obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


javorna

Javorná

(obec Čachrov)

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Javorná

  • Kostel sv. Anny (kulturní památka)
  • Kaplička poblíž restaurace
  • Zejbišský Dvůr u Suchých studánek (Paseka)
  • Kaple u Suchých studánek v bývalé osadě Paseka
  • Kaple v Městištské rokli
  • Kaplička na samotě Hamrlík
  • Štíhlov (Stieglův Dvůr, Stiglhof, Stieglhof)
  • Poschingrův Dvůr

První písemné zmínky o tomto území tvořeném více než 20 roztroušenými samostatnými dvory (Kochet / Kochánov, Gerlhof, Bucher, Stiglhof / Stieglův Dvůr, Seewieserhof, Eisnerhof, Poschingerhof / Poschingrův Dvůr, Gayerberg, Schürerhof, Streblhof, Stellkasparhof / Oberrichterhof, Schukatschen / Šukačka, Brückl, Ober Dürnbrunn a Unter Dürnbrunn, Köhlerwastl, Holzschlag, Wolfsau (Swina / Swinna), Gütnerhöfe, Schmausenhütte, Brunst, Patterlhütte, Simandlhof / Šimandlův dvůr) pocházejí z 15. století s označením Seewiesen, na počátku 17. století se objevuje počeštěný název Zegbis/Zejbiš.
Název latinsky: Seevisa.
Název německy: Seewiesen.

Dnešní obec byla v r. 1869–1910 pod názvem Seewiesen obec v okr. Sušice, v r. 1921–1930 pod názvem Zejbiš obec v okr. Sušice, v r. 1950–1976 obec v okr. Klatovy, od 30. 4. 1976 část obce Čachrov v okr. Klatovy.

V roce 1895 zde žilo 1170 obyvatel (1140 Němců a 30 Čechů), v roce 1982 zde žilo 165 obyvatel, v roce 2001 zde žilo 151 obyvatel v 67 domech.1)

Horská obec pod svahy Můstku byla dříve sídlem vrchního rychtáře devíti svobodných „králováckých“ rychet – Svatá Kateřina (St. Kathrina), Hamry (Hammern), Hojsova Stráž (Eisenstrass), Zejbiš (Seewiesen, dnes Javorná), Zhůří (Haidl), Kochánov (Kochet), Staré a Nové Stodůlky (Alt- und Neu-Stadeln) a Stachy (Stachau), které si samy volily vlastní rychtáře (Richter) a všechny dohromady pak svého vrchního rychtáře (Oberrichter), zastávajícího svůj úřad v Zejbiši. (Úřad vrchního rychtáře existoval až do zrušení roboty v roce 1848, kdy všechna královácká privilegia přestala platit). Tito hraničáři, došlí vysoké úcty i blahobytu, nazývali se králováckými svobodnými sedláky (königlichen /künischen/ Freibauern) a měli pro královskou komoru hned dvojí význam: neměli totiž jen dosud nehostinnou lesní divočinu proměnit svýma pilnýma rukama ve výnosné polnosti, nýbrž byli i vítanou ostrahou hranice, která by v časech hrozícího válečného nebezpečí ohňovými signály na horách varovali před ním vnitrozemí.2)

Administratura r. 1722, farnost r. 1747, matriky jsou vedeny od roku 1722.

Název Javorná se objevuje až v roce 1953 podle nedalekého šumavského vrcholu Javorná (Ahornberg, 1090 m n. m.).

image833.jpg image834.jpg
Javorná v r. 18993) a pohlednice z 20. let 20. století4)

javorna1965.jpg
Javorná, cca 1965. 5)

javorna-razitka.jpg
Poštovní razítka Zejbiše, dnes Javorné.6)

Kostel sv. Anny

Na místě kostela sv. Anny stála původně barokní kaple vystavěná v letech 1698–1701. Povolení k výstavbě kaple obdrželi obyvatelé královácké rychty Zejbiš (patřící v té době částečně k farnosti Velhartice a částečně k Čachrovu) v roce 1697. V březnu 1701 byla kaple obdarována jistinou 150 zlatých a 26. července téhož roku byla vysvěcena.

V roce 1714 povolila pražská arcibiskupská konsistoř rozšíření kaple a v r. 1718–1721 k ní přistavěl Marco A. Gilmetti západní část s průčelím a věže krytými šindelem. Na stavební náklady přispěli majitelé sklářských hutí a statků, rodina Krakovských z Kolovrat a pražský advokát Prokop Čermák. Za hlavním oltářem je nade dveřmi sakristie osazena zakládací deska původní kaple sv. Anny s německým nápisem:

Anno 1700 ist diese Capelle von was hier benannten zu Ehren St. Anna erbauet worden als: Andr. Ant. Poschinger, Dero kais. Einnehmer zu Ohnervelt und der zeit Oberrichter in Waldhvozd, dann Johann Jacob Eisner, Glashüttenmeister und Johann Filip Gerl, Glashüttenmeister zu Seeviesen, auch Georg Gerl mit Nachtbaren alda.

Lustry jsou výrobky zdejších zaniklých skláren (které zde existovaly od 15. století). Teprve po výstavbě kostela se v jeho bezprostřední blízkosti začíná tvořit jádro obce, pro jejíž označení se v této době užíval i název „U svaté Anny“.

image836.jpg javorna-kostel0208.jpg
Kostel sv. Anny 26. 7. 2012

image835.jpg
V Seewiesen byl roku 1944 svěcen zvon „Regina Maria“ s nápisem:

Spende Trost und künde Frieden, schalle laut ins Land hinein.

Allen sei Dein Heil beschieden, sollst ihnen Gottes Botin sein!7)

Kaplička u pensionu v Javorné

image837.jpg
Kaplička poblíž restaurace (pensionu) v Javorné, 26. 7. 2012

Zejbišský dvůr

javorna-zejbissky_dvur-1992.jpg image838.jpg
Osmiboká kaple v Zejbišském Dvoře blízko Javorné na snímku z roku 19928) a foto kaple z 27. 8. 2013

Poškozená kaple u Suchých studánek v bývalé osadě Paseka

(něm. Holzschlag) (souřadnice 49.235004°N, 13.258467°E)

image839.jpg
Mapa kaple u Suchých studánek (bývalá osada Paseka)

image840.jpg
Kaple v květnu 2010
9)

Městištská rokle

Mezi Šukačkou a vsí Onen Svět (v Městištské rokli) stojí poškozená kaplička.

image841.jpg image842.jpg
Kaplička v Městištské rokli, interiér (27. 8. 2013)

image843.jpg image844.jpg
Kaplička v Městištské rokli (27. 8. 2013)

Kaplička na samotě Hamrlík

image845.jpg
Kaplička 30. 8. 2013

Štíhlov (Stieglův Dvůr, Stiglhof, Stieglhof)

image846.jpg
Štíhlov – mapa

image847.jpg image848.jpg
Kaple v Štíhlově v září 200610) a 27. 8. 2013

Poschingrův Dvůr

image849.jpg
Poschingrův Dvůr, Poschingerhof.
Souřadnice objektu: 49.224441°N, 13.293307°E11)

Zničené kaple

Stráně

Jižněji položená kaple z dvojice kaplí ve vsi

Starý Brunst

(Altbrunst) – souřadnice objektu: 49.1904°N, 13.308418°E
Zobrazeno: 175 x

1)
STEINER, J. c. d.; KDČB; sčítání obyvatel, ČSÚ
2)
VOGEL, Georg. Z dějin Železnorudska do roku 1900 [online] Kohoutí kříž. Jihočeská vědecká knihovna 2001-2013 [cit. 8. 8. 2012] Dostupné z: http://www.kohoutikriz.org/data/w_vogel.php.
6)
http://www.kohoutikriz.org, Repro V. Kudrlička, Javorná: zapomenutý kout Šumavy II (1987), s. 203
7)
http://www.kohoutikriz.org, Repro Glaube und Heimat, 1990, č. 7, s. 40
8)
http://www.kohoutikriz.org, Repro Glaube und Heimat, 1998, č. 11, obálka
javorna.txt · Poslední úprava: 01. 02. 2021 (12:36) autor: 193.165.236.86