obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


vsekary

Všekary

(obec Všekary)

Farnost: Holýšov (farnost do roku 2005: Bukovec)

  • Kostel (kaple): sv. Barbory (za vsí)
  • Kaple sv. Jana Nepomuckého v obci

Německý název: Schekarschen.

První písemná zmínka o obci je z roku 1115 z listin bývalého benediktinského kláštera v Kladrubech u Stříbra. V lesích mezi Černovicemi a Všekary se těžily už od středověku různé kovy, hlavně zinek, olovo a stříbro. Poslední důl byl v Černovicích – šachta Šarlota (Charlotte). Byl zavřen v roce 1929.

V roce 1900 zde žilo 193 obyvatel (142 Čechů) v 51 domech1), v roce 2001 zde žilo 82 obyvatel v 54 domech2), v roce 2020 zde žilo 102 obyvatel.3)

Kostel svaté Barbory

S těžbou kovů souvisí i kostel (kaple) svaté Barbory, patronky horníků – tato významná barokní stavba byla vybudovaná v letech 1717–1724 horšovskotýnskými Trauttmansdorfy (říšská hraběnka Marie Terezie z Trauttmansdorfu) na místě starší kaple, kterou zřejmě vystavěli horníci zdejších hor na olovo 4) nedaleko dnes již vyschlé zázračné studánky. U té stávala kaplička zasvěcená Panně Marii. U Barbory pobývali v 17. stol. poustevníci či spíše lidé, kteří měli osamělý kostel či kapli na starosti. Např. v roce 1682 byl pohřben v Čečovicích (bývalý hřbitov byl u kostela sv. Mikuláše) Jakub Berka, poustevník od sv. Panny Barbory.5)
Boční kaple s oratořemi v patře v kostele svaté Barbory doplňují půdorys stavby na tvar kříže. Mají stejnou výšku jako loď.
V roce 1767 byl strop vymalován výjevy ze života sv. Barbory horšovskotýnským malířem Antonínem Krausem za 300 zl.6)
V letech 1856 a 1857 byl kostel opravován. Ve věžičce kostela jest zvon. Před oltářem jest v podlaze zasazen náhrobní kámen, na němž jest vytesán tento nápis:

Hier ruht
Johann Georg
Mecsera des
dritten Ordens
st. Franciscus
Profos
und letzter durch
38 Jahre gewesener
Einsiedler
gestorben den 29. Juni
MDCCLXXXXI.

(Zde odpočívá Jan Jiří Mecsera, profous7) třetího řádu sv. Františka a poslední z 38. roku jsoucí poustevník zemřel 29. června 1791).8)


Pohlednice Všekar z roku 1913

U kostela stávala i německá škola. Právě tudy v období těsně před a během 2. světové války vedla hranice Protektorátu a Německé říše (Všekary tedy byly rozdělené a kostel sv. Barbory byl v Německu).
image090.jpg
Kostel sv. Barbory a škola (nedatováno). Převzato z: HBLFW
Na konci 2. světové války využívali krátce kostel k bohoslužbám příslušníci polské Svatokřížské brigády.9)10)
Do konce 40. let 20. století se konaly u sv. Barbory jarní všekarské poutě, pak už jen příležitostné mše. Pravděpodobně poslední bohoslužba v plně vybaveném kostele se konala v roce 1954. Poté se kostel stal obětí vandalů i organizovaných skupin. Sloužil např. jako cvičiště pro příslušníky Československé lidové armády a Lidových milicí. V roce 1968 sovětská vojska obsadila přilehlé lesy a z kostelní věže vybudovala pozorovatelnu. Po odchodu vojsk zůstala značně poškozena střešní konstrukce a do stavby začalo silně zatékat. Následkem zatékání došlo k úplnému zničení stropních maleb a fresek.11)


Interiér kostela v roce 1930


Interiér kostela v roce 1960


Interiér kostela v roce 1980
Výstava fotografií v kostele sv. Barbory (2. 8. 2020, Jiřina Smazalová, Ludmila Vaverková & spol.)

Oprava kostela v 90. letech 20. století

V roce 1990 byl na kostel po propadnutí střechy vydán demoliční výměr; demolici se podařilo odvrátit a od roku 1990 začaly probíhat záchranné práce. V letech 1991–1993 se podařilo na náklady státu střechu opravit.


Výstava fotografií v kostele sv. Barbory (2. 8. 2020, Jiřina Smazalová, Ludmila Vaverková & spol.)

Rekonstrukce střechy v letech 1991–1993


Výstava fotografií v kostele sv. Barbory (2. 8. 2020, Jiřina Smazalová, Ludmila Vaverková & spol.)

V roce 2008 převzal pozemek s kostelem do svého vlastnictví spolek „Syndicus Hereditas“ s cílem jej opravit a oživit. 12)
Od roku 2020 je kostel ve vlastnictví obce Všekary.


image094.jpg
Kostel sv. Barbory (2002) 13)

image096.jpg
Kostel sv. Barbory (9. 3. 2007).

image098.jpg image100.jpg
Interiér kostela sv. Barbory (9. 3. 2007).Mše sv. v kostele sv. Barbory v rámci akce Barokní dech (2. 8. 2020)


9. 8. 2020

Kaple sv. Jana Nepomuckého


Kaplička sv. Jana Nepomuckého ve Všekarech (9. 3. 2007)

Šestiboká pozdně barokní kaple sv. Jana Nepomuckého, která stojí vedle bývalé školy, byla vybudována v 1. polovině 18. stol., v době vlády Marie Terezie. Ve všekarské kapli se dříve nacházely starší sochy, např. gotická socha Madony z 15. století. Původní zvon s nápisem Jacob Wilhelm Seitz in Pilsen bez letopočtu o váze 18,5 kg byl 14. 12. 1917 zabrán vojenskou správou (za náhradu 76 K.) 14)15)

Zajímavosti

O kostele sv. Barbory se udržuje pověst, že měl státi na jiném, nedalekém místě. Co však zedníci přes den na původně určeném místě vystavěli, bylo druhého dne přestavěno na místě, na němž dnes kostel stojí. Bylo proto upuštěno od původního místa a pokračováno ve stavbě na novém, záhadně vyvoleném místě.

* * *

Jiná pověst vypráví, že před více než sto lety zranil se o žních v blízkosti kostela jeden žnec zlatým tenkým drátkem, který zde nalezl a považoval jej za obilní stéblo. Nejprve chtěl použiti drátu k vyčistění dýmky, později však kousek jeho daroval a zbytek, neznaje jeho cenu, prodal v Plzni jistému zlatníkovi za 75 zlatých.

* * *

Vypráví se, že při stavbě kostela spadl jeden zedník s lešení a zády se nabodl na dřevěný kůl. Na paměť toho znázorňuje tuto nešťastnou příhodu freska nad oltářem, kde na smrt zraněnému zedníku dává kněz poslední pomazání.16)


Zobrazeno: 29 x

1) , 4)
Ottův slovník naučný, 27. díl, Praha 1908
2)
SPÚ a sčítání obyvatel, ČSÚ
3)
Počet obyvatel v obcích k 1.1.2020. Český statistický úřad, https://www.czso.cz/csu/czso/pocet-obyvatel-v-obcich-k-112019
6) , 8) , 15) , 16)
Dobřanský, F.V. Paměti obce Všekar. Všekary, 1938 http://www.vsekary.cz/html/publikace/flash3/pdf/pameti.pdf
7)
německé Profos (také Profoss, dříve také Profoß, Provost, Profot) označuje vojenského důstojníka, který je odpovědný za trestní záležitosti. Termín se do němčiny dostal z nizozemského provoost (z latinského propositus nebo praepositus 'nadřízený') prostřednictvím francouzského prévôté kolem roku 1500
9) , 11) , 12)
Martin Weis, Kostel sv. Barbory (© 2008–2020 Michal Valenčík), http://www.znicenekostely.cz
10)
Jiří Friedl, Svatokřížská brigáda v Československu 1945. II. světová, listopad 2014.
vsekary.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 23:29 autor: 127.0.0.1