obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


horsovsky_tyn

Horšovský Týn

Farnost: Horšovský Týn (farnost do roku 2005: Horšovský Týn)

Německý název: Bischofteinitz.

Město se připomíná již r. 973, kdy kníže Boleslav II. daroval Týn pražskému biskupství. Hrad byl založen po r. 1260 pražským biskupem Janem III. z Dražic. Město bylo sídlem arcijáhenství, které zahrnovalo pouze 1 děkanát s 52 plebaniemi. Matriky jsou vedeny od r. 1643.


Horšovský Týn na pohlednici z roku 1901

Kostel sv. Apolináře (původně farní)

Kostel založený v 2. pol. 13. století, kaple a presbytář pocházejí ze 14. století. Loď byla zbarokizována před rokem 1769. Kostel byl konsekrován 17. 10. 1768. 1) K opravě došlo v letech 1926–27. Presbytář kostela pochází z konce 14. století a svým klenutím a kružbami v oknech připomíná stavební umění parléřovské huti.

Kostel sv. Apolináře v r. 1930
Kostel sv. Apolináře v r. 1930

Ve věži kostela sv. Apolináře je zvon odlitý v r. 1898 Kruppovými závody v Bochumi (Německo), dále zvon odlitý v r. 1727 nezjištěným zvonařem a zvon odlitý na přelomu 17. a 18. stol. nezjištěným zvonařem. Nedaleko kostela se nachází historicky cenná budova bývalého arciděkanství. Kostel byl na konci 20. století arciděkanský, nyní je pouze filiálním k farnímu kostelu sv. Petra a Pavla.

Kostel sv. Apolináře
Kostel sv. Apolináře 10. 8. 2006

Kaplička: P. Marie (před kostelem)

Kaplička P. Marie
Kaplička před kostelem 10. 8. 2006

Kostel: sv. Víta, Václava a Vojtěcha

(filiální)

Bývalý klášter kapucínů se špitálem byl založen Adamem Matyášem z Trauttmansdorffu v roce 1650.

Jednoduchý raně barokní konventní chrám byl vybudovaný v letech 1650–1654 Vítem ze Štrasburku a sloužil také jako rodinná hrobka Trauttmansdorffů. Byl zrušen Josefem II. v roce 1785, ale krátce na to znovu došlo k jeho obnově.

Větší přestavba proběhla v roce 1864, další úpravy pak v roce 1911.

Objekt byl uzavřen v roce 1942 a z mnišských obydlí zřízen internát pro studenty. Na konci 2. světové války došlo k jeho využití pro ubytování uprchlíků z Východního Pruska.

Po válce kapucíni obnovili svoji činnost, ale pouze do roku 1950, kdy byl konvent definitivně zrušen a z kostela vznikl sklad velkoobchodu. V současnosti je klášterní komplex majetkem města.

Kaplička P. Marie čtvercového půdorysu s plochou nepravou klenbou je ze druhé poloviny 18. století.

Kostel sv. Víta, Václava a Vojtěcha Kostel sv. Víta, Václava a Vojtěcha
Kostel sv. Víta, Václava a Vojtěcha 10. 8. 2006


Interiér kostela 24. 8. 2019

Kostel: sv. Petra a Pavla

Kostel na náměstí Republiky je ze 13. století, vyhořel roku 1547 a 1708. Po roce 1708 došlo k jeho barokizaci.

Do roku 1658 se jednalo o samostatnou farnost, spojenou s farností u sv. Apolináře. 2). Zařízení kostela pochází z 1. čtvrtiny 18. století, stejně jako i varhany s třídílným korpusem. V době, kdy byl Horšovský Týn součástí českobudějovické diecéze, byl kostel sv. Petra a Pavla filiální, v rámci plzeňské diecéze se stal farním.

kostel sv. Petra a Pavla
Farní kostel sv. Petra a Pavla (10. 8. 2006)

Sonda potvrdila, že v kryptě pod kostelem v Horšovském Týně je pohřben místokrál: https://www.irozhlas.cz/veda-technologie/historie/slechtic-pohrben-kostel-krypta-domazlicko_2304271126_elev

Kaplička: Panny Marie Lurdské

(u Šibeničního vrchu) – zbořena.

Kaple byla odstřelena v roce 1962 nebo 1963, podle jiných údajů došlo k jejímu zničení již roku 1955, kdy probíhalo u kaple armádní ženijní cvičení, po němž z kaple zbyla jen hromada suti.

Jednalo se o novorománskou mešní kapli s věží postavenou ze sbírek věřících v letech 1911–1913 podle projektu architekta Adolfa Hrůzy z Plzně na místě kaple Panny Marie, postavené koncem 19. století sestrami Annou a Marií Kleinovými z Horšovského Týna na místě bývalého popraviště.

Kaple byla jednolodní, obdélná (celkem 9,4 x 15,5 m), vpředu se zkosenými rohy, s užším, trojboce uzavřeným presbytářem, předsíní v průčelí a hranolovitou, 15,1 m vysokou věží. Interiér kaple byl postaven ve stylu lurdské jeskyně. 3)

Kaplička Panny Marie Lurdské u Šibeničního vrchu
Místo, kde stála kaple (10. 8. 2006), kaple kolem roku 19204), kaple kolem roku 1930

Památkově chráněná kaple Korunování Panny Marie

(Malé Předměstí, po levé straně směrem do Horšova)

Kaplička Korunování Panny Marie
Kaplička Korunování Panny Marie 10. 8. 2006; kaple mezi lety 1900–1930

Kaple poblíž zastávky

(při vjezdu na Náměstí Republiky) byla v 60. letech 20. století upravena na informační vývěsku.

kaplička u Náměstí Republiky
Upravená kaplička u Náměstí Republiky5)

Kaple na Plzeňském předměstí

byla zbořena.

Loreta

(v zámeckém parku)

Jedná se zřejmě o nejstarší českou loretu (domek Panny Marie) – kapli nechal vystavět po návratu z poutní cesty do italského Loreta v r. 1584 Kryštof z Lobkovic.

Za josefínských reforem byla kaple zrušena a později vložením patra přebudována na vyhlídkový pavilon. V 19. století byla loreta považována za zničenou a zmizelou.

Teprve v roce 1972 po vyjmutí podlahy prvního patra pavilonu došlo podle objeveného nápisu ke zjištění, že tento objekt je původní loretou (Leta od narozenj Božiho 1584. Wegmeno Swate a nerozdilne Trogice, a chwale blahoslawene Pannie Marigy Rodicze Božy genž slowe z Loretu, založen a wystawen gest tento kostelik nakladem urozeneho Pana Kristoffa mladschiho z Lobkowicz na Teynie Horssowskem, Bilinie a Tachowie…). 6).

Vzácná stavba má novou střechu, na celkovou rekonstrukci ovšem stále čeká.

Pohled zvenčí interiér kaple
Pohled zvenčí a interiér kaple (10. 8. 2006).

Pohled zvenčí (po 13 letech) interiér kaple (po 13 letech)
24. 8. 2019

Loreta
Loreta mezi lety 1890 a 1916

Zámecká kaple Nejsvětější Trojice

Zámecká kaple
Zámecká kaple7) a foto 30. 7. 2020

Dříve stál na místě dnešního zámku biskupský dvorec obehnaný valy, na jehož nádvoří byla vystavěna kaple. Teprve později (v roce 1258) vzniká biskupský hrad s obytným palácem. Dosavadní kaple Nejsvětější Trojice je včleněna do hradu – na kapli navázala přístavba dalších místností. Bohatý klenební systém a výzdoba kaple svědčí o práci vynikající stavební huti – dodnes patří tato část horšovskotýnského zámku k jeho nejcennějším památkám. První přestavba původního objektu proběhla ve 14. století, stěny kaple byly později v 16. století pokryty ještě renesančními nástěnnými malbami.

Kaple je ve vlastnictví státu.

Kaple před zámkem

Zbořena.

Kaple před zámkem v roce 1868 Kaple před zámkem v roce 1900
Kaple před zámkem v roce 1868 8) a v roce 1900

Podle sčítání lidu ze dne 1. 12. 1930 bylo v Horšovském Týně 447 domů, ve kterých žilo 2119 Němců, 484 Čechů a 60 příslušníků jiné národnosti. 9). V roce 1982 zde žilo 3917 obyvatel 10), v roce 2001 zde žilo 3625 obyvatel v 606 domech (sčítání obyvatel, ČSÚ). 
Zobrazeno: 115 x

1) , 2) , 10)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
3)
www.kostely.tnet.cz
4) , 5)
6)
Horšovskotýnsko, 1998
7)
Převzato z: <horsovsky-tyn.cz>
9)
Obrazové materiály z CD publikace vydané Heimatkreismuseums Bischofteinitz im Landestormuseum Furth im Wald.
horsovsky_tyn.txt · Poslední úprava: 18. 09. 2023 (14:19) autor: admin