obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


mysliv_zanikla_obec

Myslív

(zaniklá obec)

Myslív, 18. 3. 2023
Myslív, 18. 3. 2023

Myslív 2014
Myslív, 20141)

Myslív
Myslív (nedatováno).2)

Farnost: zrušena (farnost do roku 2005: Myslív)

Německý název: Schneiderhof.

Obec Myslív ležela při bavorské hranici asi 1,5 km západně od Všerub – GPS 49.3448942N, 12.9645425E. Ves vznikla asi v 70. letech 16. století, první zmínky o vsi založené uprostřed lesů pocházejí z roku 1579. V 17. století je uváděn Velký a Malý Schneiderhof.
Malý Myslív (Klein Schneiderhof) – GPS 49.3453600N, 12.9360800E, který tvořily tři usedlosti, byla samota ležící asi 1 km od obce Myslív. Je stále ještě možné vidět pozůstatky studny a základů zdiva. V oblasti Malého Myslíva stála stará sklárna. Při bývalé cestě z Myslíva na Malý Myslív stojí v údolí Myslívského potoka poškozený podstavec starého kříže.3)

Krátce po odsunu německého obyvatelstva byla ves, položená v zakázaném hraničním pásmu, zbořena těžkou technikou. Zachoval se pouze starý transformátor na okraji vsi a myslívský rybník, pod nímž ležel dnes zcela zaniklý mlýn. 4); 5).

Myslív
Myslív 1947.6)

Podle sčítání lidu ze dne 1. 12. 1930 zde žilo 240 obyvatel (52 domů: 240 Němců).7).


Setkání vyhnanců z bývalého Myslíva / Schneiderhofu, kteří se sešli roku 1981 při hranici, za níž mezi stromy a keři kdysi stála jejich ves.8)


Myslív na leteckých snímcích z let 1950 a 20089)

Připomínkou zaniklé obce jsou myslívská Boží muka a pamětní kámen u sv. Anny na Tanaberku.


31. 7. 2021

Kaplička (kostelík) Nanebevzetí Panny Marie

(zbořena)

Myslív
Kostelík v roce 1938.10) 
Zobrazeno: 167 x

2) , 6) , 10)
Převzato z: HBLFW
4)
Po stopách zaniklých vsí Českého lesa, 2005
5)
Český les, 1991
8)
Repro Glaube und Heimat, 1981, č. 11, s. 79. Převzato z: Kohoutí kříž, https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=bohma&t=p
9)
Repro www stránky Cenia - Národní inventarizace kontaminovaných míst Historická ortofotomapa © CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 2009. Převzato z: Kohoutí kříž, https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=bohma&t=p
mysliv_zanikla_obec.txt · Poslední úprava: 19. 03. 2023 (23:11) autor: 185.5.69.61