obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


horazdovice

Horažďovice

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Horažďovice

  • Kostel sv. Petra a Pavla (děkanský)
  • Nanebevzetí Panny Marie (klášterní),
  • sv. Jana Křtitele
  • Kaplička sv. Anny

Název německy: Horaschdowitz

Název latinsky: Horaschdovicium, (Horažďovicensis)

Původně trhová osada založená před r. 1279 Bavorem I. ze Strakonic. První zmínka se objevuje v roce 1251.

image630.jpg
Horažďovice v roce 1903

Farnost byla založena ve 13. století a do husitských válek spravována kněžími řádu sv. Jana Jeruzalémského. V r. 1790 došlo k povýšení na děkanství. Matriky jsou vedeny od roku 1650. Horažďovický vikariát existoval v letech 1790 – 1961.

V r. 1869–1930 obec v okr. Strakonice, v r. 1950 obec v okr. Horažďovice, od r. 1961 obec v okr. Klatovy.

V roce 1982 žilo v Horažďovicích 5069 obyvatel, v roce 2001 zde žilo 4996 obyvatel v 896 domech.

horazdovice_-_namesti_1924_.jpg
Horažďovice – náměstí v roce 1924 1)

Kostel sv. Petra a Pavla

Farní raně gotický kostel sv. Petra a Pavla byl založen v letech 1260–1273 (bazilikální trojlodí), stavbu dokončili johanité ve 14. století. K dalším úpravám došlo v roce 1454 (věž), dále v 18. století a částečná regotizace proběhla v roce 1910.2)

image631.jpg
Kostel sv. Petra a Pavla na náměstí
(1. 8. 2011)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl postaven na místě kaple sv. Michala z roku 1330 jako rodová hrobka majitelů panství Švihovských z Rýzmberka.

image632.jpg
Horažďovice – klášter, 1915 3)

image633.jpg
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie (1. 8. 2011)

Klášterní kostel byl dostavěn v roce 1504, budovy kláštera kolem roku 1520. V původně františkánském klášteře je umístěn náhrobek Půty Švihovského z Rýzmberka z roku 1504.

Klášter byl za Josefa II. zrušen, roku 1853 byly budovy koupeny Kongregací školských sester de Notre Dame, renovován a v roce 1935 byla přistavěna věž. Sestry de Notre Dame se sem po roce 1989 vrátily zpět.4)

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele je renesanční z let 1598, upraven 1685, sakristie 1693.

image634.jpg
Kostel sv. Jana Křtitele (1. 8. 2011)

Kaple Povýšení svatého Kříže

V horažďovickém zámku je zámecká kaple Povýšení svatého Kříže, která vznikla při přestavbě v roce 1680. Na stropě je freska Povýšení svatého Kříže z roku 1712, nejstarší části oltáře, postranní skříňky, jsou z roku 1691, ostatní části jsou z poloviny 18. století.5)

image635.jpg
Oltář v zámecké kapli Povýšení svatého Kříže6)

Kaple svaté Anny

Kaple svaté Anny za městem byla postavena v roce 1760 kněžnou Karolinou z Lowensteinu (jako poutní kaple se uvádí již v roce 1698) a přebudována v roce 1814 a později několikrát obnovována – v roce 1881, 1903, 2006 (údaje na kapli). Vznik kaple souvisí s léčivým pramenem vyvěrajícím z vrchu Slavníku a protékajícím přímo pod kaplí. Na tomto místě byly v 18. století lázně, které však velmi brzy zanikly.

V archivních dokladech je popsáno několik zázraků, mezi nimiž jsou jmenována zvláště uzdravení z dlouhých těžkých chorob.7),8)

image636.jpg
Oltář kaple sv. Anny (1. 8. 2011)

image637.jpg
Kaple sv. Anny (1. 8. 2011)

image638.jpg
Pramen u kaple sv. Anny (1. 8. 2011) 
Zobrazeno: 41 x

2)
Poche, E. a kol. Umělecké památky Čech. Praha: Academia, 1978 a Líbal, D. Katalog gotické architektury v ČR do husitských válek. Unicornis: 2001. In Kostel sv. Petra a Pavla [online] …
4)
Informační vývěska u kostela Nanebevzetí Panny Marie v Horažďovicích, 2011.
5)
Zámek v Horažďovicích [online] Městské muzeum Horažďovice. [cit. 2. 10. 2013] Dostupné z: <http://www.muzeumhd.cz/?lang=cz&action=zamek_cz#kaple>
7)
DIBELKOVÁ, Irena Poutní místa v Čechách. Praha: Olympia, 2004
8)
Sv. Anna u Horažďovic: Informační tabule KČT, 1987; KDČB; sčítání obyvatel, ČSÚ
horazdovice.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (20:09) (upraveno mimo DokuWiki)