obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


okrestc

KOSTELY A KAPLIČKY V OKRESE Tachov

 • Bezdružice Kaple sv. Jana a Pavla 49.9021511N, 12.9641933E 22.3.2005 byla kaple prohlášena nemovitou kulturní památkou. Slavnostní žehnání opravené kaple se uskutečnilo 30. 9. 2007 za přítomnosti Mons. Františka Radkovského.
 • Bezdružice Kaple sv. Jana Nepomuckého 49.9038775N, 12.9762736E Kaple sv. Jana Nepomuckého, která se nachází v jihozápadní části Bezdružic, byla opravena v letech 2008 - 2009.
 • Bezdružice Kostel Nanebevzetí Panny Marie 49.9080561N, 12.9706944E Barokní kostel nahradil původní gotický, který byl v r. 1710 zbourán. R. 1838 byly provedeny stavební úpravy kostela v souvislosti s požárem města. Od r. 1995 prošel rekonstrukcí.
 • Boječnice, Bor Kaple Nejsvětější Trojice 49.6858175N, 12.8145186E Novogotická kaple, kterou nechal vystavět Josef Giebish z č. p. 1. Stavebníkem byl Karel Watzka a kaple byla vysvěcena v roce 1929.
 • Boněnov, Chodová Planá Kostel Všech svatých 49.9107967N, 12.8025758E Vystavěn v 70. letech 19. stol. v novorenesančním slohu podle návrhu architekta Josefa Týla. V 90. letech 20. stol. se zřítila klenba nad kůrem kostela. Novorenesanční zařízení kostela bylo zničeno a rozkradeno. R. 2009 byly zahájeny záchranné práce zchátralého objektu.
 • Bor Kostel sv. Mikuláše 49.7115803N, 12.7765925E Založení kostela v roce 1282 je spojeno se založením samotného města Bor. Starý kostel i s velkou hranolovou věží byl v roce 1738 zobřen a na stejném místě postaven nový, jehož vzhled se dochoval dodnes. Od roku 1990 probíhají postupné opravy chrámu, zejména střechy a restaurování fresek. Oltář je dílem strážského umělce Johanna Christopha Artschlaga.
 • Bor Loreta 49.7093644N, 12.7788272E Loreta byla naproti borskému zámku vybudována po roce 1668 majitekou panství Isabelou von Götzen rozenou Trčkovou z Lípy a jejím manželem. Význam tohoto poutního místa ale postupně upadal. Pouť k borské Černé madoně znovuobnovil kněz Andreas Riedl až v 19. století. Další ranou bylo pro stavbu bombardování Boru americkou armádou v průběhu 2. světové války. Dnes je ale pouť obnovena a hojně navštěvována.
 • Bor Zámecká kaple sv. Vavřince 49.7097639N, 12.7773417E www.zamekbor.cz
 • Brod u Stříbra, Kladruby Kaplička 49.6950047N, 12.9213381E
 • Broumov Kostel sv. Anny 49.8886503N, 12.6090864E Zbudován v letech 1929-31 za podpory vrchnosti. V letech 2004–05 prošel objekt rekonstrukcí.
 • Částkov Kostel sv. Anny 49.7563261N, 12.6747231E Vznikl přestavbou kaple sv. Anny v letech 1765-72. Jednolodní barokní stavba se zaoblenými rohy, uzavřená půlkruhovým presbytářem, při severní straně se nachází sakristie s oratoří v patře, při západním průčelí stojí hranolová věž s bání.
 • Čeliv, Kokašice. Kaple 49.8902011N, 12.9527933E
 • Darmyšl, Staré Sedlo Kaple Božského Srdce Páně 49.6417308N, 12.8775850E
 • Diana kaplička 49.6311000N, 12.5959308E
 • Doly, Bor Kaple Panny Marie Sněžné 49.7339869N, 12.7383431E Kaple byla vystavěna v první třetině 20. století a v posledních čtyřech letech prošla kompletní rekonstrukcí.
 • Doly, Bor Kaplička sv. Anny 49.7305894N, 12.7460506E Kaple byla vystavěna v první třetině 20. století. V roce 2007 byla částečně opravena na náklady města Boru. Kaplička je bez interiérového vybavení.
 • Dubec, Třemešné Kostel Archanděla Michaela 49.6306419N, 12.7232519E Zbudován r. 1748 na náklady Löwensteinů z Löwensteinu na místě staršího objektu, který pravděpodobně pocházel ze 13. stol. Jednolodní stavba s polygonálně uzavřeným presbytářem a věží čtvercového půdorysu.
 • Hošťka Kostel sv. Markéty 49.6961028N, 12.5969036E Na návsi v Hoštce stávala kaple, která byla v roce 1744 přebudována na malý kostel. Tehdy byla vybavena pozdně barokním zařízením, které přečkalo i požár v roce 1887. Po požáru byl kostelík rozšířen v roce 1889 o průčelí s věží, takže vznikl jednolodní kostel s polygonálně uzavřeným presbytářem a věží v západním průčelí. Vnitřek kostela je sklenut a v něm se zachoval velmi kvalitní původní mobiliář od řezbáře Jakoba Artschaga ze Stráže.
 • Hošťka Zřícenina kostela sv. Anny 49.7336933N, 12.5892775E Kostel v průběhu své nepříliš dlouhé historie několikrát zanikl a znovu byl probuzen k životu. Podle historicky neověřených zpráv se v okolí kostela těžilo stříbro. Zbytky štol jsou dosud zachovány v lese severně od kostela. Již v roce 1658 tu stála dřevěná kaple, kterou nahradila stavba kostela založeného v roce 1660 majitelkou Pořejova Veronikou Alsterovou. Ke kostelu, jehož stavba byla dokončena teprve v roce 1673, dal František Ignác Wunschwitz dostavět ve 20. letech 18. století boční kaple. Za josefínských reforem byl svatostánek zrušen a zařízení rozvezeno do okolních svatyní. Znovuobnoven byl v roce 1811. Raritou svatyně se stalo sousoší Poslední večeře Páně, instalované v pravé boční kapli. Sochy apoštolů v životní velikosti vyřezal kolem roku 1870 sochař Johann Rumpler starší. V levé boční kapli kostela byla umístěna Oliveta a Bičování Krista od stejného autora, které se však nedochovaly.
 • Kladruby Kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta www.klaster-kladruby.cz www.santini.cz 49.7126494N, 12.9955647E Mohutný trojlodní kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta stojí v areálu benediktinského kláštera. Byl postaven na začátku 13. století v pozdně románském slohu, ale začátkem 18. století byl přestavěn podle plánů Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Kostel s netradiční středovou kupolí patří mezi významnou památku české barokní architektury.
 • Kladruby Kostel sv. Jakuba s lapidáriem křížových kamenů 49.7150158N, 12.9822353E Původně gotický kostel sv. Jakuba je dominantou náměstí i celého města Kladruby. První zmínka o kostelu pochází z roku 1396, v době husitských válek byl poškozen. Po požáru 1711 a propadnutí stropu byl barokně přestavěn.
 • Kladruby Kostel sv. Petra 49.7208350N, 12.9842556E Kostel sv. Petra na místním hřbitově pochází z roku 1884. Byl vystavěn místo původně románského kostelíka, zbořeného v roce 1796. www.kladruby.cz
 • Kokašice, Ovčí vrch Kaple Smrtelných úzkostí Kristových 49.8877553N, 12.9309758E Kaple byla vystavěna v letech 1680 - 81 majitelkou panství Marií Františkou z Heissensteinu.
 • Konstantinovy Lázně Kaple Panny Marie Lurdské 49.8804653N, 12.9780489E Kaple z přelomu 19. a 20. století stojí v lázeňském parku. Mariánskou kapli na malé vyvýšenině nechala postavit žena Dr. Pankratze, který v té době lázně spravoval. V současnosti je budova zrekonstruovaná a je zde vybudován také bezbariérový přístup.
 • Konstantinovy Lázně Panna Maria ve skále 49.8750233N, 12.9927658E Poutní místo usazené uprostřed skalnatého okolí je opředené legendou o zářící ženě s malým chlapcem, kteří si hráli se ztracenou dcerou hajného. Vděční rodiče nechali na místě postavit sochu Panny Marie, k níž se chodili modlit lidé z širokého okolí.
 • Kostelec Kostel sv. Jana Křtitele 49.6740617N, 13.0249269E Gotický kostel, který stojí v nejvýše situované části obce Kostelec, jeho založení je kladeno do roku 1356, památka je ve vlastnictví obce Kostelec.
 • Krasíkov, Kokašice Kaple sv. Máří Magdaleny 49.8771797N, 12.9322464E Kaple sv. Máří Magdalény je součástí hradního návrší nad Krasíkovem a dnes tvoří jeho nejvýraznější dominantu. Nejstarší zmínky o hradní kapli umístěné na předhradí pocházejí již z roku 1342.
 • Křivce, Bezdružice Kostel sv. Martina 49.9246028N, 12.9737281E Současná stavba kostela pochází z období kolem roku 1670. Z vybavení svatyně stojí za zmínku pozdně renesanční lavice. V podstatných částech jsou dochovány i 3 oltáře datované do období kolem roku 1674. Malebnost stavby dokresluje starý hřbitov. Před hřbitovní brankou je vztyčen restaurovaný sloup se sochou bičovaného Krista, která je osazena ve výšce cca 4 m, na jež čelní straně je vysekán nápis: GEORGIUS KRINTL ANNO 1711.
 • Kundratice, Přimda Kaple sv. Antonína Paduánského 49.6725792N, 12.7215628E Kaple sv. Antonína Paduánského vystavěná v r. 1776, renovována v r. 1926 a v r. 2007. Stojí uprostřed kruhové návsi v obci Kundratice. Obec Kundratice je poprvé připomínána v r. 1344 mezi vesnicemi přimdských Chodů.
 • Kurojedy, Bor Kaple sv. Vavřince 49.7541317N, 12.8229175E Menší kaple s plechovou věžičkou stojí při silnici uprostřed návsi. Je v zanedbaném stavu, vnitřní vybavení bylo zcela zničeno. Nevhodné jsou dveře (kombinace dřeva a plechu).
 • Lesná Kostel sv. Mikuláše 49.7537211N, 12.5363958E První zmínka o kostele je z roku 1349. V roce 1774 jej opravil rod Schirdingerů ze Schirdingu, jemuž následně sloužil jako rodinná hrobka. Roku 2004 kostel získala Pravoslavná církevní obec Lesná. www.obeclesna.cz
 • Lhota u Stříbra, Stříbro Kaple 49.7286556N, 13.0479436E
 • Lužná Kaple Panny Marie 49.7175053N, 12.7364175E Jedná se o malou stavbu kaple, interérové vybavení se nedochovalo. Nachází se na okraji vsi při cestě z Lužné do Boru.
 • Lužná Kaple Panny Marie 49.7187794N, 12.7319350E
 • Málkov, zřícenina kostela sv. Apoleny a kaple Panny Marie Pomocné 49.639100N,12.662500E
 • Málkovice, Bor Kaple sv. Josefa 49.7418794N, 12.8373025E Malá obdélná stavba se zvoničkou a otevřenou předsíní, která byla postavena v roce 1924. První oprava probíhala v roce 1990, další v roce 2009. Interiérové vybavení se dochovalo, jedná se o krásný oltář, jehož obnova proběhla v roce 2010.
 • Malovice, Bor Kaple Nejsvětější Trojice 49.7355000N, 12.8170867E Jedná se o rozměrnější obdélnou stavbu kaple s věží a otevřenou předsíní. Kaple byla postavena v roce 1927. Její obnova probíhala v roce 2007, kdy byla kaple v havarijním stavu. Interiérové vybavení se dochovalo a oltář byl restaurován v roce 2012.
 • Malovice, Erpužice Kaple 49.7903064N, 13.0569197E
 • Michalovy Hory, Chodová Planá Kostel sv. Michaela Archanděla 49.8974908N, 12.7833031E
 • Mlýnec, Přimda Kaple Nejsvětější Trojice 49.7007789N, 12.7027158E Rozměrná gotizující stavba doplněná věží, nahradila původní kapli sv. Anny, která byla zbořena při rozšiřování silnice v r. 1934.
 • Nedražice, Kostelec Kaple sv. Jana Nepomuckého 49.6563031N, 13.0390006E Šestiboká stavba, kterou nechala postavit vdova po Františku Merklínském v roce 1750, je členěna lizénami a polokruhovými okny. Nad pravoúhlým kamenným portálem je znak Merklínů z Merklína. Na stropě jsou obrazy šesti národních patronů. Na stěnách jsou dva výjevy z legendy a sv. Janu Nepomuckém.
 • Nové Domky, Rozvadov Kostel Navštívení Panny Marie 49.6872117N, 12.5414053E Kostel v empírovém slohu zbudovaný ve 40. letech 19. stol. Loď kostela má plochý strop. Po 2. sv. válce byl používán jako stáj a skladiště, postupně zdevastován.
 • Ostrov u Stříbra, Kostelec Kaple sv. Václava a Vojtěcha 49.6998517N, 13.0440158E Architektonicky vzácná kaple je dílem architekta a stavitele Jana Blažeje Santiniho - Aichela. Jedná se o dílo, které má vynikající geometrické a akustické kvality. Kaple se může pochlubit i zajímavým technickým unikátem, neboť její střešní plášť není, tak jako obvykle, uložen na trámech krovu, ale střešní krytina je pokládána přímo na vnější stranu klenby kopule. V roce 2010 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce, při níž se podařilo obnovit všechny fresky.
 • Ostrov, Bor Kaple 49.7526936N, 12.7659325E Jedná se o malou obdélníkovou stavbu kaple bez interiérového vybavení. Kaple byla obnovena v roce 2013. Kaple se nachází v zadní části vsi, při bývalé cestě do Boru.
 • Ostrůvek, Lesná Lesní kaple 49.7542100N, 12.4725922E Unikátní dřevěná kaple v osadě Ostrůvek 4 km od Lesné. Návrh stavby kaple pochází z roku 1921. Kaple nedávno prošla rekonstrukcí. Vedle ní stojí bývalý lovecký zámeček.
 • Pístov, Chodová Planá Kostel sv. Bartoloměje 49.9222900N, 12.7644208E Zbudován v letech 1750-65 podle plánů Dientzenhoferových. Strop kostela zdobí freskové malby zobrazující život sv. Bartoloměje.
 • Potín, Konstantinovy Lázně Kaple 49.8942258N, 13.0098425E
 • Prostiboř Kaple sv. Jana Nepomuckého 49.6538861N, 12.8974186E
 • Prostiboř Kostel sv. Mikuláše 49.6540806N, 12.8969336E Zmiňován r. 1356. Gotická stavba byla v lodi zbarokizována. Věž přistavěna v letech 1753-56. Upravován v 19. stol. Jednolodní stavba.
 • Přimda Kaple Panny Marie 49.6785136N, 12.6686586E V lese u cesty vedoucí ke zřícenině hradu Přimda, na severním svahu. Kapli z roku 1852 nechal postavit místní stavitel Thurner. Byla obnovena v roce 1993.
 • Přimda Kostel sv. Jiří 49.6744089N, 12.6769364E Zmiňován r. 1369. Jeho základem se zřejmě stala původní gotická kaple, ve 14. stol. byl několikrát přestavován. Kostel s mohutnou věží je dominantou přimdského náměstí. Věž byla zvýšena v letech 1824-26. V interiéru zaujmou okenní vitráže s mozaikami českých světců sv. Vojtěcha, sv. Jiří a sv. Václava.
 • Racov, Staré Sedlo Kostel sv. Martina 49.6391242N, 12.8463358E Zmiňován r. 1384. Ve 2. polovině 15. stol. přestavěn v pozdně gotickém stylu. Renesanční sakristie ze 16. stol., r. 1723 částečně barokizován. Jednolodní obdélná stavba s pravoúhlým presbytářem, za ním v ose napříč obdélná velká a vysoká sakristie. Zařízení svatyně je barokní z doby kolem r. 1700.
 • Rozvadov Kostel sv. Václava 49.6728636N, 12.5580125E
 • Skapce Kostel sv. Trojice 49.6567575N, 12.9907122E R. 1352 připomínán jako farní. Jeho současná podoba je výsledkem barokní přestavby, která proběhla za kladrubského opata Amanda Streera. Závěrečné práce na kostele a výzdoba interiérů malířem J. Kramolínem byly dokončeny v r. 1788. Jednolodní stavba s polokruhově uzavřeným presbytářem, se západní hranolovou věží.
 • Staré Sedliště Kaplička 49.7438786N, 12.6829800E
 • Staré Sedliště Kostel Nejsvětější Trojice 49.7320853N, 12.6698422E Zbudován r. 1581 nákladem rytíře J. Tuchera ze Šoberova. Vypálen za třicetileté války. Obnoven na konci 18. stol., bez věže.
 • Staré Sedliště Kostel sv. Prokopa a Oldřicha 49.7418614N, 12.6909283E Zmiňovaný r. 1380. V 1. čtvrtině 18. stol. zbarokizován, nákladem Anny Barbory z Brisigellu byla vybudována nová loď kostela. Na věži zvon ze 14. stol. Zařízení kostela pochází z doby dokončení barokní přestavby.
 • Staré Sedlo Kostel Nanebevzetí Panny Marie 49.6646672N, 12.8639589E Pochází z období kolem roku 1300, s dalšími gotickými a pozdně gotickými stavebními fázemi. V 18. stol. zbarokizován.
 • Stráž Kaple Panny Marie Lurdské 49.6675603N, 12.7723442E Pseudogotická kaple pochází z roku 1899.
 • Stráž Kostel sv. Ducha 49.6693403N, 12.7796836E Dnešní barokní kostelík vyrostl na přelomu 17. a 18. století za majitelů borského panství hrabat von Götzen. K jeho opravě došlo v roce 1915, kdy jeho barokní věžička byla změněna na novogotickou. Kostel je obdélnou stavbu se zkosenými rohy, půdorysně obloukovitě prohnutými. Presbytář není od lodi oddělen vítězným obloukem a za ním v ose kostela stojí sakristie. Vnitřek je plochostropý se zbytky zdevastovaného barokního vybavení a vestavěným lešením, které pomáhá podepřít stropy a krov. Léčivý pramen vyvěral v kapličce před západním průčelím. Stav kostela je zcela havarijní a stavba hrozí zřícením.
 • Stráž Kostel sv. Jana Křtitele 49.6693253N, 12.7702953E Barokní stavba kostela se nachází v západní části městyse. Dílo západočeského architekta (opravován roku 1873) donedávna bylo ve velmi zanedbaném stavu. V roce 2003 byla dokončena oprava střechy a instalována nová věžička, která byla zhotovena podle původní. V roce 2008 byla provedena obnova výplní okenních a dveřních otvorů. www.obecstraz.cz
 • Stráž Kostel sv. Václava 49.6690133N, 12.7751219E Původně románský z přelomu 12. a 13. stol. s dochovaným portálem, přestavovaný následně nejvýrazněji v období gotiky. Objekt je také lehce poznamenán pozdější barokní úpravou.
 • Sulislav Kostel sv. Vavřince 49.7490511N, 13.0718211E Původně gotická svatyně z poloviny 14. stol., empírově upravená v r. 1835.
 • Sviňomazy, Trpísty Kaplička 49.8294442N, 13.0418408E
 • Šipín, Konstantinovy Lázně Kaple Panny Marie 49.8577000N, 13.0350442E Roubená kaple z r. 1892, nechal ji vystavit kníže Konstantin z Löwensteinu na místě starší kapličky u zázračného pramene. Prostou stavbu sroubenou z mohutných klád kryje šindelová střecha se zvoničkou. Po stranách kapličky jsou roubené budky chránící prameny.
 • Šipín, Konstantinovy Lázně Kostel sv. Barbory 49.8567025N, 13.0324522E První zmínka o šipínské plebánii je z roku 1352. Přestavěn byl až ve druhé polovině osmnáctého století, kdy se Šipín stal vyhledávaným poutním místem. V letech 1991-95 proběhla celková rekonstrukce kostela. Ve druhé polovině 18. stol se stal Šipín oblíbeným poutním místem – a to zejména díky zázračnému prameni vyvěrajícímu v serpentinách silnice pod kostelem. Voda ze Svaté studánky měla léčit hlavně nemoci očí a pohybové ústrojí. Poutě, kterých se zúčastňují především němečtí rodáci, byly obnoveny po roce 1990.
 • Telice, Prostiboř Kaple Panny Marie Pomocné 49.6488219N, 12.9273681E Návesní kaple v barokním slohu zbudovaná kolem r. 1720. Osmiboká stavba s centrálním půdorysem je završena jehlancovou střechou se sanktusníkem. Fasádu člení lizény.
 • Tisová Kostel sv. Mikuláše 49.7652642N, 12.7131256E Kostel je doložen již roku 1352, současná barokní podoba pochází z období 1724-38.
 • Trpísty Kaple 49.8228233N, 13.0581669E
 • Tuněchody, Kladruby Kaplička 49.6751236N, 12.9197739E
 • Újezd pod Přimdou, Přimda Kaple Sv. Jana Křtitele 49.6936589N, 12.6836317E Původní kaple z roku 1869 byla v 50. letech zbořena. Nově vystavěná kaple byla vysvěcena v roce 1994.
 • Velké Dvorce, Přimda Zámecká kaple sv. Jana Křtitele 49.6850719N, 12.6999392E
 • Velký Rapotín, Tachov Kaple Jména Ježíš 49.7674500N, 12.6515258E
 • Výškovice, Chodová Planá Kaple Panny Marie Dobré rady 49.9329186N, 12.8017647E
 • Zadní Chodov Kostel Nejsvětější Trojice 49.8904678N, 12.6544550E Vznikl v letech 1781-83 rozšířením barokní kaple, vystavěné r. 1724.
 • Zadní Milíře, Milíře 49.7813142N, 12.5173361E Nově postavená kaple na místě původní z roku 1935.
 • Zhoř Kaple Panny Marie 49.6601983N, 12.9689169E

https://mapy.cz/turisticka?x=13.0386802&y=49.7407962&z=14&l=0&source=dist&id=17&q=okres%20Tachov


Zobrazeno: 30 x

okrestc.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 23:28 autor: 127.0.0.1