obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


obytce

Obytce

Vikariát Klatovy

Farnost Plánice (sloučená farnost Kydliny)

  • Kaplička sv. Barbory
  • Kaplička Klenovka

V r. 1869–1976 obec v okr. Klatovy, 30.4.1976–23.11.1990 část obce Klatovy v okr. Klatovy, od 24. 11. 1990 obec v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 167 obyvatel1), v roce 2001 zde žilo 168 obyvatel v 70 domech2).

Kaplička sv. Barbory

GPS 49.3953831N, 13.3720417E
Nad vsí se nachází osmiboká raně barokní mešní kaple sv. Barbory ze 17. století. Jedná se o kulturní památku. U kaple roste mohutná lípa stará 400 let.

Zvon 0,56 m vysoký v průměru 0,66 m šíře, kolem koruny je ornamentální pás s poupaty vztyčenými nahoře a řaděnými kotouči dole, pod nimiž opakuje se svinutý akanthový list. Jednořádkový nápis zní: Ke Czti a Chvale Bozi Blahoslavene Pannie Marie a Svaté Barbory Vlity jsem Lheta Panie 1651. Na straně jižní: uprostřed reliéf Ukřižovaného, po levé straně klečící figurka v kroji ze 17. stol. s podpisem: Max, Jirzi Hrabě z Dobrsse. Vedle znak Koců - kolo se 4 paprsky ve slunci. Na pravé straně erb Černínův v oválném věnci a vedle toho donátorka klečící a pod ní: Anna Elysska Hrabenka z Dobrsse z Chudenic. Na protější straně se nachází figurka sv. Barbory se jménem světice. Jméno zvonaře nikde se neobjevuje, ale jedná se o dílo Štěpána Pricguceje z Klatov. Na hambalku jest letopočet 1658.
Kapli sv. Barbory nechal údajně postavit Maxmilián Jiří hrabě z Dobrše, který byl v polovině 17. století nejen majitelem zdejšího statku, ale navíc přikoupil Bolešiny s Činovcem a Myslovice. Po své smrti odkázal hrabě své jmění manželce Anně Elišce Kocové z Chudenic, která užívala Obytce až do své smrti v r. 1663. Právě proto obě jména najdeme na zvonu v kapli, jak to uvádí také zápis v kronice.
Na podzim roku 1998 skončila několik měsíců trvající oprava fasády kaple a po dlouhé době se tento objekt stal důstojnou připomínkou dosti bohaté historie obce. 3)

image349.jpg
Kaplička sv. Barbory4)

Kaplička Klenovka


8. 5. 20145)

GPS 49.3795400N, 13.3865100E
Jedná se o kapličku nazývanou od nepaměti Klenovka v lese nad Hoštičkami. K této kapličce se váže následující legenda (podle knihy Miroslava Hrdličky z roku 1940 s názvem Pod Černou věží):
Pod Chuchlí v lese stojí malá kaplička Klenovka s obrazem Boží rodičky a s upravenou malou studánkou, poskytující pramen dobré pitné vody. Kaplička byla vystavěna na památku této příhody. V Malých Hošticích (dnes Hoštičky) býval veliký panský ovčín. Ovce měl na starosti ovčák. Jak bylo zvykem, dveře u domu se nezavíraly. Tu i tam vběhl vlk a chytil z kolíbky dítě v peřince. V svých čelistech pevně svíral peřinku a prchal, co mu síly stačily, do lesa. Věděl, že bude pronásledován. Loupež brzy vyšla najevo a za vlkem běželi lidé. Jaké však bylo překvapení, když našli u pramene klučíka se smějícího. Peřinku však vlk odvlékl. Jistě dítě po cestě ztratil. Věru nikdo by snad nechtěl tvrditi, že ukradl i peřinku pro své potomstvo.6)


Zobrazeno: 102 x

2)
sčítání obyvatel, ČSÚ
3)
Kaple sv. Barbory. Původní znění z Kroniky obce Obytce. http://www.obytce.cz/pamatky.php
5)
mapy.cz – Kasper David
6)
Kaplička Klenovka. Původní znění z Kroniky obce Obytce. http://www.obytce.cz/pamatky.php
obytce.txt · Poslední úprava: 22. 08. 2021 (20:53) autor: 46.167.210.38