obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


horni_stankov

Horní Staňkov (obec Sušice)

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Sušice

Kaplička sv. Hildegardy

Kaple svaté Hildegardy (životopis sv. Hildegardy ZDE nebo ZDE) byla obnovena na místě a v přesném půdorysu původní stejnojmenné kaple. Původní stavba bohužel zchátrala takovým způsobem, že ji nebylo možné zachránit a její torzo muselo být strženo a kaple byla vystavěna na nových základech zcela nová.

Torzo původní kaple
Torzo původní kaple1)

Kapli nechal postavit tehdejší majitel panství v Horním Staňkově JUDr. Gustav Schreiner po předčasné smrti své nejstarší osmnáctileté dcery Hildy v místech, která měla ráda a kde si jako malá často hrávala. Kaple byla zasvěcena její patronce, svaté Hildegardě.

Původní kaple
Původní kaple2)

Po 2. světové válce došlo k nucenému vysídlení původních majitelů a na základě tzv. Benešových dekretů byl jejich majetek včetně kaple zkonfiskován. Kaple se přídělovou listinou dostala do soukromých rukou, ale následně postupně chátrala, došlo ke zničení či zcizení veškerého inventáře kaple, časem k propadnutí a zřícení střechy, následně klenutého stropu, což mělo za následek totální destrukci a devastaci kaple. V konečné fázi zbylo z původní kaple pouze torzo obvodových zdí.

Vzhledem k tomu, že kaple je obklopena lesními porosty ve správě státního podniku Lesy ČR, vstoupila v létě roku 2014 lesní správa Železná Ruda v jednání s majiteli s cílem získání stavby a pozemku do majetku státu za účelem následného obnovení kaple. Stavba i pozemek se na základě darovací smlouvy staly v roce 2016 majetkem státu, čímž bylo umožněno Lesům ČR zahájit další kroky pro obnovu zničené kaple. Projektová dokumentace byla vyhotovena pouze podle dobových fotografií, vlastní stavba byla zahájena v květnu a dokončena v červenci roku 2017. Okolí kaple bylo následně vhodně upraveno a zároveň byl instalován informační panel a venkovní posezení.

Obnova kaple svaté Hildegardy byla završena v neděli 17. září 2017 slavnostním vysvěcením a následnou mší svatou, celebrovanou českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Vlastimilem Kročilem, Ph.D. a farářem velhartické farnosti P. Vendelínem Zboroněm.

kaple sv. Hildegardy
17. září 2017 byla vysvěcena obnovená kaple sv. Hildegardy.3)

Financování obnovy kaple svaté Hildegardy bylo zajištěno z vlastních zdrojů státního podniku Lesy České republiky v rámci tzv. Programu 2020, sloužícího k zajištění cílů veřejného zájmu v celkové výši 468 218 Kč. Na obnově kaple se podíleli také současní obyvatelé osady Horní Staňkov, kterým se podařilo sehnat historické materiály a fotografie původní stavby. Poděkování patří také řezbáři panu Karlu Tittlovi z Velhartic, který zhotovil nový inventář kaple a zhotovil a věnoval venkovní posezení a kříž s umučením Ježíše Krista.4)

kaple sv. Hildegardy kaple sv. Hildegardy

kaple sv. Hildegardy
Pozvánka na vysvěcení obnovené kaple

horni_stankov.txt · Poslední úprava: 06. 08. 2021 (11:19) autor: 46.167.210.38