obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


kladruby

Kladruby

  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta
  • Kostel sv. Jakuba
  • Kostel sv. Petra

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta

GPS 49.7126494N, 12.9955647E

Mohutný trojlodní kostel Nanebevzetí Panny Marie, sv. Wolfganga a sv. Benedikta stojí v areálu benediktinského kláštera.

Zakladatelem tohoto benediktýnského kláštera byl kníže Vladislav I., který je v kostele pochován. Podle většiny pramenů došlo k založení kláštera v Kladrubech v roce 1115 a tento významný akt se záhy projevil jako politická garance osidlovacím tendencím. Klášter se podílel na zakládání vesnic a zřizování cest. Kladruby byly vybrány i ze strategického důvodu, neboť ležely poblíž obchodní tepny tehdejší Evropy, tzv. Norimberské obchodní stezky, která z okolí Norimberku vedla přes Prahu až k Baltu. Monumentální pozdně románská trojlodní bazilika byla dokončena v roce 1233 a vysvěcena za přítomnosti krále Václava I. a vysokých církevních a státních úředníků.

Klášter sehrál významnou úlohu na konci 14. století, kdy se král Václav IV. snažil oslabit moc pražského arcibiskupa Jana z Jenštejna. Královým cílem bylo zrušení kláštera a použití obrovského klášterního majetku ke zřízení nového biskupství v západních Čechách – tím by došlo ke zmenšení pražského arcibiskupství a pomocí dosazeného nového biskupa by došlo i k výraznému zmenšení vlivu Jana z Jenštejna. V Kladrubech roku 1393 zemřel opat Racek a jeho nástupce měl spolupracovat na králově plánu. Arcibiskup Jan z Jenštejna ovšem zasáhl, a proti králově vůli byl zvolen mnich Olen. Král Václav IV. dostal záchvat zuřivosti a arcibiskup Jan z Jenštejna před jeho hněvem prchl – pobýval na biskupských hradech (zemřel v Římě v roce 1400).
Obětí králova hněvu se tak stal arcibiskupův generální vikář Johánek z Pomuku (Jan Nepomucký), který byl utýrán k smrti (+1393) a na jeho mučení se král Václav IV. osobně podílel. Mrtvého Jana Nepomuckého nakonec přikázal král vhodit v pytli do Vltavy.

Klášter byl rozvalen při řádění husitů, dobyl ho sám Žižka, později za třicetileté války byl znovu vydrancován. Svou moc získával později, pompéznost přišla na přelomu 17. a 18 století. Přibývalo majetku, opati se ukázali jako vynikající hospodáři a investoři. Po zrušení řádů Josefem II. tu byla kasárna, invalidovna, sklady, později pivovar. To patřil Windischgrätzům, ti se starali především o nedaleký Tachov.

Začátkem 18. století byl klášterní kostel přestavěn podle plánů Jana Blažeje Santiniho-Aichla ve stylu barokní gotiky. Kostel s netradiční středovou kupolí patří mezi významnou památku české barokní architektury. Jedná se o třetí největší kostel v Čechách (podle délky lodě).1), 2), 3), 4)
Nyní o klášterní budovy pečuje Národní památkový ústav.


7. 8. 2007


24. 08. 201911. 8. 2020

Kostel sv. Jakuba

49.7150158N, 12.9822353E


24. 8. 2019

Původně gotický kostel sv. Jakuba je dominantou náměstí i celého města Kladruby. První zmínka o kostelu pochází z roku 1396, v době husitských válek byl poškozen. Po požáru 1711 a propadnutí stropu byl barokně přestavěn.


Interiér kostela a lapidárium křížových kamenů před kostelem, 24. 8. 2019

Kostel sv. Petra

49.7208350N, 12.9842556E


Kostel sv. Petra, 30. 10. 20135)

Kostel sv. Petra na místním hřbitově pochází z roku 1884. Byl vystavěn místo původně románského kostelíka, zbořeného v roce 1796. 6)
Zobrazeno: 105 x

kladruby.txt · Poslední úprava: 13. 12. 2022 (19:12) autor: 193.165.237.198