obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


pivon

Pivoň

(obec Mnichov)


16. 8. 2021

Farnost: Poběžovice (farnost do roku 2005: Pivoň)

Německý název: Stockau.

V r. 1982 zde žilo 71 obyvatel, v r. 2001 zde žilo 54 obyvatel v 23 domech 1), 2), 3).

Kostel Zvěstování Páně


16. 8. 2021

Bývalý klášter augustiniánů v Pivoni byl založený v r. 1147, a jednalo se o první klášter augustiniánů na našem území. V roce 1420 klášter zpustošili husité (s nedalekým hradem Starým Herštejnem), vyhořel v roce 1573 a r. 1595 došlo k jeho přestavbě. Značné škody utrpěl klášter v třicetileté válce při drancování Švédy (1641 a 1648). Pak přišla pro Pivoň doba rozkvětu – klášteru náleželo 12 vsí a 136 poddaných. Proto mohl být v roce 1666 postaven velký refektář, rozšířen původní kostel a postaveny ambity. Klášter byl obnoven r. 1773, zrušen za Josefa II. r. 1785, v roce 1800 prodán a používán jako obytný objekt, r. 1843 přikoupen k poběžovickému panství. Po roce 1945 obsadila klášter Pohraniční stráž. 4), 5). Kostel v roce 1953 vyhořel, nová střecha byla postavena v roce 1968, mezitím se zřítila klenba. Církev převedla kostel roku 2003 na společnost vlastnící vedlejší klášter. V roce 2021 je vlastníkem soukromá osoba.

Lokalie r. 1787, farnost. r. 1856, matriky od r. 1784. Kostel původně raně gotický, částečně zbarokizován r. 1686. Podle sčítání lidu z 1. 12. 1930 žilo v Pivoni 308 obyvatel (52 domů: 294 Němců, 12 Čechů, 2 příslušníci jiné národnosti).


Pohlednice z Pivoně


Fotografie a vyobrazení Pivoně, Muzeum Chodska


Kostel Zvěstování Páně v Pivoni (18. 7. 2006, 18. 7. 2006, 4. 8. 2015).


Pohled z dálky (18. 7. 2006 a 4. 8. 2015).


Pivoň – klášter s kostelem (nedatováno). Pivoň (nedatováno).


Požár v r. 1953. Po požáru. 6)

Zajímavost: Podle pověsti byl klášter založen na paměť vítězství českého knížete Břetislava I. nad německým vojskem roku 1040. Podle historicky neověřených zpráv pronikali v letech 1147–1149 do okolí dnešní Pivoně mniši vilhelmité, jejichž domovský klášter stál v nedalekém bavorském Schönthal. 7)


Kostel (klášter) v Pivoni v 70. letech 20. století. 8)

Hřbitov


4. 8. 2015. Hřbitov v Pivoni. Hrob volyňských osídlenců v Pivoni. (Augustina Prošková, *25. 6. 1882, Olšanka, Žitomír (SSSR), +7. 11. 1956, Pivoň) 
Zobrazeno: 234 x

1) , 6) , 8)
Obrazové materiály z CD publikace vydané Heimatkreismuseums Bischofteinitz im Landestormuseum Furth im Wald.
2)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
3)
sčítání obyv., ČSÚ
4) , 7)
Český les, 1991
5)
KČT Chodsko
pivon.txt · Poslední úprava: 17. 08. 2021 (23:12) autor: 46.167.210.38