obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


velke_prilepy

Velké Přílepy

Kaplička sv. Gottharda v Kamýku

Novorománská kaplička v Kamýku zasvěcená sv. Gotthardovi byla postavena dle datovacího nápisu v roce 1880. Nachází se na odlišném místě než původní kaplička barokní pocházející z roku 1772, která byla dle mapy Stabilniho katastru situována před čp. 1 v jihovýchodním koutě návsi obce Kamýk. Jde tedy o tehdejší novostavbu zachovanou dodnes víceméně v intaktní podobě. Jediné podstatné úpravy před vlastní rekonstrukci v roce 2008 byly dvě: náhrada předcházející krytiny na zvoničce za plech, zřejmě již v meziválečném období, a oprava fasády kapličky v roce 1990.

Jde o drobnou sakrální stavbu obdélníkového půdorysu s polokruhovou apsidou. V čele stojí věžička, ve které je umístěný zvon. Fasáda je členěna římsami a pilíři, nad okny je obloučkový vlys. Výplňové dveře s falešně dvoukřídlým členěním jsou dobově zcela odpovídající. Z původního mobiliáře starší barokní kapličky pravděpodobně pochází pozdně barokni rám oltářního obrazu, žádné další prvky inventáře se nedochovaly.

Pozdně barokní rám oltářního obrazu

Pozdně barokní rám oltářního obrazu z roku 1772 je překrásnou ukázkou řezbářské práce neznámého mistra, zřejmě místního původu. Deska je vyřezána z borovicového dřeva, drobné řezby (kartuše) jsou ze dřeva lipového. Na rámu jsou stále dobře čitelné stopy původního opracování dřeva. Malba základní plochy rámu imituje zelený mramor se zlatými žilkami, ozdobné řezby jsou hnědé se zlatavě zelenou linkou. Obrázek Panny Marie je mladším zásahem, je namalován na papíru, datování není možné přesně určit, ale zřejmě pochází z období instalace rámu do nové kapličky v roce 1880. Rám byl v roce 2008 již v naprosto dezolátnim stavu, rozpadlý na jednotlivé kusy. Restaurátorské práce provedla v roce 2009 ak. sochařka MgA. Čiháková-Myšková. Náklady na restaurování byly hrazeny ze sponzorského daru a dotace, kterou se podařilo obci získat.

Obraz sv. Gottharda

Původní obraz sv. Gottharda, který byl vysvěcen na velkolepé slavnosti dne 5. května 1772, se přes propast času více než dvou století bohužel nedochoval. Zřejmě již při svěcení nově vystavěné kapličky v roce 1880 byl nahrazen obrazem novým, který zobrazuje patrona kapličky sv. Gottharda jako biskupa s berlou a mitrou. Originál tohoto obrazu se nacházel v kapličce až do doby její rekonstrukce v roce 2008, byl ale ve velmi špatném stavu, kdy vlivem vlhkosti došlo k jeho velkému poškození. Obraz byl v roce 2010 na náklady obce restaurován. Restaurátorské práce provedl akademický malíř Jiří Miláček, který je také autorem kopie obrazu osazené v rámu.

Sv. Gotthard není příliš častým světcem uctívaným v českých zemích a o důvodu, proč byl tehdejšími obyvateli obce Kamýk zvolen jako patron, se lze dohadovat. Dle historických zápisů panovalo v roce 1772 velké sucho, byla ohrožena úroda na polích a lidé se obávali hladomoru. V jednom ze zápisů je zmíněno, že sv. Gotthard je také patronem osení zeleného, a to byl zřejmě důvod zasvěcení kapličky tomuto světci, neboť lidé doufali v jeho přímluvu, ukončení období sucha a odvrácení neúrody,

Sv. Gotthard

Sv. Gotthard, biskup, narozen r. 960 v Reichersdorfu v Bavorsku, studoval v klášterní škole v Niederaltaichu, jednoho z nejstarších opatství v zemi, později se stal nejprve převorem a poté opatem kláštera. Pod jeho vedením klášter vzkvétal a díky jeho vlivu vznikaly i další benediktinské kláštery. Zemřel r. 1038, kanonizován r. 1131, patřil obecně k velmi uctívaným světcům, zejména však v rámci řádu benediktinů. Zobrazován je jako biskup s mitrou a berlou, s modelem kostelů nebo rozestavěným kostelem jako připomínkou jeho zakladatelské činnosti. K dalším atributům patří např. kříšení mrtvých k životu; patron zedníků, ochránce proti blesku a krupobití, proti revmatismu, dětským nemocem, těžkému porodu, atd.).1)


3. 4. 2023

Kaplička Panny Marie

K výstavbě kapličky Panny Marie došlo v roce 1725. Stavba má čtvercový půdorys a věžičku se zvonem.8. 4. 2023 
Zobrazeno: 49 x

1)
Obec Velké Přílepy
velke_prilepy.txt · Poslední úprava: 10. 04. 2023 (12:48) autor: 185.5.71.15