obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


radkovice_obec_mecin

Radkovice

(obec Měčín)

Vikariát Klatovy

Farnost Švihov (sloučená farnost Měčín)

  • Kaplička – novorenesanční kaple Anděla Strážce z roku 1884

V r. 1869–1950 obec v okr. Přeštice, od r. 1961 část obce Měčín v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 128 obyvatel 1), v roce 2001 zde žilo 103 obyvatel a bylo zde 49 domů2).

Kaple Anděla Strážce

V lednu roku 1884 se usneslo obecní zastupitelstvo, že na místě staré, věkem sešlé kaple bude postavena nová. Stavba kaple byla zadána stavebnímu inženýrovi Leopoldu Hanzlíkovi, staviteli z Plánice a byla zahájena na jaře téhož roku; dokončena 1. září 1884 a stavitel dostal za provedení celé stavby 1 000 zlatých. Stavební materiál zaplatila obec a o jeho přivezení se postarali místní rolníci zdarma. Kaple měla mnoho dobrodinců:

Tašky na její pokrytí darovala paní hraběnka Karolína Štaufenberková ze Žinkov, nový zvon do věže daroval Jan Terč, rolník z Radkovic čp. 5, toho času v Klatovech; dalšími dobrodinci byli: Jan a Anna Valešovi z čp. 6, kteří darovali oltář se sochou sv. Jana Nepomuckého, dva stříbrné svícny, na hlavní oltář čtyři stříbrné svícny a lavici; manželé Josef a Marie Mašátovi z čp. 26 darovali oltář se sochou Panny Marie Lurdské, dva svícny a lavici; manželé Josef a Anna Duchkovi z čp. 30 darovali velký kříž, který byl umístěn nad oltářem; František a Justina Křížovi, toho času lesní hajný v Osobovech, darovali 14 obrazů křížové cesty; Marie Horová z čp. 9 dala malý kříž ke kropence; Terezie Mašková (svobodná) z čp. 34 darovala lampu na věčné světlo; Matěj a Anna Duchkovi z čp. 12 korouhev, vyšívaný závěs a koberec k hlavnímu oltáři; Václav Duchek z čp. 5 dal opravit mešní kalich, což stálo 65 zlatých; školačka Anna Valešová z čp. 26 darovala dva vyšívané polštáře pod misál.

Dne 7. září 1884 po 9. hodině vyšlo procesí z farního kostela sv. Mikuláše v Měčíně do Radkovic, kde hned po jeho příchodu vykonal místní farář Jan Kršík svěcení kaple; potom byla obětována tichá mše svatá, po které kázal kaplan P. Václav Novák a na to následovala zpívaná mše svatá.

Ve věži kaple byly původně dva zvony; zvon darovaný Janem Terčem při jejím dokončení byl v době první světové války zrekvírován pro vojenské účely. V roce 1931 bylo ustaveno komité a vybralo na nový zvon dobrovolnou sbírkou 2 136 Kč; nový zvon o váze 110 kg byl pořízen za 1 542,25 Kč a slavnostně posvěcen o pouti v roce 1931. Nezůstal zde však dlouho, poněvadž byl v době druhé světové války opět zrekvírován; druhý menší zvon, datovaný letopočtem 1695 a pocházející nejspíše ze staré kaple, byl v této době ukryt v nedaleké studánce u čp. 44 na návsi a po skončení války v roce 1945 vrácen na své místo do kaple.

V kapli se do 90. let 20. století nacházela socha sv. Notburgy; tato socha (původně sv. Jana Evangelisty, změněná přidáním atributů na sv. Notburgu) pochází z let 1520–1530 a je dílem řezbáře z okruhu tzv. „Mistra Týneckého Zvěstování“ (Mariánská Týnice u Kralovic na okrese Plzeň-sever); nyní je uložena ve Vlastivědném muzeu Dr. Hostaše v Klatovech.3)

image606.jpg
Kaple Anděla Strážce4)

image607.jpg
Kaple Anděla Strážce 5)
Zobrazeno: 105 x

2)
sčítání obyvatel, ČSÚ
radkovice_obec_mecin.txt · Poslední úprava: 25. 10. 2022 (10:02) autor: 185.5.68.100