obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


hvozdany

Hvožďany

Farnost: Poběžovice (farnost do roku 2005: Poběžovice)

Německý název: Hoslau

  • Kaplička: sv. Václava (zbořena)

Vesnice Hoslau (Hvožďany) se nachází na kopci asi 2 km západně od Poběžovic (Ronspergu). První zmínka o obci pochází z roku 1239 (podle Heimatkreis Bischofteinitz e. V. je první zmínka z roku 1528, ale obec jistě existovala mnohem dříve, protože kdysi patřila k majetku hradu Hirschstein)1). V roce 1789 se o obci zmiňuje kronikář Schaller jako o „Haslau“. V té době měla 22 domovních čísel. V roce 1839 patřila obec ještě k panství Bischofteinitz / Horšovský Týn – měla 25 domů a 175 německých obyvatel. V roce 1890 žilo v obci 163 německých obyvatel ve 23 domech2).

V roce 1913 uvedl Karl Liebscher v matrice pro Bischofteinitz / Horšovský Týn počet domů 23 a 145 obyvatel. V té době stála ve vesnici Hoslau kaple sv. Václava a poblíž byl židovský (izraelitský) hřbitov.

K farnosti Hoslau tehdy patřily mlýn Paradeis, papírna, Poppelův mlýn (Glasschleife3) a dům) a Wutzenrnův mlýn. K živnostem v Hoslau patřila pivnice, dva mlynáři, šindelář, kovář, hostinec a trafika.

Rozloha hoslavské obce v roce 1937 činila 298,87 ha, z toho 156,82 ha polí, 65,47 ha luk, 17,89 ha pastvin, 43,33 ha lesů a 1,76 ha zahrad.

V roce 1930 měly Hvožďany / Hoslau 145 obyvatel a v roce 1939 zde žilo 123 obyvatel a 33 domácností. Počet domů byl 30.

Obec Hoslau (Hvožďany) neměla žádný spolek kromě sboru dobrovolných hasičů, který byl založen v roce 1928. V roce 1939 byl v lese Butterbergl vybudován lom, ze kterého se denně vytěžilo asi 10 nákladních aut kamene. Obec Hoslau (Hvožďany) měla také vodovod z Hütwiese do obce Hoslau. Ten byl postaven v letech 1939-1940. Uprostřed vesnice se nacházela 22 m hluboká studna, z níž se voda čerpala pomocí pumpy.

V dřívějších dobách byla tato vesnice součástí farnosti Berg (Hora Svatého Václava) a děti musely chodit do školy v Bergu. K farnosti Berg (Hora Svatého Václava) patřily obce Berg, Trohatin / Drahotín, Natschetin / Načetín, Schilligkau / Šidlákov, Schiefernau / Šibanov, Weißmühle a Einöde Latschner.

Teprve v pozdějších letech byla obec začleněna do farnosti Poběžovice / Ronsperg, a tím i do místní školy.

Přesto se až do vyhnání (odsunu) Němců slavil svátek svatého Václava v Hoslau každoročně 28. září.

Často k nám na hostinu chodili cizí lidé, většinou z Münchsdorfu nebo Ronspergu; vždycky bylo hodně veselo a dechovka z Natschetinu hrála k tanci živé melodie. Výborně chutnalo také pivo z pivovaru Stockau.

Před vyhnáním měly Hvožďany / Hoslau asi 30 domovních čísel se 117 obyvateli, z nichž bylo 12 rolníků, 2 drobní zemědělci, 1 kovář, 1 hostinský, dále 3 mlynáři s hospodářstvím, 2 louky a také dům správce a obecní sál.

Obec Hoslau měla 9 obětí v první světové válce a 4 ve druhé světové válce.4)

v roce 2001 zde žilo 34 obyvatel v 17 domech5).

Kaple sv. Václava

– zbořena kolem poloviny 70. let., čtvercová (cca 2,5 x 2,5 m), bez věžičky (na střeše jen kříž). Postavena asi před rokem 1900. Stála na Z konci obce vpravo od boudy (váhy) při pohledu z obce.6)

1) , 4)
Rudolf Womes a Karl Gröbner. Hoslau [Hvožďany]. [online] Bischofteinitz e. V., dostupné z https://bischofteinitz.de/hoslau
2)
Ottova encyklopedie
3)
Glasschleife – předindustriální výrobní zařízení na výrobu a zpracování plochého skla. Ploché sklo vyráběné až do 19. století bylo zpočátku neprůhledné nebo zvlněné a průhledné a ploché se dalo získat pouze broušením a leštěním. Dalším výrobním odvětvím broušení skla bylo broušení zrcadel, kdy se ploché sklo v dalším výrobním kroku zpracovávalo na zrcadla. Podle: https://www.spiegel-info.de/geschichte-der-spiegelherstellung/
5)
Sčítání obyvatel, ČSÚ
6)
www.kostely.tnet.cz
hvozdany.txt · Poslední úprava: 11. 09. 2022 (20:28) autor: 178.255.168.101