obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


klatovy-hurka

Klatovy-Hůrka

Klatovy-Hůrka
24. 8. 2022

Vikariát Klatovy

Farnost Klatovy

  • Kostel sv. Martina
  • Kaplička Panny Marie Klatovské
  • sv. Anna (zaniklá kaple) Na Hůrce (dřívější označení Hůrky bylo Dubová Hůrka)

image237.jpg
Klatovská Hůrka (1899)

Kostel sv. Martina

Kostel sv. Martina byl původně farní kostel někdejšího újezdu svatojiřského, Beňov, Novákovic a Hórky, nejstarších osad na Klatovsku. Gotický, barokně přestavěný r. 1763.1). Dnes se nachází v katastrálním území Klatovy.


24. 8. 2022

image239.jpg
Kostel sv. Martina (8. 8. 2012)

image238.jpg
Kostel sv. Martina (29. 12. 2006)

Kostelík sv. Anny na Hůrce

Kostel zde stál již od 14. století. V 18. století byl na tomto místě vystavěn barokní kostel sv. Anny, který se časem změnil ve zříceninu. Kolem roku 1886 došlo k přestavbě bývalého kněžiště na vyhlídkovou terasu s dřevěnou rozhlednou. Po druhé světové válce byla vystavěna nová cihlová rozhledna.2)

image240.jpg
Zbytky kostelíku sv. Anny na Hůrce na přelomu 19. a 20. století3)

Kostel na Hůrce ve 20. letech 20. století.4)

O zaniklé kapli se zmiňuje soupis památek z roku 1899:5)

„Založen byl původně k oslavě Proměnění Krista dle údajů Hammerschmidových r. 1331 a dle téhož r. 1464 pobořen. Zůstávaje až do roku 1527 zříceninou, byl téhož roku obnoven a sv. Anně posvěcen, na to opět r. 1712 »na staré grunty vyzdvihovati se začal« a r. 1725 byl dostavěn. Po zrušení kostela císařem Josefem II. ponechán jest vlastní zkáze i jest nyní zříceninou, jež upravena byla za rozhlednu.

Zdivo z lámaného kamene zachovalo se bezmála až po římsu.

Podélné zdi obdélníkové lodi rozděleny byly původně pěti opěráky, z nichž oba krajní vybíhaly směrem čelných zdí, na čtyři pole, v průčelí západním věže nebylo; délka lodi ve světlosti obnášela 19 m, šířka 10,50 m; tvar oblouku triumfálního nedá se více zjistiti. Presbyterium 6,60 m dlouhé, 8,50 m široké tvoří v základě sedm stran nepravidelného desetiúhelníka, jehož obě k lodi přirážející strany od hlavní osy kostelní se rozbíhají; zdi založeny jsou na soklu pozdějšího původu s cihelnými šablonami, avšak původně vybíhaly z každého nároží opěráky, jichž základy všude se zachovaly.

Tři okna široká, polokruhem sklenutá, osvětlovala tuto část, v lodi pak každé pole prolomeno bylo oknem podélným, nahoře segmentovým. Strop v lodi byl plochý (štukovým dílem ozdobený). Vchody ze tří stran obdélníkové, jakož i veškerá okna, měly prosté rámování maltové.“

O udržování kaple pečovali poustevníci žijící na Hůrce. Poslední poustevník Martin zemřel počátkem 17. století. Po jeho smrti kaple pustla, až bylo nutno ji zbořit. Na místo ní byl postaven r. 1736 kostel sv. Martina jako filiální kostel klatovské farnosti.6)

Kaple Panny Marie Klatovské

Kaple byla opravena v roce 2011 (požehnání kaple se konalo 16. listopadu 2011). Obraz do této kaple byl pořízen následujícího roku a požehnán 18. července 2012.

image241.jpg
Kostel a kaple (29. 12. 2006)

image242.jpg image243.jpg image244.jpg
Kaple Panny Marie Klatovské 29. 12. 2006 a opravená kaple 8. 8. 2012. Interiér kaple (8. 8. 2012)
Zobrazeno: 28 x

2)
Kostelík sv. Anny na Hůrce. Sedmička Klatovy 29/2010, 22. 7. 2010
3)
Sedmička Klatovy 29/2010, 22. 7. 2010
4)
Klatovy na filmu z roku 1924, ČT2
5)
VANĚK, Ferdinand, HOSTAŠ, Karel. Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. Díl VII. POLITICKÝ OKRES KLATOVSKÝ. c. d.; „Voříšek: Liber memorabilium L, II. (rukopis v měst. museu). — Hammerschmid Flor.: Historie Klatovská. — Kšaftovní knihy nové (městské museum). — Paměti Klatov od hraběte Jos. Kolovrata (ibidem).
6)
Klatovské kostely. Římskokatolická farnost Klatovy, 2001
klatovy-hurka.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 23:27 autor: 127.0.0.1