obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


strasin

Strašín

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Strašín

  • Kostel Narození Panny Marie
  • Kaplička sv. Barbory ve hřbitovní zdi

Název německy: Straschin

Název latinsky: Straschinium

V r. 1869–1950 obec v okr. Sušice, od r. 1961 obec v okr. Klatovy.

Matriky jsou vedeny od roku 16681). V roce 1982 zde žilo 376 obyvatel 2), v roce 2001 zde žilo 306 obyvatel v 151 domech3).

Kostel Narození Panny Marie

První zachovaná písemná zmínka o strašínském kostele je uvedena v listině z r. 1254 v souvislosti se slibem Fra Mikuláše, plebánem ve Strašeni, členem rytířského řádu svatého Jana Jeruzalémského. První zpráva o tomto kostelu jako farním, patřícím do děkanátu prácheňského, je z roku 1369.

Z původní stavby kostela z 1. poloviny 13. století je zachována pouze hranolová věž v ose západního průčelí, kostel byl přestavěn v letech 1736–1739. Jedná se o kulturní památku. Nedaleko obce se nachází zaniklé tvrziště.

Na hlavním oltáři strašínského kostela stála socha Panny Marie, kterou dal zhotovit v roce 1433 český pán Půta Švihovský z Rýzmberku a z Rábí. Jednalo se o nejstarší sochu Panny Marie v celé českobudějovické diecézi.

image999.jpg
Soška Panny Marie Strašínské

Socha byla ukradena v roce 1990 a doposud se jí nepodařilo vypátrat. Byla dřevěná, zlacená Panna Maria stála na půlměsíci s Ježíškem na levé ruce a s žezlem v pravé ruce. Pozlacené korunky obou byly zdobeny umělými drahými kameny. Výška sochy bez korunky byla 1,1 m.

Se soškou Panny Marie úcta k ní ještě více vzrostla. Z darů poutníků byly pořízeny na velké věži 2 zvony; větší je vysoký 70 cm a široký 91 cm a nese nápis: Léta Páně 1507 tento zvon byl ulit ku chvále Bohu a slavné Panně Marii a všech svatých. Amen. Menší zvon je 55 cm vysoký a 68 cm široký a nese nápis: Ke cti Narození nejblahoslavenější Panny Marie. Ulit byl tento zvon nákladem kostela za veledůstojného ctihodného a veleučeného Pána Jana Michaela Leopolda místního faráře roku 1726.

Od roku 1576 byl farářem na tomto poutním místě Martin Strakonický, který zvelebil poutní místo i zvýšil úctu k Panně Marii ve Strašíně. O tomto faráři se zmiňují i Bohuslav Balbín a Albert Chanovský, kteří uvádějí, že měl dar proroctví a žil svatě.

Přestože byly za císaře Josefa II. zakázány poutě, Strašín byl navštěvován ze sousedních i vzdálených farností, především na den Narození P. Marie, v pondělí velikonoční, na svátek Nejsvětější Trojice, v den sv. Víta a na svátek Jména P. Marie. Poutníci, a to zvláště němečtí, přicházeli o tak zvaných „zlatých sobotách“ po sv. Václavu.

strasin1935.jpg
Strašín (1935)

image1000.jpg
Strašín, farní a poutní kostel Narození Panny Marie – barokní jednomanuálové varhany z 18. století. Cenné historické varhany byly odstraněny v sedmdesátých letech 20. století a nahrazeny novogotickým nástrojem z demolovaného kostela v Nýrsku. 4)

V XVIII. století udělil papež Benedikt XIV. strašínskému chrámu plnomocné odpustky na den Narození P. Marie všem, kteří vyplní stanovené podmínky. Podobně učinil i papež Pius IX. roku 1858.

Založení poutního chrámu Narození Panny Marie je spojeno s kamenem a kapličkou za kostelem, tzv. poustevně. Na tom místě žil v chudé chaloupce poustevník, ve skromnosti života a vroucnosti modlitby. Toužil jen, než zemře, spatřit Pannu Marii. Když jednoho dne vyšel z chaloupky, uviděl Pannu Marii, jak sedí na kameni a drží v náručí Ježíška. Prstem se dotkla kamene a hned z otvoru vytékal pramen léčivé vody. Tento památný kámen je dnes obehnán zdí. Lidé začali putovat na toto místo a z vděčnosti za vyslyšené prosby vystavěli kostel. V roce 1678, kdy v Sušici vypukl mor a město si již nevědělo rady, vypravilo na den sv. Víta kající procesí do Strašína. Ještě téhož dne mor přestal.

image1001.jpg
Kostel ve Strašíně (23. 7. 2012)

image1002.jpg image1003.jpg
Kostel a pohřební kaple u kostela (23. 7. 2012)

image1004.jpg
Kostel ve Strašíně (23. 7. 2012)

image1005.jpg image1006.jpg
Pohřební kaple u kostela (23. 7. 2012)

Kaplička sv. Barbory

image1007.jpg
Kaple sv. Barbory ve hřbitovní zdi ve Strašíně 5)
Zobrazeno: 242 x

3)
sčítání obyvatel, ČSÚ
4)
Foto neznámého autora, kolem roku 1900. Převzato z: HORPENIAK, Vladimír. c. d.
5)
foto R. Šašková, mapin.uhlava.cz
strasin.txt · Poslední úprava: 23. 08. 2021 (10:08) autor: 46.167.210.38