obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


semnevice

Semněvice

Farnost: Horšovský Týn (farnost do roku 2005: Semněvice)

Německý název: Hochsemlowitz.

V roce 1587 patřily Semněvice k horšovskotýnskému panství a je zde uváděno 19 dvorů, roku 1789 zde bylo 25 popisných čísel, v roce 1839 bylo v Semněvicích 28 domů se 176 německými obyvateli, v roce 1903 pak 31 domů s 233 obyvateli. Podle sčítání lidu ze dne 1. 12. 1930 zde bylo 39 domů, kde žilo 203 Němců, 20 Čechů a 2 příslušníci jiné národnosti. V roce 1982 zde žilo 128 obyvatel, v roce 2001 zde žilo 109 obyvatel v 34 domech (www.bischofteinitz.de, HBLFW, Horšovskotýnsko, 1998; KDČB a sčítání obyvatel, ČSÚ).

Kostel sv. Jiří, mučedníka

První zmínka o obci (pod názvem Sempneywitz) je z roku 1264. Plebanií se stalo místo v roce 1356, matriky jsou vedeny od r. 1640. Kostel je gotický, připomínán v r. 1384. Podle údajů v Sedláčkových Dějinách stál kostel v Semněvicích již ve 13. století, ale nelze určit, zda se jednalo o současný, nebo zda byl přestavěn, nebo vystavěn zcela nový. Ve 14. století spadal kostel pod kapitulu sv. Apolináře v Praze. Zmínky o farářích jsou z roku 1356 (zemřel farář Jindřich v Semněvicích – Heinrich in Semlowitz) a v letech 1428–1435 v Semněvicích (Hochsemlowitz) působil farář Václav z Mutěnína – Wenzel von Muttersdorf. Pak následuje v údajích asi dvousetletá odmlka zapříčiněná husitskými válkami, protestantismem a třicetiletou válkou. Teprve od roku 1640 jsou k dispozici křestní matriky.

Kostel byl částečně zbarokizován v roce 1638, barokní malby jsou z roku 1748, gotická loď byla prodloužena před rokem 1757. Při rozsáhlých opravách kostela v letech 1993–1995 byla zpevněna staticky narušená věž a překryta střecha.

Zajímavost: V Semněvicích se vyprávěla pověst o paní Lucii, která sídlila na tvrzi v nedalekém Zádušním lese. Za louky a lesy, které Lucie odkázala semněvické svatyni, byl v kostele vystavěn oltář sv. Lucie, u něhož za ní byly každoročně 13. prosince slouženy zádušní mše. U oltáře sv. Lucie je latinský nápis: Poutníče postůj a pomni, že také zemřeš a v prach a popel se obrátíš, jako zdejší paní Anna Maria von Werner. Zemřela v 72 letech, 9. května 1749 a odpočívá v Pánu. Ať odpočívá ve věčném pokoji. (www.bischofteinitz.de)


Kostel (nedatováno). (Převzato z: HBLFW)


Kostel sv. Jiří (10. 8. 2006).


Pohled s obcí (10. 8. 2006).


Kostel v Semněvicích v 70. letech 20. století.


Kostel v Semněvicích na přelomu 19. a 20. století.

Kaplička směrem na Křakov

Kaple je vlastnictví obce.


Kaple směrem na Křakov 10. 8. 2006.

Kaplička směrem na Bukovec

Kaple je vlastnictví obce.


Kaple směrem na Bukovec 10. 8. 2006 a v roce 2008 (www.kostely.tnet.cz).
Zobrazeno: 23 x

semnevice.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 23:28 autor: 127.0.0.1