Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


stodulky_obec_prasily

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

stodulky_obec_prasily [10. 10. 2020 (20:09)]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
stodulky_obec_prasily [14. 08. 2021 (17:43)] (aktuální)
46.167.210.38
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Stodůlky (obec Prášily) ====== ====== Stodůlky (obec Prášily) ======
  
-Vikariát Sušice-Nepomuk+Vikariát [[Sušice]]-Nepomuk
  
   * Kaple sv. Šebestiána (zbořená)   * Kaple sv. Šebestiána (zbořená)
 +  * Kaple sv. Valentýna (zbořená)
 +  * Kaple Čtrnácti sv. pomocníků (zbořená)
  
 Německý název: Stadln. Bývalá centrální obec největší šumavské svobodné královácké rychty, která zabírala podle tehdejšího politického správního rozdělení svojí rozlohou 236 km čtverečních a byla po Praze druhou největší obcí v Čechách. Německý název: Stadln. Bývalá centrální obec největší šumavské svobodné královácké rychty, která zabírala podle tehdejšího politického správního rozdělení svojí rozlohou 236 km čtverečních a byla po Praze druhou největší obcí v Čechách.
Řádek 12: Řádek 14:
 Stodůlky v 19. století ((pohlednice od Dr. Otto Spitzenberger, Puchenau – http://www.bwb-ooe.at/dbh2//view_single.php?picdetail=5299)) Stodůlky v 19. století ((pohlednice od Dr. Otto Spitzenberger, Puchenau – http://www.bwb-ooe.at/dbh2//view_single.php?picdetail=5299))
  
-V r. 1869–1890 pod názvem Stadla t. Stodůlky obec v okr. Sušice, v r. 1900–1930 obec v okr. Sušice, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Prášily v okr. Klatovy).+V r. 1869–1890 pod názvem Stadla t. Stodůlky obec v okr. [[Sušice]], v r. 1900–1930 obec v okr. [[Sušice]], v dalších letech jako osada zanikla (součást obce [[Prášily]] v okr. [[Klatovy]]).
  
 {{kt2:image994.jpg?444x284}}\\ {{kt2:image994.jpg?444x284}}\\
Řádek 30: Řádek 32:
 Obec mívala dva mlýny, školu, pilu a několik hostinců. Nejzajímavější stavbou bývala jedna z nejstarších a největších usedlostí v Královském hvozdu, nazývaná Bon Bolthaus či Balthashof. Obec mívala dva mlýny, školu, pilu a několik hostinců. Nejzajímavější stavbou bývala jedna z nejstarších a největších usedlostí v Královském hvozdu, nazývaná Bon Bolthaus či Balthashof.
  
-**Kaple svatého Šebestiána** s barokním oltářem – jednalo se o mešní kapli s polokruhovou apsidou z konce 17. století. Na věži byly dva zvony (jeden z roku 1857) ((HOSTAŠ, Karel; VANĚK, Ferdinand. //Soupis památek historických a uměleckých v Království českém//. Díl XII. POLITICKÝ OKRES SUŠICKÝ. Praha: Nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1900)).+===== Kaple svatého Šebestiána ===== 
 +Kaple svatého Šebestiána s barokním oltářem – jednalo se o mešní kapli s polokruhovou apsidou z konce 17. století. Na věži byly dva zvony (jeden z roku 1857) ((HOSTAŠ, Karel; VANĚK, Ferdinand. //Soupis památek historických a uměleckých v Království českém//. Díl XII. POLITICKÝ OKRES SUŠICKÝ. Praha: Nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1900)).
  
 {{kt2:image995.jpg?444x296}}\\ {{kt2:image995.jpg?444x296}}\\
Řádek 44: Řádek 47:
 Kaple sv. Šebestiána v r. 1964 ((http://www.znicenekostely.cz)) Kaple sv. Šebestiána v r. 1964 ((http://www.znicenekostely.cz))
  
-**Kaple sv. Valentýna** jižně od obce u řeky – stála u mlýna při ústí Mlýnského potoka do Křemelné, zbořena kvůli vytvoření vojenského prostoru.+===== Kaple sv. Valentýna ===== 
 + 
 +Kaple sv. Valentýna jižně od obce u řeky – stála u mlýna při ústí Mlýnského potoka do Křemelné, zbořena kvůli vytvoření vojenského prostoru. 
 + 
 +===== Kaple Čtrnácti sv. pomocníků =====
  
 **Kaple Čtrnácti sv. pomocníků** byla postavena po roce 1855, stála na stavební parcele č. 340 při pravé straně cesty do Paští u domu č. 47 (a naproti domu č. 73) asi 200 m od hlavní křižovatky (49.1191984°N, 13.4344222°E). ((http://www.zanikleobce.cz)) **Kaple Čtrnácti sv. pomocníků** byla postavena po roce 1855, stála na stavební parcele č. 340 při pravé straně cesty do Paští u domu č. 47 (a naproti domu č. 73) asi 200 m od hlavní křižovatky (49.1191984°N, 13.4344222°E). ((http://www.zanikleobce.cz))
  
 Celá osada včetně kaplí byla zlikvidována po zřízení vojenského újezdu Dobrá Voda v roce 1952. Prostory obce sloužily jako cílová plocha dělostřelectva. Celá osada včetně kaplí byla zlikvidována po zřízení vojenského újezdu Dobrá Voda v roce 1952. Prostory obce sloužily jako cílová plocha dělostřelectva.
stodulky_obec_prasily.1602353340.txt.gz · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (20:09) autor: 127.0.0.1