obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


plichtice

Plichtice

(obec Zavlekov)

Vikariát Klatovy

Farnost Plánice (sloučená farnost Nicov)

  • Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Tato vesnice je již připomínaná v roce 1215 v souvislosti se jménem Plcháč, píše řídící učitel v Číhani Emanuel Prexler ve svém díle z roku 1902 «Samosprávný okres Plánický». Tato úvaha je z historického pohledu prvního osídlení zdejší krajiny sporná. V blízkém okolí Plichtic dochází ke «kolonizaci» až ve 13. století, kdy bylo v r. 1260 založeno město Klatovy, městečko Plánice r. 1329, tvrze v Těchonicích r. 1331, Zavlekově r. 1334, Neprochovech r. 1364. V Plichticích nejsou pozůstatky žádné takové tvrze ani hrádku. Ani jedinečné dílo historika Augusta Sedláčka «Místopisný slovník historický království Českého» nezaznamenává ves Plichtice / Plchtice). Ves Plichtice je prvně «písemně» doložena až v roce 1411 zápisem «dali sú dvór v Zavlekomě, desátek ssutý obilný v Plchticzích k kaplanství v Zavlekomě» v «Libri erectionum archidioc. Prag IX L 9», t.j. Zřizovací kniha Pražské dieceze o povinnosti odvádění desátků obilí ke kapli v Zavlekově, kde bylo zřízeno zvláštní kaplanství. Proto se držme výkladu historika Dr. Antonína Profouse v knižním díle «Místní jména v Čechách», kde Plichtice jsou spojovány se jménem «Plichta» s přídomkem «ze Žerotína». Zápis v Deskách zemských větších DZ 86 B 24, Plichtice v roce 1551 zaznamenává «uvázati se v dědiny zápisné k zámku Zelenohorze náležité» (pozn. Zelená Hora u Nepomuka).
Roku 1630 byly přiděleny s Hnačovem ke tvrzi Příchovské, Lažanům pod panství Petra Voka Švihovského.

V roce 1654 je uváděn jako majitel vsi Plechtice, které patří statku Lažany, Ferdinand Václav Švihovský z Rýzenberka. Je zde jmenováno několik hospodářů na usedlostech. Jsou to Adam Běloch, Jan Pulec, Jiřík Adamec a Jiřík Hejkal. Grunt Karlíkovský je uveden jako pustý.

V r. 1869 obec v okr. Klatovy, v r. 1880 pod názvem Plchtice t. Plichtice obec v okr. Klatovy, v r. 1890–1930 obec v okr. Klatovy, v r. 1950 obec v okr. Horažďovice, od r. 1961 část obce Zavlekov v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 87 obyvatel 1), v roce 2001 zde žilo 36 obyvatel a v obci bylo 38 domů 2).

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Kaplička sv. Jana Nepomuckého byla postavena roku 1883.3) Protokol ze zakládání nové knihy pozemkové pro katastrální obec Plchtice z 12.7.1882 uvádí stavební parcelu čís. 35 v Plichticích, na níž kaplička stojí. Kamenný kříž před kapličkou nese letopočet 1856. Kaplička je od samého počátku zasvěcena sv. Janu Nepomuckému, s nápisem Svatý Jane Nepomucký, oroduj za nás.
První zvon na kapličce byl rekvírován pro válečné účely v roce 1917, druhý pak v roce 1942. Nový a dosud poslední zvon byl vyroben známou zvonařskou dílnou Manoušek v České u Brna a nese letopočet L.P. 1948 s nápisem: K chvále Boží volám Vás, slyšte rádi vždy můj hlas - L.P. 1948 - Manoušek Česká u Brna.
Zvon byl vysvěcen v neděli 27. srpna 1950 a podle „kmotra“ nese jméno «Emanuel».
V roce 1971 byla provedena rozsáhlá oprava kapličky, kdy byla nahrazena původní krytina z pálených tašek krytinou plechovou, nově byla oplechována věžička, původní cihlová dlažba byla překryta dlaždicemi, bylo provedeno oplocení záhonů kapličky před poškozováním drůbeží, v té době ještě v hojném počtu, volně po vsi pobíhající. Karel Běloch připravil skleněnou lahev s několika málo dokumenty, která byla uložena do «makovice» věžičky na kapličce. Při východní straně venku bylo objeveno dosti hluboko v zemi vyhašené vápno z doby výstavby, které mělo sloužit pro opravy budoucí. Klempířské práce provedli Hanzlík a Kanta z firmy Drobné provozovny Města Plánice, ostatní práce pak svépomocně. Oprava byla hrazena z prostředků MNV Zavlekov a JZD Plichtice, částečně i z veřejné sbírky v obci (vybráno bylo 1345 Kčs, vydání 605 Kčs, zbytek byl předán hasičskému sboru). Do sbírky, kterou zorganizoval Karel Běloch, přispěl podle svých možností každý občan Plichtic částkou 50 - 100 Kčs.4)

image369.jpg
Kaplička sv. Jana Nepomuckého5) 
Zobrazeno: 111 x

plichtice.txt · Poslední úprava: 08. 07. 2022 (22:35) autor: 178.255.168.101