obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


sitbor_obec_pobezovice

Šitboř

(obec Poběžovice)

Šitboř - dron
7. 8. 2021

Farnost: Poběžovice (farnost do roku 2005: Šitboř)

Německý název: Schüttwa.

První zmínka o Šitboři je z roku 1248, kdy ves vlastní vladykové Prkoš a Protivec. Ve 13. století náležela ves k majetku hradu Starého Herštejna a je nazývána Újezdem, Újezdem Šitboří či Ješitboří 1). Plebanie byla zřízená v roce 1359 byla až do roku 1787 přivtělena k pivoňskému klášteru. Matriky jsou vedeny od roku 1625.

Podle sčítání lidu ze dne 1. 12. 1930 zde žilo 307 obyvatel (60 domů: 297 Němců, 9 Čechů, 1 příslušník jiné národnosti). V roce 1982 zde žilo 81 obyvatel, v roce 2001 zde žilo 73 obyvatel v 36 domech 2), 3), 4).

Kostel sv. Mikuláše, biskupa


7. 8. 2021.

Kostel je ze 14. st. (zmiňován 1359), jednolodní s pravoúhlým presbytářem 5), barokizovaný kolem roku 1700. Od 70. let 20. století až do začátku 21. století byl kostel téměř zříceninou. V letech 1990–1991 došlo k odstranění věžní báně, která hrozila zřícením. Zvony z kostela sv. Mikuláše byly přeneseny v 70. letech 20. století do kostela sv. Jiří v Koutě na Šumavě.


Kostel sv. Mikuláše (8. 8. 2006). Vstup jen na vlastní nebezpečí (8. 8. 2006).

2006 2015
Vnitřek kostela (8. 8. 2006 а 4. 8. 2015).

Vnitřek kostela Oltář (1969)
Vnitřek kostela (8. 8. 2006). Oltář (1969).


Probíhající oprava kostela (7. 8. 2021).


Kostel před rokem 1945 v roce 1975

Kostel před rokem 19456), v roce 1975 a znovu opravený kostel 7. 8. 2021.

V roce 2004 církev prodala kostel za symbolickou částku městu. V roce 2015 byl založen Spolek Mikuláš, z.s., který měl jako hlavní cíl stanovený záchranu kostela svatého Mikuláše v historické podobě.

V roce 2016 začala na hřbitově oprava centrálního kříže obětem 1. světové války.
Památník obětem 1. světové války v Šitboři
7. 8. 2021.

V roce 2016 zároveň pokračoval postupný proces čištění hřbitova. Při obnově hřbitova bylo dosud vztyčeno 180 kamenných náhrobků,které byly původně osazeny litinovými křížky. Z toho bylo 18 rozlámaných kamenných náhrobků znova slepeno. Celkem se podařilo nalézt a obnovit 54 kompletních křížů, 22 větších torz vysokých 0,4–1,1 m a 20 torz výšky od 0,1 do 0,4 m.7)

Hřbitov Hřbitov
Hřbitov (4. 8. 2015)


Hřbitov (7. 8. 2021)

V červenci r. 2021 vytvořil Jaroslav Šindelář sluneční hodiny na jižní straně věže kostela podle návrhu akad. malíře Jaroslava Šindeláře (jeho otce). Výpočet hodin provedl Kamil Řezníček, člen České astronomické společnosti v Hradci Králové – sekce sluneční hodiny. Hodiny ukazují pravý astronomický čas v Šitboři a jsou umístěny na místě, kde podle pamětníků původně sluneční hodiny byly.8)
Sluneční hodiny v Šitboři

Kaplička Schlössmühlkapelle

Kaplička SV od obce zbořena.

Schlössmühlkapelle
Schlössmühlkapelle před r. 1945. 9)

Pořadí farářů v Šitboři do roku 1939

sitbor_2.jpg

 • Georg Schmeykal 1788–1792
 • Thomas Kladrubsky 1792–1819
 • Johann Cenefels 27. 1. 1820–18. 4. 1832
 • Anton Penl červen 1832–29. 4. 1842
 • Jakob Smazal září 1842–25. 7. 1846
 • Franz Wawák 13. 12. 1846–30. 5. 1869
 • Josef Weber 23. 8. 1869–25. 7. 1871
 • Josef Steinbach 16. 10. 1871–duben 1876
 • Theodor Puchta 15. 7. 1876–31. 5. 1909
 • Paul Zeman 1. 10. 1909–31. 8. 1912
 • Johann Schwarz 1. 1. 1913–30. 9. 1914
 • Josef Fikota 1. 3. 1915–6. 10. 1933
 • Martin Wierer 1. 10. 1936–30. 6. 1939
 • Josef Hoppe od 1. 7. 1939

Zajímavost

Jan ze Šitboře († asi r. 1414), který působil jako městský notář v Žatci (Saaz), sepsal kolem r. 1400 pozoruhodné dílo, které nazval Oráč z Čech (Ackermann aus Böhmen).10) V něm se staví u Boha jako žalobce proti Smrti za to, že mu vzala jeho milovanou manželku. Smrt argumentuje tím, že jedná v souladu s řádem věcí.

Vyobrazení Smrti na přístupové cestě k hřbitovu, série Oráč a Smrt

Boží rozsudek je poměrně krátký. Obě strany jsou současně v právu i v neprávu:
„Ten želí toho, co nebylo jeho; ta se zas vychloubá moci, kterou ze sebe nemá. Leč spor se nevede zcela bez příčiny; oba jste zápolili zdatně; toho k žalobě přivádí žal, tu nutí žalobcův výpad zjevovat pravdu. Proto, žalobce, tobě připadni čest! Smrti, tobě nechť vítězství patří! Neboť každý člověk je povinen odevzdat život smrti, tělo zemi, duši nám!“

Oráč mi říkají,
pluh mám z ptačího šatu11)
a žiji v české zemi.
Nenávist, nevraživost
a protivenství
budu k vám chovat navěky.
 
Jako nemůžeš slunci vzít jas,
měsíci chlad, ohni žár
a vodě vlhkost,
právě tak nemůžeš nám
vyrvat naši moc.
 
Říkáte, že vaše kosa seče napořád.
Jak to, že nechává bez úhony
víc bodláčí než dobrého kvítí,
víc myší než velbloudů,
víc mrzkých než dobrých lidí?
Jmenujte mi, ukažte mi prstem:
kde jsou ti zdatní,
počestní lidé,
kteří tu svého času byli?
Soudím, že jste je jala.
 
Kvapným krokem
se ubírá život lidí:
dnes živí, obratem ruky mrtví.
Závěr buď stručný:
každý člověk nám dluží svou smrt
a je mu vrozeno zemřít.

V Šitboři je nyní celá řada památek věnovaných Janu ze Šitboře (též Jan ze Žatce).

7. 8. 2021. 
Zobrazeno: 232 x

1)
Český les, 1991
2) , 9)
Obrazové materiály z CD publikace vydané Heimatkreismuseums Bischofteinitz im Landestormuseum Furth im Wald.
3) , 5)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
4)
sčítání obyvatel, ČSÚ
6)
www.kostely.tnet.cz
10)
Tento zajímavý středověký spis vydalo v reedici nakladatelství Vyšehrad v roce 1985.
11)
Žalobce se představuje jako „Oráč“, jenž má „pluh z ptačího šatu“ – pero. Není tedy sedlák, ale učenec. Avšak svou autostylizací rozsévače, který se stará o život, vzrůst a potravu, se také metaforicky povyšuje na protihráče smrtícího žence.
sitbor_obec_pobezovice.txt · Poslední úprava: 29. 01. 2024 (07:43) autor: admin