obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


manovice

Maňovice

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Kvášňovice

  • Kaplička sv. Bartoloměje

V r. 1869–1930 obec v okr. Strakonice, v r. 1950 obec v okr. Horažďovice, v r. 1961–1975 část obce Pačejov v okr. Klatovy, 1. 1. 1976–31. 12. 1991 část obce Velký Bor v okr. Klatovy, od 1. 1. 1992 obec v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 78 obyvatel (KDČB), v roce 2001 zde žilo 44 obyvatel a bylo zde 36 domů (sčítání obyvatel, ČSÚ).

Kaplička sv. Bartoloměje. Podle odhadů stála v Maňovicích již v období po třicetileté válce (1648). Podle pověstí byla postavena uprostřed vesnice za dob morových epidemií proto, aby se mrtví nemuseli vozit na hřbitov do Kvášňovic, kam by se mohla zanést nákaza. Podle vyprávění z doby kolem r. 1950 byla původně pravděpodobně zasvěcená Panně Marii před Týnem. To bylo postupně zapomenuto a slavilo se zasvěcení společně podle příslušnosti osady k farnosti s kostelem sv. Bartoloměje v Kvášňovicích (pouť).

Na počátku 20. století byla kaplička stavebně velmi chudá, s doškovou střechou. V roce 1938 za starosty Josefa Zábranského byly stavebně upraveny zdi a byl postaven nový krov firmou Pavlovský z Chanovic s eternitovou krytinou. Truhlář Václav Panuška z č. p. 25 upravil vzhled věžičky a firma Zahnbauer z Horažďovic provedla její oplechování a vztyčila kopuli, která je protnuta a upevněna do dřevěné krovové konstrukce zvonice kovaným křížkem, který by podle způsobu opracování mohl být ze 17. století, ale může být i mladší. Zvonek zakoupila obec od zvonaře Rudolfa Pernera v Č. Budějovicích za 1300 Kč proto, že ten původní se zřítil na strop a prasknul. Nový zvonek byl zasvěcen sv. Anně, protože rozhodující částkou přispěla Anna Supíková z čp. 24. Byl vysvěcen děkanem Janem Němcem z Kvášňovic 24. července 1938 a nesen slavnostním průvodem po vsi.

Tak jako jiné zvony i tento zvonek byl zabaven ve válce na výrobu munice pro německou armádu. Stejně tak byl zabaven i zvonek co praskl a byl nějaký čas ukrýván na klenbě sýpky v č. p. 1. Od válečné konfiskace (1941) byla kaplička bez zvonku až do roku 1951, kdy podle potvrzení ze dne 9. 5. 1951 obec převzala od Františka Pojera 1180 Kčs, aby ho odkoupila od ONV v Horažďovicích, kde zůstal v kapli u budovy bývalé ozdravovny po řádu Kongregace Školských sester de Notre Dame, katolické řeholní kongregace českého původu. Z Horažďovic ho přivezl Jan Pač z čp. 28 na motocyklu společně s Karlem Šroubem z čp. 22, který zprostředkoval jeho vydání.

V roce 1976 byla sejmuta kopule a z ní vyjmuto zaletované pouzdro, ve kterém byly uloženy pamětní listiny z roku 1938, popisující nejen průběh opravy a slavnosti, ale i nouze před nastávající válkou. V pouzdru bylo i razítko obce a podpis starosty Josefa Zábranského. K původním listinám byly přidány do pouzdra nové listiny a také dobové mince, pouzdro zaletováno a kopule byla upevněna téhož roku zpět po provedení opravy a nátěrů střechy. Eternitová střecha byla nahrazena dehtovým šindelem v roce 2009.

image655.jpg
Kaplička sv. Bartoloměje 22. 8. 2012

U kapličky stála na západní straně lípa a po jejím pokácení v říjnu 1997 bylo určeno podle letokruhů stáří přibližně na 150 let, což by odpovídalo, že mohla být vysazena u příležitosti prvního výročí zrušení roboty v r. 1849. Na její místo slavnostně vysadili novou lípu v r. 2009 starosta obce Miroslav Panuška a Karel Klozar a byla vysvěcena farářem Stanislavem Buštou z Velkého Boru. Před kapličkou stojí kamenná sloupková boží muka – morový sloup s nápisem a datem 22. 5. 1713 na památku velké morové epidemie, kdy se opět nemohla převážet mrtvá těla kvůli šíření nákazy, a tak byla pohřbívána kolem kapličky hlavou k tomuto sloupu. K nálezu koster došlo v roce 1969 při kopáním kanalizace a úpravě zdi kolem kapličky. Na západní straně sloupu je nápis

Vczinili csme na pamatkv tito boží mvka Adam zavbek tomas wekrot zamecznik joanes Pavr kamenik dne 22 mae a 1713.
(Učinili jsme na památku tato Boží muka, Adam Zoubek, Tomáš Wekrot zámečník, Johanes Paur kameník dne 22. května léta Páně 1713.)

Na západní straně ke kapličce přiléhá kamenný klenutý sklep, který je pravděpodobně starší než morový sloup před kapličkou. K čemu původně sloužil, se už neví. Kaplička je kulturní památkou.1)
Zobrazeno: 52 x

1)
Obec Maňovice. Naučná stezka, tabule č. 12 – KAPLIČKA.
manovice.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (20:09) (upraveno mimo DokuWiki)