licha ze Schönsee, který musel Wenzelsdorf opustit v 11 letech v rámci odsunu německého obyvatelstva z Československa. Pamětní kámen byl vysvěcen v srpnu 2008. Přeživší obyvatelé Wenzelsdorfu jsou obzvláště hrdí na prapor svého hasičského sboru, který byl vysvěcen v květnu 1928 a zachráněn při vyhnání do Bavorska. Tento exponát Bischofteinitzské oblasti je uložen v muzeu místní historie (Heimatmuseum) ve Furth im Waldu. Původní prapor přivezli rodáci v srpnu 2008, kdy byl vztyčen a vysvěcen pamětní kámen na památku obce, která byla po roce 1946 vyhlazena.


2008 (3x)5), 28. 3. 2022

Kaple sv. Jana Nepomuckého v obci Václav

Zbořena, na jejím místě postaven vojenský sklad.


Obrázek původní kaple (poskytla Marcela Bartoníčková).

Smírčí kříž

Nový smírčí kříž věnoval jeden z bývalých obyvatel obce.


28. 3. 2022
Zobrazeno: 72 x

2)
Sieglinde Kroupa „Chronik von Wenzelsdorf“ In: Heimatbuch der Gemeinde Plöß
3)
Marcela Bartoníčková, Městská knihovna Bělá nad Radbuzou
4)
www.kostely.tnet.cz
5)
www.onetz.de
vaclav_obec_bela_nad_radbuzou.txt · Poslední úprava: 20. 09. 2022 (09:40) autor: 185.5.68.18