Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


p._vaclav_kanak

Hlavní stránka Loučim

P. Václav Kaňák

1)

1. května 2009 to bylo 35 let, kdy do dolnolukavické fary přišel její poslední stálý obyvatel a administrátor farností Dolní Lukavice a Řenče, P. Václav Kaňák. Jeho život je obrazem všeho, čím prošla naše společnost v druhé polovině 20. století.

P. V. Kaňák se narodil 19. 1. 1923 ve Zdeslavi u Poleně na Klatovsku. Po studiích na gymnasiu v Klatovech nastoupil do kongregace Bratří Nejsv. Svátosti – Petrinů. Po noviciátě učil na přípravce pro pozdní kněžská povolání v Písku. Pak vstoupil do kněžského semináře v Čes. Budějovicích. Na kněze byl vysvěcen 22. 4. 1950 a přijal řádové jméno Cyril.

Již 27. 4. 1950 byl klášter zlikvidován, budovy zabrány a členové řádu odvezeni do internace v Hejnicích a Želivi. Na místě byli ponecháni 4 kněží, z nich P. Cyril působil v Suchém Vrbném.

1. 10. 1950 byl ustanoven kaplanem v Merklíně u Přeštic, kde byl až do nástupu vojenské služby v PTP 1. 12. 1951. Po návratu nastoupil jako duch. správce v Hartvíkově u Pacova, záhy pak byl přeložen do Hrobů u Tábora.

Od 15. 4. 1962 byl administrátorem v Opařanech, Stálci a Ratajích u Bechyně. Dlouho zde nepobyl, protože 29. 8. 1962 mu byl odňat státní souhlas.

Od té doby pracoval ve Zbrojovce v Brně, až do 15. 11. 1964, kdy mohl nastoupit jako administrátor v Loučimi, Pocinovicích a Slavíkovicích na Domažlicku.

Zde se mu podařilo po uvolnění poměrů v r. 1968 započít s opravami poutního kostela sv. Anny na Tannaberku, stojícího na hranici s Německem u Všerub a opravit kapli P. Marie Bolestné v poutním místě Dobrá Voda nad Pocinovicemi, kde bylo obnoveno i poutní procesí ke kapli.

Odtud pak vedla jeho cesta do Dolní Lukavice, kde 1. 5. 1974 vystřídal svého předchůdce P. Bohumila Marouše, který byl přeložen do Kdyně. Ten zde působil od 1. 6. 1968.

Po seznámení s farnostmi pokračoval P. Kaňák v opravách kostela, které započal P. Marouš. Jejich výčet by obsáhl další článek. P. Kaňák dokázal získat pro opravy zručné řemeslníky i brigádníky mezi místními i mladými z celé republiky, kteří zde pracovali jen za stravu, někteří i několik let po sobě. Podobně se mu dařilo získávat i peněžní dary.

Pochopitelně se nevěnoval jen opravám. Stal se duchovním správcem i farnosti Letiny a nějaký čas i farnosti Dnešice.

Bohužel strádání z předchozích let i vyčerpání z práce se projevilo na jeho zdraví. Ke konci 90. let byl několikrát hospitalizován v Klatovech a v Plzni, a 5. srpna 1992 zemřel. Pohřben je v Čes. Budějovicích.

P. Václav Cyril Kaňák se za 18 let svého působení ve farnosti Dolní Lukavice nesmazatelně zapsal do její historie. Svou přátelskou povahou a pracovitostí si získal důvěru obyvatel a dodnes na něho lidé vzpomínají. Jeho úmrtím se zakončila doba přibližně 640 let trvalého obsazení (kromě třicetileté války) místní farnosti knězem (V r. 1354 zemřel první, historický doložený zdejší kněz Mikoláš).

Děkuji pí Zahradníkové za upozornění a mnoha dalším za cenné doplňující informace. J. Netrval

p._vaclav_kanak.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (20:09) (upraveno mimo DokuWiki)