obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


stodulky_obec_prasily

Stodůlky (obec Prášily)

Vikariát Sušice-Nepomuk

  • Kaple sv. Šebestiána (zbořená)
  • Kaple sv. Valentýna (zbořená)
  • Kaple Čtrnácti sv. pomocníků (zbořená)

Německý název: Stadln. Bývalá centrální obec největší šumavské svobodné královácké rychty, která zabírala podle tehdejšího politického správního rozdělení svojí rozlohou 236 km čtverečních a byla po Praze druhou největší obcí v Čechách.

Stodůlky se rozkládaly pod horou Křemelná nad stejnojmennou říčkou. Nejprve se místu, kde vznikla pozdější vesnice, říkalo Simonovy stodoly, od roku 1617 už Stadeln. Stodůlky byly velkou králováckou rychtou (patřila sem např. i Kvilda). V roce 1864 je v obci a 25 přilehlých osadách uváděno na 1800 převážně německých obyvatel.

image993.jpg
Stodůlky v 19. století 1)

V r. 1869–1890 pod názvem Stadla t. Stodůlky obec v okr. Sušice, v r. 1900–1930 obec v okr. Sušice, v dalších letech jako osada zanikla (součást obce Prášily v okr. Klatovy).

image994.jpg
Stodůlky 2)

Obyvatelstvo ve Stodůlkách:

Rok Počet obyvatel Počet domů Zdroj údajů
1869 360 42 Seznam míst v království Českém (1878)
1880 509 40 Místopis ČSR, 1929
1890 564 40 V. Kudrlička: Šumava – Co zmizelo z Královského hvozdu
1900 481 39 V. Kudrlička: Šumava – Co zmizelo z Královského hvozdu
1910 358 34 sčítání lidu 31. 12. 1910
1921 34 sčítání lidu 15. 2. 1921
1939 276 V. Kudrlička: Šumava – Co zmizelo z Královského hvozdu

Obec mívala dva mlýny, školu, pilu a několik hostinců. Nejzajímavější stavbou bývala jedna z nejstarších a největších usedlostí v Královském hvozdu, nazývaná Bon Bolthaus či Balthashof.

Kaple svatého Šebestiána

Kaple svatého Šebestiána s barokním oltářem – jednalo se o mešní kapli s polokruhovou apsidou z konce 17. století. Na věži byly dva zvony (jeden z roku 1857) 3).

image995.jpg
Kaple sv. Šebestiána, škola, sídlo rychtáře a hostinec. 4)

image996.jpg
Stodůlky – kaple, škola a Peterlhof. 5)

image997.jpg
Stodůlky, kaple – oltář s obrazem patrona sv. Šebestiána. 6)

image998.jpg
Kaple sv. Šebestiána v r. 1964 7)

Kaple sv. Valentýna

Kaple sv. Valentýna jižně od obce u řeky – stála u mlýna při ústí Mlýnského potoka do Křemelné, zbořena kvůli vytvoření vojenského prostoru.

Kaple Čtrnácti sv. pomocníků

Kaple Čtrnácti sv. pomocníků byla postavena po roce 1855, stála na stavební parcele č. 340 při pravé straně cesty do Paští u domu č. 47 (a naproti domu č. 73) asi 200 m od hlavní křižovatky (49.1191984°N, 13.4344222°E). 8)

Celá osada včetně kaplí byla zlikvidována po zřízení vojenského újezdu Dobrá Voda v roce 1952. Prostory obce sloužily jako cílová plocha dělostřelectva.
Zobrazeno: 194 x

1)
pohlednice od Dr. Otto Spitzenberger, Puchenau – http://www.bwb-ooe.at/dbh2//view_single.php?picdetail=5299
2)
KOPP, Jan. c. d.
3)
HOSTAŠ, Karel; VANĚK, Ferdinand. Soupis památek historických a uměleckých v Království českém. Díl XII. POLITICKÝ OKRES SUŠICKÝ. Praha: Nákladem Archaeologické kommisse při České akademii císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění, 1900
5)
Foto H. Zettel, po roce 1920)
Převzato z: HORPENIAK, Vladimír. c. d.
6)
(Foto neznámého autora) Převzato z: HORPENIAK, Vladimír. c .d
stodulky_obec_prasily.txt · Poslední úprava: 14. 08. 2021 (17:43) autor: 46.167.210.38