obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


cachrov

Čachrov


Kostel v Čachrově 26. 7. 2012 a 10. 7. 2020

Vikariát: Sušice-Nepomuk

Farnost Čachrov

  • Kostel sv. Václava
  • ​Kaplička sv. Anna
  • Kaplička ​sv. Jan Nepomucký

Název německy: Tschachrau

Název latinsky: Czachrovium

Plebanie od r. 1362, Matriky jsou vedeny od roku 1677.

Od r. 1869 obec v okr. Klatovy.

image047.jpg image048.jpg
Čachrov 19081) a Čachrov v 70. letech 20. století2)


Čachrov 10. 7. 2020

Seznam kněží v Čachrově

FotografieJménoDoba působeníPoznámka
40 P. Robert Paruszewski (administrátor z Velhartic)od 1. 6. 2019
39 Marek Antoni Donnerstag, ThD. (administrátor ex currendo ze Sušice)2019 (leden–květen)
38 P. Vendelín Zboroň (administrátor z Velhartic)
✵ 26. 3. 1957, Semily
vysvěcen 30. 6. 1985
1.7.2010–2019
jáhen Ing. Jan Červený
✵ 30. 10. 1942
✟ 17. 4. 1995
1992–1995
37 P. Zdislav Pešat (administrátor z Velhartic).
✵ 30. 6. 1954 (České Budějovice)
vysvěcen 7. 3. 1982
✟ 18. 12. 2013 (Praha)
1991 – 2010 (19 let) Za jeho působení proběhla oprava fasády kostela, věže kostela a oprava varhan. „Boží hrob“ uzpůsoben jako zpovědní místnost.
36 P. Jaroslav Lilák
✵ 19. 3. 1923 (Petříkov)
vysvěcen 26. 6. 1949
✟ 17. ledna 2006
1. 7. 1990 – 1991 Dokončena oprava fary. V kostele zabudovány mříže, aby mohl být otevřen přes den a vybudován obětní stůl, aby se mohla sloužit mše svatá čelem k lidu.
35kardinal-vlk.jpg3) Miloslav Vlk
✵ 17. 5. 1932 (Líšnice) ✟ 18. 3. 2017 (Praha)
parte: parte
1989 – 1990 Z Čachrova odešel jako diecézní biskup do Českých Budějovic. Jmenován arcibiskupem pražským a kardinálem. Za jeho krátkého působení (8 měsíců) proběhla oprava fary.
344) Ladislav Maleček
✵ 27.6.1918, vysvěcen 30. 4. 1944.
1966 – 1988 (22 let).
Působil mj. od r. 1949 v Loučimi)
Vymalován kostel a zavedeno topení akumulačními kamny.
335) ThDr. Josef Baťka
✵ 16. 3. 1901
1952 – 1966 Nechal opravit věž kostela. Pohřben v nedalekém Kolinci.
32zahradka.jpg Josef Zahrádka
✵ 25. 11. 1876 v Čachrově
✟ 5. 11. 1951
1938–1951 Zdejší rodák. Za jeho působení provedeno v roce 1941 odhalení a restaurování fresek.
31 na čas administrátoři Ferd. Kalivoda ze Strážova, Jindřich Senft (✟ 30. března 1957, duchovní správce v Kolinci a později v Sušici), Frant. Bouchal a Vojtěch Kohout
30 Václav Tureček duben 1906 – 1933 (27 let)Rodák z nedalekých Předvojovic. Svůj úřad zastával svědomitě a byl činný i v hasičském sboru. Roku 1933 odešel na zasloužený odpočinek do Sušice.
29 administrátorem farář Jelínek ze Strážova 1905 – 1906
28 František Blahovec
✟ 16. 3. 1943
1.1.1889 – 14.12.1905 (16 let) Za jeho působení proběhly opravy kostela a varhan. Jeho přičiněním byl založen sbor dobrovolných hasičů, družstevní elektrárna (první v celém Rakousko-Uhersku), provedena meliorace pozemků, založen Reiffeisenův spořitelní a záložní spolek, zbudována silnice do Nemilkova, zřízeno místo pro obvodního lékaře a Čachrov povýšen na městys. Byl tehdy prvním knězem – poslancem. Na zemském sněmu byl členem komise petiční a hospodářské. Věnoval se hlavně otázkám národohospodářským. Někdejší děkan ve Volenicích, dožil na penzi ve Volyni.
27 Jan Matějček
✟ 1. 3. 1889
25.8.1860 – 1.3.1889 (29 let) Dobrovolnými sbírkami uvedl do pořádku kostel, nakoupil bohoslužebná roucha, dal opravit oltáře, varhany, nechal přistavět „Boží hrob“ a opravit dlažbu na podlaze kostela. Sepsal dějiny a osudy městečka Čachrova.
26 Ondřej Krammer 1851 – 1860
25 Antonín Haas 7.12.1809 – 1851 (42 let)
24 Josef Miller 1801 – 1809
23 Josef Maxmilián Alois Giebitz z Dobřan 1771 – 1801 (29 let)
22 Antonín Topičovský 1761 – 1771Založil pamětní farní knihu Liber memorabilium, která počíná rokem 1620.
21 Prokop Haner 1759 – 1761
20 Ferdinand Gerl 1736 – 1759 Působil zde 23 let a odtud odešel do Loučimi. P. Gerl měl 6 bratrů, z nichž 5 bylo kněžími a jeden byl poustevníkem.
19 Vavřinec Jaklín z Chotěšova u Stoda ( + 1736)
18 František Rauschmayer údajně dle pověsti zabit
17 Jan Svoboda po 3 letech zemřel a fara neobsazena
16 Zachariáš Leopold Joanides 1707
15 Jan Strosa zbaven úřadu
14 Vincenc Pernklo
13 P. superior Franc de Lapiere - dominikán z Klatov 1703 – 1705
12 František Antonín Táborský
11 Ondřej Stella brzy zemřel
10 Jiří Vít z Klatovpo něm na nějaký čas fara neobsazena
9 Václav Berger - asi administroval z Velhartic
8 Ferdinand Malík ? - 1655
7 Od roku 1649 nedostatek kněžstva – faru obstarával farář z Běšin. Později řídil faru jezuita P. Jiří Konstantin z Klatov a po něm zde byl kněz - františkán z Plzně.
6 Jan Viktorín Klatovský 1622 – 1648
5 Samuel Nečtinský 1612 – 1622
4 Jan Protivínský 1607 – 1612
3 Jan Březnický 1597 – 1607
2 1592 - 1598 neobsazeno, dalších 5 let zde působil husitský kněz
1 Hieronymuskolem roku 1585 (+ kolem roku 1592 )

Obyvatelstvo v Čachrově

6)

Rok Obyvatel Domů
1843 252 43
1895 384 (334 Čechů, 50 Němců) 41
1921 389 46
1930 349 (344 Čechů, 5 Němců)
1982 174
2001 174 59
2011 182 55

Kostel sv. Václava

Farní kostel sv. Václava je gotický, prvně je připomínán již v roce 1352. Jedná se o kulturní památku.

image049.jpg
Kostel v Čachrově 26. 7. 2012

Kostelní loď byla původně opatřena pouze rovným dřevěným stropem, ale během 16. století byla překlenuta. K opravě kostela došlo v 18. století, v roce 1804 je ke kostelu přistavěna v západním průčelí věž čtvercového půdorysu s jehlancovou střechou a na severní straně potom sakristie, nad jejímž dřevěným stropem je zřízena oratoř.

V chrámové lodi a presbytáři jsou nástěnné malby snad z doby založení kostela.

Během roku se dříve v Čachrově konaly tři poutě: 16. 5. na sv. Jana Nepomuckého (prostřední), 15. 6. na sv. Víta (malá) a 28. 9. na sv. Václava (velká). Svým rozsahem to byly výroční trhy – kromě nábytku a strojů zde bylo možné koupit téměř vše, nechyběl kolotoč ani houpačky.

Pouť na sv. Víta, přestože byl pracovní den a byla ze všech tří nejmenší, navštěvovali až do roku 1937 i obyvatelé z Datelova a Městiště jako procesí ke sv. Vítu, ke skalce s křížkem, kde kdysi stál kostelík. Procesí provázel farář s ministranty z čachrovské fary.

image050.jpg
Kostel v Čachrově 2. 8. 2012 a 10. 7. 2020

image051.jpg image052.jpg
Kostel v Čachrově – nástěnné malby 26. 7. 2012

Kaple sv. Anny

Kaple stojí při zázračné studánce nedaleko zrušeného kostela sv. Víta.

image053.jpg image054.jpg
Kostel sv. Anny s oltářem (26. 7. 2010)

Na místě staré kaple v chatrném stavu byla v roce 1896 postavena kaple nová. Vždy v červenci na svátek sv. Anny sem chodívala procesí – první v roce 1896, poslední v roce 1957. Tradice pořádání procesí z Čachrova byla obnovena po 53 letech v roce 2010, v roce 2011 byla vysvěcena nová korouhev sv. Anny a v roce 2012 byla pořízena Občanským sdružením Tvrz Čachrov (Jan Tůma) a Muzeem železničních dresin v Čachrově (Václav Zahrádka) nová dřevěná socha sv. Anny. Socha byla nesena do kaple v poutním procesí společně s třemi obrazy sv. Anny, které věnoval Michael Duruttya a jeho manželka.

image055.jpg
obraz sv. Anny (26. 7. 2012)

image056.jpg image057.jpg
První obnovené procesí ke sv. Anně 26. 7. 2010

image058.jpg image059.jpg
Svěcení nové korouhve sv. Anny a procesí s novou korouhví (26. 7. 2011)

image060.jpg
Svěcení sochy sv. Anny 26. 7. 2012

Kaple sv. Víta

Kaple sv. Víta (zaniklá). Byla vystavěna na jižní straně od obce kolem roku 1610 nákladem čachrovského pána Viléma Protivy Schafmanna z Hamerles.

image061.jpg
Místo, kde stál kostel sv. Víta (26. 7. 2011)

U kaple byl zřízen hřbitov pro farní obce čachrovské fary. Kaple byla rozbořena po roce 1780 na základě reforem císaře Josefa II. Kosti z tohoto hřbitova byly převezeny a pietně uloženy na hřbitově u kostela sv. Václava. Dnes je na tomto místě skalka osazená železným křížem, který pochází z roku 1894, kdy byl v den sv. Víta posvěcen farářem F. Bláhovcem. Kříž věnoval nájemce čachrovského statku K. Kügler.

image062.jpg
Křížek na místě bývalého kostela sv. Víta (26. 7. 2011)

Pověst o založení kaple sv. Víta

Mladí pasáčci dobytka pasoucí na Šterneku vídali na samém vrcholu tohoto kopce krásnou ozářenou postavu hezkého mládenečka, svatého Víta. Posvátnou hrůzou se chtěli vždy přiblížit k tomuto zjevení, ale vždy se jim tato postava ztratila pod vrch do lesa. Jednou po takovém zjevení přemohli svůj strach a šli do lesa, snad několik stovek metrů od místa, kde pásli. Tam nalezli u velkého smrku hezkou studánku s pramenitou vodou, a když se do ní podívali, spatřili dřevěnou sošku sv. Víta, stejnou jako postava, která se jim již několikráte zjevila. Když se o tom dověděl čachrovský pán Vilém Schafman, nechal postavit na tomto vrchu kapli a umístil do ní nalezenou sošku sv. Víta. Nová kaple byla zasvěcena tomuto světci a byla opatřena nadací 75 zlatých od čachrovského pána. 7)

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého (zaniklá). Její vznik můžeme datovat do doby těsně po roce 1706, kdy byla vystavěna nákladem nového čachrovského pána, rytíře Ulricha Benjamina Fruhweina z Podolí. Říkalo se jí také zámecká, protože stála nedaleko čachrovského zámku. U kaple byla vystavěna věž se třemi zvony s jedinečným pohonem – zvony byly rozhoupávány důmyslným zařízením, které bylo poháněno vodní silou. Zařízení fungovalo v letech 1719–1726. Kaple byla zbořena v době josefínských reforem a zvony z ní byly prodány do Hyršova nedaleko Kdyně.

Zhruba ve stejných místech (směrem od Čachrova na Bradné) stojí malá kaplička zasvěcená rovněž sv. Janu Nepomuckému.

image063.jpg
Kaplička sv. Jana Nepomuckého, 2004

Kaple sv. Prokopa

Kaple sv. Prokopa (zaniklá). Uvádí se, že stávala pod Čachrovem nad vesničkou Březí (obec Čachrov). Byla postavena na místě, kde předtím stála šibenice. Kaple byla také zrušena za josefínských reforem. Později v těchto místech stál kříž se dvěma smrky.
Zobrazeno: 131 x

3)
foto převzato z www.kardinal.cz
4)
Foto převzato z https://kdyne.cesty.in
6)
STEINER, J. c. d.; KDČB; sčítání obyvatel, ČSÚ
7)
Čachrov a Čachrovsko
cachrov.txt · Poslední úprava: 20. 11. 2023 (15:00) autor: admin