obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


horsov

Horšov (obec Horšovský Týn)

Horšov

Farnost: Horšovský Týn (farnost do roku 2005: Horšovský Týn)

Kostel: Všech svatých (součástí kostela je kaple sv. Barbory)

Německý název: Horschau.

Podle sčítání lidu ze dne 1. 12. 1930 zde bylo 33 domů: 242 Němců a 6 Čechů. (HBLFW). V roce 1982 bylo v obci 136 obyvatel (KDČB), v roce 2001 zde žilo 169 obyvatel v 50 domech (sčítání obyvatel, ČSÚ).

První písemná zmínka o Horšově je z let 1182–92, kdy byla zdejší osada s tvrzí významným centrem celé oblasti. Ve 12. století se stal Horšov důležitým hospodářským a správním střediskem pražských biskupů – odtud jméno blízkého města Horšovský Týn.

Kostel Všech svatých

Kostel byl původně pozdně románský ze 12. st. (byl podstatně menší, než dnešní kostel – dochovala se část západní a jižní stěny lodi), částečně byl zbarokizován roku 1745, téhož roku byl i konsekrován – 6. 4. 1745 1). Jedním z nejcennějších dokladů přestavby kostela v gotickém slohu je unikátní krov nad presbyteriem. Konstrukce je datována podle dendrochronologického průzkumu do roku 1363 a patří mezi nejstarší konstrukce tohoto druhu u gotických církevních staveb v Čechách. Krov je z jedlového dřeva a byl stavěn nadvakrát, jak bylo obvyklé – nejprve „nanečisto“ na zemi, pak došlo k označení jednotlivých částí, jak do sebe zapadají, poté byl krov rozebrán a znovu sestaven na kostele.


9. 8. 2020

V 90. letech 20. století převzal zcela zchátralý kostel Památkový ústav v Plzni.

Pamětní razítko s vyobrazením kostela

Kostel před zahájením obnovy. Západní průčelí kostela, 1994 2)

V letech 2001–2005 se uskutečnila celková památková obnova areálu kostela i jeho vnitřního zařízení. Při této obnově došlo k odkrytí maleb znázorňujícími symboly evangelistů a galerii postav Všech svatých ze 14. století.


Interiér kostela Všech svatých, hlavní oltář, boční oltáře, pohled z kůru (9. 8. 2020).


Kostel Všech svatých (10. 8. 2006).


Kostel Všech svatých 10. 8. 2006 a 19. 5. 1970


Kostel Všech svatých 9. 8. 2020


Vstupní branka v roce 19893) a 9. 8. 2020


Prostor před kostelem, zvířecí náhrobky, 9. 8. 2020.

Kaple sv. Barbory

K přístavbě této boční kaple ke kostelu došlo na konci 15. století.
Nachází se zde fresky z roku 1489 – výjevy z Kristova života a z legendy o sv. Barboře.
Klenba i vnitřní stěny kaple svaté Barbory byly opatřeny malířskou výzdobou, z níž se do dnešní doby zachovala pouze část na východní stěně. Tato starší malířská výzdoba byla později, dle datace 1489 v nápisové pásce, překryta novou malířskou výzdobou s výjevy z legendy o životě svaté Barbory. 4)
Podle znaku pánů z Ronšperka na svorníku je patrné, že vnitřní výzdobu kaple zaplatil Dobrohost z Ronšperka, majitel panství v Horšovském Týně (horšovskotýnské panství vlastnili Ronšperkové do roku 1539).
Fresky v kapli sv. Barbory (9. 8. 2020).


Odkryté fresky v kapli sv. Barbory (1967).


Zobrazeno: 79 x

1)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
2)
Expozice fotografií v kostele v Horšově, 2020
3)
Převzato z fotografie NPÚ v předsíni kostela: Havarijní stav vstupní branky s ohradní zdí, rok 1989. Dilapidated condition of the entrance gate in the boundary wall, 1989. Baufälliger Zustand des Eingangstores mit der Umfassungsmauer im Jahre 1989. Foto Jan Gryc
horsov.txt · Poslední úprava: 09. 01. 2023 (10:52) autor: 193.165.237.95