Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


uboc

Úboč

Ouboč / Úboč
31. 10. 2020

Farnost: Koloveč (farnost do roku 2005: Úboč)

Německý název: Aubotschen.

V roce 1900 bylo v Úboči 68 domů (373 českých obyvatel), v roce 2001 zde žilo 111 obyvatel v 58 domech (Ottova encyklopedie a sčítání obyvatel, ČSÚ).

Kostel sv. Mikuláše, biskupa

V Úboči stávalo panské sídlo, na němž se připomíná roku 1251 Jiřík a roku 1316 Vitla z Úboče. Ve 14. st. se zde připomínají dvě samostatné plebanie Dolní a Horní Úboč s vlastními kostely. Později obě plebanie splynuly v jednu. Výnosem Josefa II. byl zrušen kostel sv. Václava v Horní Úboči. Matriky jsou vedeny od roku 1690.

Kostel sv. Mikuláše je gotický, připomínán ve 13. st. – z této doby se zachovalo zdivo lodi a spodní část věže. Presbytář a sakristie, dílo stejné huti jako kostel v Loučimě se časově řadí nejdříve k polovině 14. století. V roce 1763 byla sklenuta kaple a loď, roku 1852 došlo k úpravě kostela. Barokní úprava a přístavba kaple s oratoří proběhla v roce 1763. Horní patro věže je z roku 1852. (KDČB a SÚRPMO).

Ouboč / Úboč Ouboč / Úboč
31. 10. 2020

Ouboč / Úboč
Kostel v roce 2003, 16. 8. 2007 a 31. 10. 2020.


Pohlednice z roku 1913.

Zajímavost: Pozůstatky tvrze, která byla postavena na přelomu 13. a 14. století, jsou dodnes zachovány na zahradě fary. V 19. století byla objevena v jižní části vsi podzemní chodba, která snad vedla z tvrze.

uboc.txt · Poslední úprava: 22. 01. 2021 (23:13) autor: 193.165.237.41