obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


vatetice

Vatětice (obec Hartmanice)

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Mouřenec

  • Kaplička sv. Jana (výklenková)
  • zbořená a v roce 2017 obnovená kaple Panny Marie Bolestné

První písemná zmínka o Vatěticích je v zemských deskách k létu 1540, kdy Břetislav Švihovský z Rýzmberka odprodal část statku Dlouhá Ves sušickým nobilitovaným měšťanům Pavlovi, Janovi a Václavovi Tomkům z Čejkov.1)
Ve Vatěticích je poprvé připomínána tvrz roku 1644, ale vznikla snad i o 10 let dříve. Roku 1656 se však již píše o pustém místě. Později byl dvůr obnoven a jako panské sídlo sloužil až do roku 1832, kdy byly Vatětice spojeny s Palvinovem. Původní tvrz, přestavěná na zámek stála přibližně uprostřed dvora a byla ze tří stran obklopena hospodářskými budovami. Po roce 1945 byla budova zámku zbořena. (http://www.hrady.cz/?OID=4460)

V r. 1869–1950 obec v okr. Sušice, od r. 1961 část obce Hartmanice v okr. Klatovy.

V roce 1900 zde žilo ve 13 domech 90 německých a 1 český obyvatel. Podle sčítání obyvatel v roce 2001 zde žilo 5 obyvatel v 7 domech.

Kaple Panny Marie Bolestné

image1044.jpg
Zbořená kaple Panny Marie, 1973 2)

Držiteli místního velkostatku zde byla vystavěna na začátku 18. století mešní kaple Panny Marie. Kaple patří do řady drobných sakrálních památek, které zřizovala vrchnost na svých sídlech – v roce 1677 vznikla kaple sv. Antonína Paduánského v Kundraticích, v roce 1689 stavebně upravila Marie Anna Říčanská z Říčan zámeckou kapli sv. Valentina v Palvínově, vystavěnou v roce 1682, kolem roku 1714 zřídil při svém zámku v Dolejším Krušci kapli sv. Jana Nepomuckého hrabě Gottfried Daniel Wunschwitz, v roce 1746 byla založena kaple při zámku v Dolejším Těšově. Za stejných podmínek vznikla rovněž kaple ve Vatěticích, a to i navzdory tomu, že vatětickým majitelům jakožto držitelům patronátních práv náleželo čestné místo v mouřeneckém kostele.
Tzv. Responsa z roku 1700, jimiž mouřenecký farář zodpovídal arcibiskupské konzistoři 42 dotazníkových otázek, kapli ještě nezachytila a v obvodu farnosti uvedla pouze kaple sv. Vintíře na Dobré Vodě, kostel sv. Kateřiny v Hartmanicích, kapli sv. Antonína v Kundraticích (zbudovanou v roce 1677) a kapli sv. Valentina v Palvínově. Zato duchovenská fase tereziánského katastru z roku 1713 vedle zmíněných rozšiřuje výčet ještě o kapli Panny Marie Bolestné ve Vatěticích a s poznámkou, že jde o domácí vrchnostenskou kapli (na rozdíl od kaple kundratické, v níž se tehdy sloužily mše celoročně). Zajímavě tyto kusé údaje rozhojňuje pamětní kniha mouřenecké farnosti, jež přináší i zcela konkrétní informaci o roku založení kaple: při výčtu svatyň v obvodu mouřenecké kolatury hned za kostely zmiňuje zděnou kapli Panny Marie Bolestné s jedním oltářem a zvonkem, zbudovanou v roce 1709 ve vzdálenosti 40 až 50 kroků od panského sídla. Kaple byla dotována 50 zlatými a vysvěcena prostým obřadem svěcení (benedikována). Autor zápisu, mouřenecký farář P. Jan Jakub Gerl, neměl o kapli vysoké mínění a jeho nechuť vůči ní se vystupňovala při zřizování kaplanského místa při kostele sv. Kateřiny v Hartmanicích v roce 1727.
Soukromý charakter vatětické kaple dosti komplikuje osvětlit její vznik i následující vývoj. Unikla všem evidencím a rovněž není známo, že by bylo žádáno o prodloužení mešní licence (K. Hostaš s F. Vaňkem přitom mluví o mešní kapli). Rovněž tak kvůli absenci vrchnostenských účtů nemáme zprávy o jejích opravách a úpravách. Z matrik tu a tam probleskne, že se v ní konala svatba. Vedle vlastních obyvatel zámku to byli i lidé s nimi nějak osobně propojení.
Soupis památek z roku 1900 nicméně uvádí vatětickou kapli bez bližšího komentáře o jejím stavu, dá se tedy předpokládat, že byla v dobrém stavu. Po roce 1945 však začala její neodvratná zkáza. Stejně jako vznik, není ani datum zániku vatětické kaple spolehlivě osvětleno. Když byl velkostatek Palvínov-Vatětice poslednímu majiteli Zdenko Müllerovi na základě Benešových dekretů konfiskován, přešel do národní správy a od 1. ledna 1949 ho převzaly do vlastnictví Československé státní statky. Kaple Panny Marie Bolestné stála prokazatelně ještě v roce 1953, kdy ji pro potřeby muzejní dokumentace fotografoval Vladimír Holý.
3)

kaple v roce 1953
Kaple od západu. Fotografie Vladimíra Holého z roku 1953.4)

Kaple byla zbořena v 70. letech 20. století (49.1612449°N, 13.4898879°E).

V prosinci 2011 areál bývalého zámku a statku ve Vatěticích zakoupil Jakub Vinčálek z Prahy s úmyslem jeho postupné obnovy. Jako první stavební krok zvolil výstavbu kaple. Na základě dochovaných snímků vypracoval Ing. arch. Martin Volejník z Prahy projekt, jenž zachovává původní dispozice kaple, ale obohacuje je o nové prvky v intencích historismu. Inspirací se mu stala především kaple Panny Marie Pomocné v nedaleké Červené u Kašperských Hor.5)

2017

Nově postavená kaple byla vysvěcena v neděli 17. 9. 2017 českobudějovickým světícím biskupem Pavlem Posádem.

Kaple Panny Marie Bolestné
Vysvěcení kaple Panny Marie Bolestné, 17. 9. 20176)

Pozvánka na svěcení obnovené kaple
Pozvánka na svěcení obnovené kaple7)

Druhá mše sv. se v nové kapli konala v předvečer třetí adventní neděle 16. 12. 2017. Mši sloužil správce farnosti Mouřenec P. Jan Kulhánek. Pozvánka zde:
Pozvánka

Vatětice Vatětice
Vatětice

2018

Adventní mše sv. 15. prosince 2018 od 15:45 a následné pohoštění.8)

2019

Adventní mše sv. 14. prosince 2019 od 15:45


Pohlednice (Michal Švec)

2022


17. 12. 2022

Kaplička sv. Jana

Nedaleko obce je poškozená výklenková kaplička sv. Jana (49.1682409°N, 13.4967704°E)

image1045.jpg
kaplička sv. Jana 9)

vatetice.txt · Poslední úprava: 06. 07. 2023 (21:04) autor: admin