obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


miletice

Miletice (obec Dlažov)

Vikariát Klatovy

Farnost Klatovy (sloučená farnost Dlažov)

  • Kaple sv. Jana Nepomuckého

V r. 1869–1950 obec v okr. Domažlice, od r. 1961 část obce Dlažov v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 87 obyvatel (KDČB), v roce 2001 zde žilo 66 obyvatel v 33 domech (sčítání obyvatel, ČSÚ).

Osada Miletice pochází z prvních dob kolonizace krajiny. Podle Dr. Jindřicha Vančury „Dějin někdejšího král. města Klatov“ můžeme založení osady datovat do 13. století. Osada jako všechny ostatní v této době měla nejprve zřízení rodové.

První zmínka o osadě se nalézá v berním rejstříku z roku 1379.

Roku 1542 část vsi Miletic patřila k Bystřicku. Během třicetileté války (roku 1639) táhly touto krajinou tlupy švédského vojska a vypálily mezi jinými také Bezděkov a Miletice, které tehdy k bezděkovskému statku z části patřily.

Po roce 1760 náležela ves Miletice čítajíce 34 čísel se zámečkem a kaplí sv. Jana Nepomuckého ke statku, který byl majetkem Jana Václava Schmidgrábnera, rytíře z Lustenegu. Druhou vsí, která náležela k panství miletickému, je Soustov čítajíc 23 čísel, třetí Vráž mající 3 chalupy.

Roku 1839 vesnice Miletice čítala 46 čísel a žilo zde 348 obyvatel. Vesnice byla sídlem úřadu vrchnostenského. Kromě kaple měla zámek, brusírnu, pivovar na 8 sudů, 1 dvůr, 1 vinopalnu a 1 hostinec.1)

Kapli sv. Jana Nepomuckého dal vybudovat v barokním slohu v roce 1760 (1766) miletický pán Josef Jáchym Schmiedlgräbner z Lusteneggu k uctění oblíbeného světce a zřejmě také jako své pohřební místo – jednalo se o soukromou mešní kapli2). Kaple patří ke skvostům barokního stavitelství na Klatovsku. Stojí uprostřed návsi, naproti dnes neexistujícího zámku. Uvnitř jsou originálně tvarované drobné rohové empory a oltář se sochou klečícího sv. Jana Nepomuckého. Od roku 1971 se jedná o kulturní památku.

image564.jpg image565.jpg
Kaple v roce 2003 a před rekonstrukcí 27. 4. 20123)

image566.jpg image567.jpg
Rekonstrukce kaple (21. 8. 2012) a opravená kaple (26. 10. 2013)


1. 11. 2020

Celková oprava kaple byla zahájena z iniciativy vlastníka objektu – obce Dlažov v roce 2008. Oprava byla rozdělena na dvě etapy – nejprve došlo k opravě krovu a obnově střešního pláště.

Rozpočet na stavební práce činil 1 349 559 Kč. Obec podala žádost o dotaci Ministerstva kultury ČR z programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí rozšířenou působností“. Z tohoto programu obdržela finanční částku 850 000 Kč.

Druhá etapa oprav pak začala v roce 2012. Tato etapa představovala stabilizaci založení a odvodnění okolí objektu, opravu a obnovu fasád. Zahrnovala i opravu okenních výplní, vchodových dveří a okenních mříží, které mají dle stavebně historického průzkumu historickou hodnotu.

Druhá etapa byla z části financována z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013 ve výši 90 % z celkových nákladů 3 509 000 Kč.
Zobrazeno: 68 x

1)
Miletice – historie (Zápis z kroniky obce Miletice) [online] Oficiální stránky Obce Dlažov [cit. 2. 10. 2013] Dostupné z: <http://www.dlazov.cz/informace-o-obci/historie/>.
2)
Informační cedule před kaplí
miletice.txt · Poslední úprava: 20. 11. 2020 (21:25) autor: 193.165.236.187