obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


svata_katerina

Svatá Kateřina (obec Chudenín)

Vikariát Klatovy

Farnost Nýrsko (sloučená farnost Svatá Kateřina)

  • Kostel (kaple) sv. Kateřiny (zbořený)

Nejstarší zprávu o osidlování Svaté Kateřiny máme z roku 1565. Na tomto území vybírali tehdejší zástavní páni Hvozdu, hrabata z Gutštejna, clo a u řeky provozovali vápenku.

Urbář z roku 1617 uvádí, že rychta byla složena ze 17 usedlostí, součástí tohoto výčtu byly i dva mlýny při vápence a Kriegrově dvoře a dvě hospody. Kostel svaté Kateřiny byl zbořen ve 2. polovině 50. let (spolu s farou a částí vesnice), zbytky hřbitova byly pietně upraveny po roce 1990. Podobu původní vsi nám dokládají jen dobové fotografie, obrazy či stavební plány.1)

Lokalie r. 1788, farnost r. 1857, Matriky jsou vedeny od roku 1794. Kostel z r. 1604.2)

V roce 1890 zde bylo 71 domů, mnoho z nich však byly samoty a osamělé dvory, kde žilo 417 obyvatel německé národnosti a jeden se hlásil k národnosti české.

V r. 1869–1930 obec v okr. Klatovy, v r. 1950–1975 osada obce Uhliště v okr. Klatovy, od 1. 7. 1975 část obce Chudenín v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 26 obyvatel3), v roce 2001 zde žilo 21 obyvatel v 11 domech4).

image403.jpg
Pohlednice z 19. století 5)

image404.jpg
Kostel ve Svaté Kateřině 6).

image405.jpg
Školní budova s kostelem (1913) 7)

Původní kaple sv. Kateřiny ve stejnojmenné obci (založené až ve druhé polovině 16. století) je poprvé zmíněna už v roce 1420, kdy se do ní a do kaple sv. Kunhuty na Prenetu uchýlili kartuziánští mniši, vyhnaní z Prahy.

Místo, na kterém vznikla rychta Svatá Kateřina, nebylo osídleno až do druhé poloviny 16. století. Sklárna, která ve Svaté Kateřině vznikla na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let 16. století, spotřebovávala velké množství dřeva. Už v první třetině 17. století bylo její okolí zcela odlesněno těžbou a provoz v ní byl proto zastaven. Na těchto pozemcích pak vzniklo centrum rychty a při silnici zde již z dřívějších dob stávala gotická kaple sv. Kateřiny (je připomínána v letech 1420 a 1586), nahrazená v roce 1604 kostelíkem. Rychta byla založena na zemské obchodní stezce spojující Čechy s Bavorskem, na nejnižším místě Královského hvozdu při samé zemské hranici – poblíž bavorské vesnice Rittsteig. Zemská cesta směřovala k hranici od Nýrska přes Skelnou Huť a Uhliště.8)

V obci a jejím okolí bylo i několik dnes již zaniklých kaplí9):

  • v obci, severně od kostela (49.273447°N, 13.065196°E)
  • severně od vsi u Lindlova Dvora (49.277016°N, 13.062776°E)
  • J od vsi u bývalého Schindlhofu (49.250159°N, 13.078151°E)
  • J od vsi na kopci J od Chodské Úhlavy (blíže ke vsi) (49.252442°N, 13.066531°E)
  • J od vsi na kopci J od Chodské Úhlavy (49.253636°N, 13.067477°E)
  • JJV od vsi (49.25981°N, 13.08052°E)
  • VJV od vsi (49.266495°N, 13.096127°E)
  • u Hojsova Mlýna, JZ od vsi, blízko Chodské Úhlavy (49.259529°N, 13.059268°E)
  • JV od vsi (49.268767°N, 13.080565°E)


Zobrazeno: 24 x

1) , 8)
KŘÍŽ, M. c. d.
2) , 3)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
4)
sčítání obyvatel, ČSÚ
5)
vlastník Dr. Otto Spitzenberger, Puchenau – http://www.bwb-ooe.at/dbh2//view_single.php?picdetail=5175
6)
KOPP, Jan. c. d.
svata_katerina.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 23:28 autor: 127.0.0.1