obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


mlazovy

Mlázovy (obec Kolinec)

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Mlázovy

  • Kostel sv. Jana Křtitele
  • Kaplička za obcí směrem na Kolinec

Název německy: Mlasow

Název latinsky: Mlazovium

Jméno Mlázovy je údajně po po zakladateli, pražském kanovníku jménem Mláz. Obec vznikla zřejmě v průběhu 13. století, zmínka o ní je z počátku 14. století.

Plebanie r. 1360, po r. 1620 administrováno ze sousedních farností, od r. 1689 spadaly pod farnost Kolinec. Od r. 1773 kaplan, lokalie s duchovní správou r. 1848, farnost r. 1857. Matriky jsou vedeny od roku 1794.

V r. 1869 pod názvem Mlazovy obec v okr. Klatovy, v r. 1880–1890 obec v okr. Klatovy, v r. 1900–1910 pod názvem Mlázovy t. Mlazov obec v okr. Klatovy, v r. 1921–1930 obec v okr. Klatovy, v r. 1950 obec v okr. Sušice, v r. 1961–1976 obec v okr. Klatovy, od 30. 4. 1976 část obce Kolinec v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 86 obyvatel (KDČB), v roce 2001 zde žilo 51 obyvatel v 38 domech (sčítání obyvatel, ČSÚ).

Kostel sv. Jana Křtitele

Kostel sv. Jana Křtitele je raně gotický z konce 13. století, později byl barokně upravený, do 20. století sloužil jako zámecká kaple. (KDČB; Mlázovy: Poznávací stezka Mlázovsko). Jedná se o kulturní památku.

Zámecký kaplan byl zde v r. 1772 od dědiců zemřelého rytíře Maxmiliána Berga z Bergu na základě jeho ústního projevu vůle zaopatřen, a sice od Anny Marie z Perglasu rozené z Bergu, Barbory z Kamersbergu rozené z Renu a Barbory ovdovělé z Bergu roz. hraběnky z Bohalic. Tato fundace čítala 150 zlatých, za které byl ustanovený zámecký kaplan zavázán za zemřelou rodinu sloužit mše.

Podle dopisu kolineckého faráře Antonína Kopeckého z 11. 7. 1828 byl kostel v Mlázovech filiální kostelu v Kolinci:

„Zámecké kapli v Mlázovech nepatří žádná farnost a vesnice Mlázovy byla vždy administrována kolineckým farářem, jak to kolinecké Matriky (jsou vedeny od roku 1644) dokazují. Před touto dobou byl však při veřejné kapli v Mlázovech ustanoven duchovní, jak později dokazují podpisy kolineckých farářů, kteří ke svému podpisu Curatus Kolinecensis připojují i Administrator Mlasoviensis, nehledě k tomu, že vesnice, které jsou nyní přifařeny ke Kolinci, od nepaměti své mrtvé pohřbívaly na hřbitově v Mlázovech. Kam se ale kapitál pozůstávající buď z fundací, nebo realit a který sloužil k vydržování tohoto duchovního poděl, není možno vypátrat. Kolinecký farář nepožívá ze všech těchto vesnic: Mlázov, Lukovišť, Bernartic, Boříkov, Jindřichovic a Vlčkovic, patřících ke kapli v Mlázovech, to nejmenší ani v realitách, ani fundacích, desátkách či ostatních obvyklých příjmech; docela malé příjmy ze štoly je jediné, čím může být politováníhodný kolinecký farář za svou trpkou námahu odměněn.“

image304.jpg
Kostel sv. Jana Křtitele (14. 8. 2011)

Později byli při mlázovské kapli ustanoveni administrátoři, kteří vedli záduší, ale pro nedostatek zaopatření bylo záduší připojeno ke kolineckému. V roce 1848 byla v Mlázovech zřízena lokalie s duchovní správou a. současně byly od Kolince odfařeny vesnice Mlázovy, Bernartice, Boříkovy a Lukoviště.1)

image305.jpg
Kostel sv. Jana Křtitele (14. 8. 2011)

Za obcí směrem na Kolinec stojí ve zdi hřbitova malá kaple. Jedná se o kulturní památku.

image306.jpg
Kaple za obcí (14. 8. 2011) 
Zobrazeno: 75 x

1)
MÁRA, F. Dějiny městečka Kolince. Díl III. Kostel sv. Jakuba Většího a jeho farnost. [online] [cit. 7. 10. 2013] Dostupné z: <http://www.kolinec.eu/pisemnosti/mara-3.htm>.
mlazovy.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (20:09) (upraveno mimo DokuWiki)