obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


chanovice

Chanovice

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Chanovice

  • Kostel Povýšení sv. Kříže
  • Kaplička na návsi z roku 1832
  • sv. Anny (u hřbitova)

Název německy: Chanowitz

Název latinsky: Chanovicium

První písemná zpráva je z roku 1352 – v církevních soupisech z let 1352–1405 o vybírání papežských desátků.

V r. 1869–1930 obec v okr. Strakonice, v r. 1950 obec v okr. Horažďovice, od r. 1961 obec v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 278 obyvatel (KDČB), v roce 2001 zde žilo 387 obyvatel v 101 domech (sčítání obyvatel, ČSÚ).

Plebanie r. 1357. Často se připomíná jako filiální k sousedním farnostem, naposledy k Velkému Boru. R. 1751 farnost obnovena, matriky jsou vedeny od roku 1751.

Záznamy hovoří i o zdejším farním kostele. Podle celkového charakteru stavby kostela a podle zbytku starého portálu, který dnes můžeme vidět na fasádě, lze vznik kostela jako pozdně románského posunout v čase zpět do druhé čtvrtiny 13. století.

V konfirmačních knihách je zaznamenán přehled farářů až do husitských válek, kdy byl kostel pravděpodobně opuštěn. Záznam o koupi zvonu koncem 15. století nasvědčuje tomu, že činnost kostela byla znovu obnovena.

Zásluhu na tom zřejmě měli noví majitelé panství, slavný rod Chanovských z Dlouhé Vsi, kteří se rozhodli kostel přestavět.

Jan Ignác Dlouhoveský, pražský biskup, nechal kostel vysvětit 14. září 1688. Přestože byl kostel přestavěn a vysvěcen, zůstal kostelem filiálním.

V roce 1717 koupil chanovické panství zbožný Ferdinand Jáchym Rumerskirch, který dal zubožený kostel opět do pořádku (vlastně vystavění nového kostela) a zavedl pravidelné nedělní bohoslužby. Roku 1751 získal dekret na zřízení chanovické fary a stal se patronem kostela. Tento rok je tedy rokem obnovení farnosti. Kuriozitou je, že na rozdíl od okolních farností nemuseli naturální desátky odvádět chanovičtí poddaní, ale hradil je sám F. J. Rumerskirch. Velký požár v roce 1781 zachvátil i kostel, ale to nejcennější, zvon kostela (zvon sv. Pavla), datovaný do 15. století, vyvázl bez úhony a zvoní na kostele dodnes. Kostel je kulturní památkou.

Při účasti na bohoslužbách sedávala vrchnost podle starobylých zvyklostí na pravé straně presbyteria (kněžiště) na zvlášť pro ni určené lavici (sedile). Protože nebylo malé chanovické presbyterium pro patrona kostela dost důstojné, nechal Rumerskirch přistavět nové oratorium (čestné místo pro patrona kostela, dnes je zde Boží hrob).

Na tomto oratoriu sedávali ještě roku 1945 poslední šlechtičtí držitelé panství, Goldeggové.

V historických pramenech 2. poloviny 14. století se několikrát vyskytuje tvar názvu obce „Chanovicz“. Ze 16. století známe i další varianty, např. Chanovice, Chanowicze, Chanowie. Jméno Chanovice znamená ves lidí Chánových.1)

image644.jpg
Kostel v roce 20072)

image645.jpg
Kostel v Chanovicích3)

image646.jpg
Kostel v Chanovicích4)

Klasicistní stavba kapličky na návsi je z roku 1832. Jedná se o kulturní památku.

image647.jpg
Kaplička na návsi5)

image648.jpg
Kaple sv. Anny u hřbitova6)


Zobrazeno: 42 x

1)
KDČB, Kostel Povýšení Svatého Kříže [online] Obec Chanovice. [cit. 29. 7. 2013] Dostupné z: <http://www.chanovice.cz/index.php?page=184&id=3838&lang=cz&task=on>
3) , 4)
http://mapin.uhlava.cz, I. Šašek, 24. 7. 2012
5)
http://mapin.uhlava.cz, P. Klásek, 24. 7. 2012
6)
http://mapin.uhlava.cz, I. Šašek, 27. 7. 2012
chanovice.txt · Poslední úprava: 18. 04. 2023 (16:05) autor: 185.5.71.15