obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


pobezovice

Poběžovice

Poběžovice - pohled z dronu
7. 8. 2021

Farnost: Poběžovice (farnost do roku 2005: Poběžovice)
Německý název: Ronsperg.

První historická zmínka je z roku 1359, statut poddanského městečka získávají Poběžovice v roce 1424, v roce 1502 už tu zřejmě stál gotický hrad.

Podle sčítání lidu ze dne 1. 12. 1930 zde žilo 1989 obyvatel (330 domů: 1798 Němců, 151 Čechů, 40 příslušníků jiné národnosti) 1). V roce 1982 zde žilo 1447 obyvatel 2), v roce 2001 zde žilo 1542 obyvatel v 280 domech 3).

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Interiér kostela Nanebevzetí Panny Marie
7. 8. 2021. Interiér kostela4)

V letech 1655–1725 byly Poběžovice spravovány z Meclova, v roce 1781 došlo k obnovení farnosti. Matriky jsou vedeny od roku 1655.

Kostel byl původně gotický, založen koncem 15. století (r. 1490) Dobrohostem z Ronšperka (v kostele je uchován dodnes jeho náhrobek), který nechal vystavět i zdejší zámek. Kostel měl původně dvě věže, tyčily se nad cestou, která od nepaměti procházela Poběžovicemi. V roce 1632 kostel spolu s větší části města vyhořel a v rámci opravy v tomtéž roce byl zbarokizován. Dobu založení kostela připomíná kamenná pozdně gotická křtitelnice. Se zasvěcením kostela souvisí pozdně gotická socha Panny Marie s Ježíškem na hlavním oltáři z 16. století, ale také výzdoba obou postranních oltářů, které pocházejí z 2. poloviny 17. století. Na levém oltáři je Pieta a nad obrazem pak skulptura plačící Máří Magdaleny pod křížem a skupinou andělů, pravý boční oltář zdobí kromě jiného obraz Zmrtvýchvstání datovaný rokem 1653. V presbytáři se nacházejí další dvě památky, které připomínají dva zničené historicky významné objekty z okolí Poběžovic, a to obraz svatého Mikuláše z kostelíka v Šitboři a relikviář svaté Faustiny, který byl do poběžovického kostela přenesen z kláštera v Pivoni. V roce 1902 byla snesena jedna věž. 5), 6).

V poběžovickém kostele nechybí ani památky na poslední majitele ronšperského panství, rod Coudenhove-Kalergi. Ten tu připomínají náhrobníky rodičů Heindricha Coudenhove-Kalergi (manžel Mitsuko Aoyama, pokřtěné Marie Tekla). Německý text na náhrobníku oznamuje, že, Marie, říšská hraběnka Coundenhove-Kalergi, se narodila v Petrohradě (PETRSBURG) 16. ledna 1840 a zemřela v Ronšperku (RONSPERG) 11. března 1877. Jejího manžela připomíná náhrobník protější. František Karel von Coudenhove se narodil ve Vídni 16. ledna 1825 a zemřel v Ottenheimu 16. července 1893. Jejich syn Heinrich však v kostele pohřbený není, jeho hrob se nachází na zdejším hřbitově. Heinrichova manželka Mitsuko je pohřbena v Mödlingu u Vídně.

Významnou součástí výzdoby interiéru kostela jsou i erby rodů, které vlastnily zdejší panství. Nacházejí se na vítězném oblouku, který odděluje presbytář od lodi.7)


Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Poběžovicích (8. 7. 2023).


8. 8. 2006.

Fara

Farní budova v Ronšperku (Poběžovicích) byla postavena v roce 1680. Je vybudována v barokním slohu. Velmi působivý je i její velmi udržovaný interiér - nízké stropy, rozložení místnosti a sklepení. V roce 2014 při úpravách chodníku kolem fary zde byla objevena studna, která snad pochází z dob, kdy ještě nad vsí Poběžovice stávala tvrz zmiňovaná v roce 1419 a která snad byla v místech fary a budovy České spořitelny, postavené v roce 1912. Na faře také byla škola, a to až do roku 1778. V Poběžovicích působil P. Jindra, P. Kaplánek, P. Špána.8)


8. 7. 2023

Socha svatého Jana Nepomuckého

Socha je z pískovce. Údajně ji vytvořil sám slavný barokní sochař Jan Brokoff, a to v roce 1682. V Norimberku pak byla podle jejího vzoru odlita socha kovová, která stojí od roku 1683 na Karlově Mostě v Praze.9)


8. 7. 2023

Zámecká kaple

V dolní části zámecké věže se nachází zámecká kaple zasvěcená sv. Janu Nepomuckému. Oltář této kaple pochází z kostela v Šitboři.


8. 7. 2023

Hřbitovní kaple


Hřbitovní kaple (2006).

Kaple sv. Antonína Paduánského

Raně barokní kaple sv. Antonína Paduánského, postavena kolem roku 1700. Stála na starém hřbitově SZ od zámku. Zbořena.

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého z 19. století u mostu, uvnitř stála socha sv. Jana Nepomuckého ze 17. století. Kaple zbořena.

Kaple Panny Marie Lurdské

Dřevěná kaple na západě města zasvěcená Panně Marii Lurdské. Stála při silnici na Mnichov. Postavena v roce 1858, obnovena v původní podobě po povodni v roce 1879. Zbořena.

Kaplička Panny Marie u zámku


Výklenková kaplička u zámku, 16. 7. 2023


Kaplička u zámku, 2004 10).

Špitální kaple

(zbořena)


Stará špitální kaple v Poběžovicích (nedatováno). 11)

Kaple sv. Prokopa

Kaple JV od města, stála při silnici do Otova před železničním přejezdem. Zbořena.12)


Kaple sv. Prokopa (Prokobikapelle), nedatováno. 13)

Poběžovice na starých fotografiích

Poběžovice na pohlednici ze začátku 20. století Poběžovice na pohlednici ze začátku 20. století
Poběžovice na pohlednicích ze začátku 20. století.


Stará pohlednice (nedatováno).

Poběžovice v roce 1965.
Poběžovice v roce 1965. 14) 
Zobrazeno: 169 x

1) , 11) , 13) , 14)
Obrazové materiály z CD publikace vydané Heimatkreismuseums Bischofteinitz im Landestormuseum Furth im Wald.
2)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
3)
sčítání obyvatel, ČSÚ
5)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
6)
Český les, 1991
7) , 8) , 9)
Na základě pramenů a dostupné literatury zpracovala Mgr. Marie Špačková
10) , 12)
www.kostely.tnet.cz
pobezovice.txt · Poslední úprava: 27. 02. 2024 (08:42) autor: 193.165.236.106