obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


dolejsi_krusec

Dolejší Krušec (obec Hartmanice)

image780.jpg
Dolejší Krušec před 2. světovou válkou1)

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Mouřenec

  • Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Něm. název: Unter-Körnsalz, Unterkörnsalz.

První zmínky o zámku na Dolejším Krušci jsou začátkem 14. století. Po válce byl zámek využíván Pastvinářským družstvem, poté ho využívalo Muzeum Sušice a Státní statek Sušice.

V r. 1869 osada obce Prostřední Krušec v okr. Sušice, v r. 1880–1950 obec v okr. Sušice, od r. 1961 část obce Hartmanice v okr. Klatovy.

V obci je evidováno 23 adres a trvale zde žije 16 obyvatel (2001).

Kaple sv. Jana Nepomuckého je postavena na oválném půdorysu u zámku, zámek je zpustlý, ale je snaha ho opravovat. Zámek, kaple i pozemek pod ní jsou v soukromém vlastnictví (Milan Šíma z Říčan)2)

V soupisu památek sušického okresu z konce 19. století je zmínka o kapli: KAPLE dosti prostranná, uzavřená polokruhem a osvětlená na každé straně oknem barokového vykrojení, kryta je rovným stropem. Na oltáři barokový nástavec v podobě relikviární skříně s vkusnými ornamentálními řezbami a dřevěná socha sv. Jana Nep., 1,80 m vysoká, polychromovaná, věrná kopie sochy Rauchmüllerovy-Prokovovy na Karlově mostě v Praze pochází od svob. pána Vunšvice (srovnej s historií sochy a oltáříku Dra. A. Podlahy v Methodu XXIV. 130.).

Ve věži dva těžce přístupné zvonky; větší lil Perner v Plzni, na menším čte se kolem koruny jméno zvonaře ZACHARIAS TIETTRICH IN PRAG, dole na okraji jméno a titul svob. pána Bohumíra D. z Vunšvic, kteréž jméno s erbem opakuje se v medalionu na plášti.3)

image781.jpg
Kaple v roce 1997 4)

image782.jpg image783.jpg
Kaple před opravou (2003) a kaple v roce 20125)

V katastrálním území Dolejší Krušec leží i Prostřední Krušec (18 obyvatel v 17 domech, r. 2001) a Trpěšice (2 obyvatelé ve 2 domech). V Trpěšicích a Prostředním Krušci je malá kaplička.

image784.jpg image785.jpg
Kaplička v Trpěšicích 49.173131°N, 13.457695°E a kaplička v Prostředním Krušci (49.184731°N, 13.466123°E6) 
Zobrazeno: 124 x

3)
HOSTAŠ, Karel; VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. Díl XII. POLITICKÝ OKRES SUŠICKÝ. Praha: Nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1900.
dolejsi_krusec.txt · Poslední úprava: 13. 12. 2021 (23:35) autor: 46.167.211.100