obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


rabi

Rabí (Rábí)

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Rabí

  • Kostel sv. Jana Nepomuckého
  • Nejsvětější Trojice (hradní kaple)

Městečko vzniklo jako podhradí současně s hradem. Farnost je zřízena od roku 1870, od tohoto data jsou vedeny i matriky.

image660.jpg
Rábí v roce 19071)

V r. 1869–1890 obec v okr. Strakonice, v r. 1900–1910 pod názvem Rábí obec v okr. Strakonice, v r. 1921–1930 obec v okr. Strakonice, v r. 1950 obec v okr. Horažďovice, od r. 1961 obec v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 385 obyvatel 2), v roce 2001 zde žilo 335 obyvatel ve 135 domech 3).

Kostel sv. Jana Nepomuckého

Současný farní kostel sv. Jana Nepomuckého byl postaven původně jako hřbitovní v r. 1785 na místě dřívější kapličky. Jedná se o kulturní památku.

Jedná se o stavbu obdélného půdorysu s užším půlkruhovým závěrem, zaoblenými nárožími s pravoúhlou sakristií na jižním boku a oratoří nad ní. Střecha je valbová s taškami, s jednoduchým sanktusníkem. Vchod v západním průčelí sestaven z druhotně použitých a přenesených zbytků pozdně renesančního portálu (snad ze Žichovic?). Kostel je plochostropý, bez triumfálního oblouku.

Mensa (stůl) hlavního oltáře je zděná a nachází se ní dva podstavce. Nad nimi je vytvořen obloukovitý pás se stylisovanou rostlinou výzdobou. Retabulum (oltářní nástavec) je tvořeno mohutně vinutými akantovými4) motivy proplétanými páskou, které rámují dřívější obraz v nástavci. Akantová výzdoba je zelená s menšími ozdobnými pozlacenými prvky.
Z oltáře byly v letech 1990 - 1998 zcizeny tyto předměty: Socha sv. Norberta s jelenem, socha sv. Linharta s býkem, socha sv. Jana Nepomuckého. Vykraden byl rovněž obsah svatostánku a oltářní obraz kruhového tvaru. Bylo ukradeno ještě další vybavení kostela a poničeny dveře a zámky. Při posledním vloupání v roce 2008 zloději jen poničili dvoje dveře, ale již nic neodnesli.5)

image661.jpg image662.jpg
Kostel sv. Jana Nepomuckého, 2003 a 1. 8. 2011

Kostel Nejsvětější Trojice

Kostel Nejsvětější Trojice stojí u první hradní brány. Jedná se o kulturní památku. Původně se jednalo o hradní kapli postavenou v roce 1498. K obnovení kostela došlo v roce 1786, restaurován byl arch. Sochorem v roce 1907. V letech 1870–1970 byl kostelem farním 6).

image663.jpg
Kostel Nejsvětější Trojice na hradě, 2003

image664.jpg image665.jpg
Kostel Nejsvětější Trojice (pův. hradní kaple) 14. 8. 2011

Kaple Všech svatých

Na kopci Líšná, Z od města (49.277223°N, 13.608249°E) je torzo kaple Všech svatých zrušené Josefem II. Jedná se o kulturní památku.

Kostelík byl postavеn pravděpodobně v průběhu 15. a 16. století. První známé vyobrazení kostela je na vedutě Jana Willenberga z roku 1602. Odsvěcen byl v 80. letech 18. století a od té doby postupně chátrá. Kostelík je od svého vzniku do současné doby v majetku města Rábí. V roce 1958 byl prohlášen nemovitou kulturní památkou a je památkově chráněný.

rabi-veduta.jpg
image666.jpg
Veduta Jana Willenberga z roku 1602; pokus o rekonstrukci původní kaple7) a torzo kaple (2003)8)

Pověst o kapli

Mezi místními se pro toto místo vžil název Kostelík na Líšné, ale také Čertovo kopyto. Lidový název souvisí se starou pověstí. V pohanských dobách se na vrchu Líšně usadil slovanský lid v čele s Vojvodou z Líšné. Později lid přijal křesťanskou víru křtem od biskupa Metoděje na nedalekém prácheňském hradišti. Prvním duchovním byl zde starý poustevník a léčitel, který pomáhal nemocným.
Na znamení křtu přijala i překrásná vojvodova dcera Zlatava církevní jméno Štěpánka.
Do téhle krasavice se zahleděl syn prácheňského pána. Velkou lásku měla spojit chystaná svatba, ze které nakonec sešlo. Na Prácheň totiž přijeli hosté, černí a podivní, kteří vypadali jako Kumáni. Při svých loveckých výpravách navštívili tohle místo a vůdce poselstva se do Štěpánky zahleděl a celou ji očaroval. Otec Štěpánky chtěl, aby svatba byla v líšeňském kostelíku. Černý že ne a ne – nebude ho přece oddávat nějaký poustevníček. Svatba tedy nakonec měla být v líšeňské svatyni, ale kněze si přivede sám ženich ze svého poselstva.
V den svatby dva černí zbrojní pacholci vyhnali poustevníka daleko od jeho chýše i kostela. Svatební průvod se již blížil. Za ženichem na bujném vraníkovi sedí černý kněz.
Zatím se poustevník oklikou vracel. Viděl příjezd divného průvodu i černého kněze. Tu ho do nosu udeřil sirný pach a hned věděl, kolik uhodilo! Ze všech sil vběhl do svatyně. „Ve jménu Božím!“ zvolal mohutným hlasem a vztyčil v rukou svatý kříž. Ve jménu Božím, oddělte sémě ďáblova od nevinného lidu! Otevři se země a pohlť zpátky zplozence Satanovy!
Černé poselstvo i s jejich knězem se začalo propadat. Do hlubin stáhl ženich i nebohou Štěpánku.
Dlouho ještě lidé slyšeli z útrob Štěpánčino volání. Zradila svou lásku a propadla peklu, šeptali si všichni a litovali ubohou dívku. Od té doby je uprostřed kostela, tam kde stával oltář, na ohromném kameni dobře znát otisk čertova kopyta. A podle toho se tak dodnes místu říká - Čertovo kopyto.9)

Kaple JV od města

JV od města stojí nově opravená kaple (49.2763935°N, 13.6249241°E)

image667.jpg
Kaple JV od města, 200510)
Zobrazeno: 23 x

2) , 6)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
3)
sčítání obyvatel, ČSÚ
4)
Akant je ornament, který tvarově vychází ze stylizované podoby listů či celé rostliny paznehtníku (Acanthus).
7) , 9)
Informační tabule na vrchu Líšné
rabi.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 23:28 autor: 127.0.0.1