obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


cihan

Číhaň

Vše, štíty domů, chlévy, dvorky, dříví, stohy,
dobytek strakatý, beránci, kozy s rohy,
lid jdoucí, vozy s pytli tvrdě bílými,
hus hejna na rybníce, kejhající ryčně,
tím sluncem září osvětlené ustavičně,
jsou živými tu druhy, milými
Vesnice zpívá píseň slunečnou
A. Sova: z básně Obrázek z Čihaně


Vikariát Klatovy

Farnost Plánice (sloučená farnost Zdebořice)

  • Kaple sv. Jana Nepomuckého u Číhaně

První zmínky o Číhani dle dochovaných kronik se datují od konce 15. století. V té době patřila obec k panství Plánicko-Zelenohorskému, rodu pánů ze Štemberka. V roce 1552 byla zapsána obec Czihan do zemských desek. V roce 1601 je prodal Zdislav Jindřichu Vintířovi z Vlčkovic. Ten ji připojil ke Brodu, Vlčkovicím a Kolinci. Další majitelkou obce se stala v roce 1615 Anna Vinitířová z Chudenic. Za několik let připadla Číhaň Vilému Albrechtovi z Kolowrat Krakovských, který ji připojil k rozsáhlému panství Týnecko-Běšinskému. Tomu také patřila až do roku 1849. Byla zavázána svazkem poddanským, robotami, ale i soudní a politickou pravomocí zámku na Týnci. Roku 1775 bylo v Číhani vystavěno pouze 26 obytných stavení. K dalšímu většímu rozšíření obce dochází až po roce 1839. V té době bylo v obci vystavěno nejvíce domků.1)

V r. 1869–1880 pod názvem Číhaní obec v okr. Klatovy, v r. 1890 pod názvem Číháň obec v okr. Klatovy, v r. 1900–1910 pod názvem Číhaň t. Čihaní obec v okr. Klatovy, v r. 1921–1979 obec v okr. Klatovy, 1.1.1980–23.11.1990 část obce Plánice v okr. Klatovy, od 24. 11. 1990 obec v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 185 obyvatel (KDČB), v roce 2001 zde žilo 182 obyvatel a bylo zde 65 domů (sčítání obyvatel, ČSÚ).

Kaple sv. Jana Nepomuckého

Kaple sv. Jana Nepomuckého stojí za obcí u silnice č. 22 (49°21'3.30 N, 13°25'15.3 E)

image074.jpg
Kaple sv. Jana Nepomuckého u Číhaně 2) 
Zobrazeno: 13 x

1)
Obec Číhaň: historie. [online] Obecní úřad Číhaň [cit. 6. 5. 2012] Dostupné z: <http://www.cihan.cz/cihan/historie.asp>.
2)
Ivo Šašek, mapin.uhlava.cz
cihan.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 23:27 autor: 127.0.0.1