obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


dobra_voda_u_pocinovic

Dobrá Voda u Pocinovic

Obec: Pocinovice

Farnost: Kdyně (farnost do roku 2005: Pocinovice).

Kaplička:

  1. Panna Maria Sedmibolestná
  2. nad studánkou

Panna Maria Sedmibolestná

Kaple Bolestné Matky Boží má osmiboký půdorys s připojeným pravoúhlým kněžištěm s předsíní.

Pravděpodobnými patrony kaple byli vlastníci panství Stadionové, kteří kapli vybavili nejen záduším, ale i pozemky. To se mohlo stát někdy okolo roku 1800, kdy se připravovala a v roce 1806 dokončila stavba pocinovického kostela. Později vedli místní duchovní správci o pozemky okolo kaple s obcí neúspěšně spory, a to hlavě pro absenci písemných důkazů. Správa zádušního jmění kaple přešla v roce 1889 do rukou obce, což vedlo k dalším sporům s místním farářem, který vytýkal správnímu výboru hlavně nevedení účtů, rozprodávání votivních darů (svíček) židovským obchodníkům a propíjení takto získaných prostředků. Duchovní si navíc stěžovali na hluk rušící bohoslužby. Ten byl způsobován hudbou a trhovci v blízkosti kaple při poutních slavnostech.

Dobrou Vodu znázorňují až císařské otisky stabilního katastru z roku 1837 (Dobrawoda). Na Müllerově mapě z roku 1720 ani na mapách prvního vojenského mapování z roku 1768 není, na rozdíl například od kaple svaté Markéty nad Dlažovem, zakreslené již v roce 1720.

Pocinovický farář Václav Knetl uvádí ve farní kronice opis několika písemných svědectví o zázračném uzdravení po návštěvě Dobré Vody. Nejstarší z nich je datováno rokem 1816.1)

V roce 1867 zbožná vdova Anna Blahníková z Pocinovic z čísla 105 odkázala ve své závěti 150 zlatých na opravu této kaple, která byla tou dobou již velice sešlá, tak že na nějakou opravu pomyšlení býti nemohlo. Zemřela v roce 1867. Proto usnesla se obec, že vystaví novou zděnou kapličku, a když pak stavitel pan Ondřej Martínek z Domažlic, jehož bratr Jakub byl tehdy v Pocinovicích podučitelem, zhotovil zdarma plány a přislíbil i bezplatné vedení stavby, počala obec za přispění některých místních dobrodinců, jakož i za přispění celého okolí se stavbou nynější renesanční kaple, ku kteréž základní kámen dne 9. června 1872 slavnostně byl položen a kaple pak dne 13. října 1873 za přítomnosti 9 kněží a více než 10 tisíc zbožného lidu byla vysvěcena. Stavba architektonicky připomíná některé drobnější renesanční stavby z Říma.

Kaplička nad studánkou

Jedná se o nízkou stavbu čtvercového půdorysu krytou stanovou střechou s lucernou.

Poutníci nechávali jako projev díků za své uzdravení v kapličce na dřevě malované obrázky, znázorňující jakou milost nebo uzdravení si zde vyprosili a obyčejně připojili k obrázku i své jméno. V roce 1908 dne 5. září v noci k ránu asi v půl druhé hodině shořela u Dobré vody malá dřevěná kaplička se vším zařízením, v níž se nalézal pramen s dobrou vodou, jež si lidé daleko a široko ve skleničkách s sebou domů odnášeli. Oheň povstal asi od hořící svíčky, kterou někdo obětoval, rozsvítil a zapomněl zhasnouti.2). Na místě vyhořelé kaple byla postavena zděná kaplička kryjící pramen vody.

Kaple s pramenem Kaple s pramenem
Kaple s pramenem dobré vody (16. 2. 2007).

obě kaple
Pohled na obě kaple (16. 2. 2007) a v roce 19103).

Ke kapli vede křížová cesta. Její zastavení tvoří kamenné pilířky na přední straně s polokruhem, zakončeným výklenkem. Postavena byla v roce 1882 na podnět faráře Ondřeje Veseláka z Pocinovic, jehož přáním bylo zhotovit křížovou cestu od Pocinovic k Dobré Vodě.

Křížová cesta Křížová cesta obraz sv. Jana Nepomuckého
Křížová cesta 2x. V křížové cestě je zakomponovaný i obraz sv. Jana Nepomuckého (21. 8. 2017)

Kamenný oltář
Kamenný oltář před kaplí (16. 2. 2007).

Pohlednice z roku 1906
Pohlednice z roku 1906 s původní dřevěnou kaplí nad pramenem.

Obě kaple jsou zařazeny v seznamu kulturních památek. Vlastníkem kaple Panny Marie Sedmibolestné je církev. Pozemek křížové cesty a kapličky nad pramenem vlastní obec Pocinovice, stavby patří církvi.

Zajímavost

Na stromě u pěšiny v lese visel nejprve prostý mariánský obrázek a na drahách u lesa pásali se koně. Jedna slepá kobyla zabloudila do lesa, šlápla prý nohou do pramene tam prýštícího právě tehdy, když ji hospodář po delším hledání uviděl. Jak jí při tom voda z pramene stříkala do očí, kobyla prohlédla a zůstala stát, hledíc k obrázku, který byl zavěšený na stromě. Od té doby se začali jednotlivci vždy ve větším počtu u obrázku modlit. Později tam byla vystavěna malá dřevěná kaplička s vyzděnou studánkou. To vše se stalo asi v 17. století.4)

Příležitostné razítko procesí k Dobré Vodě v roce 1945

obrázek z pouti
Příležitostné razítko z Chodské národní pouti v září 1945; procesí k Dobré Vodě v roce 1945; obrázek z pouti (80. léta 20. století).

Pouť v roce 2017

Pouť v roce 2017 Pouť v roce 2017 Pouť v roce 2017 Pouť v roce 2017 Pouť v roce 2017 Pouť v roce 2017 Pouť v roce 2017


Mapa studánek
Mapa zázračných studánek v česko-bavorském pohraničí
Zobrazeno: 16 x

1)
Strnad, Vladimír. O Pocinovicích. 2015
2)
Kronika obce Pocinovic
4)
Podle kroniky obce Pocinovic
dobra_voda_u_pocinovic.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 23:27 autor: 127.0.0.1