obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


maly_kozi_hrbet

Malý Kozí Hřbet

(obec Rejštejn)

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Rejštejn

  • Kaplička Panny Marie

V r. 1869–1890 pod názvem Malé Cimruky osada obce Cimruky t. Ziegenruk v okr. Sušice, v r. 1900–1910 pod názvem Malé Cimruky osada obce Cimruky v okr. Sušice, v r. 1921–1950 osada obce Kozí Hřbet v okr. Sušice, od r. 1961 část obce Rejštejn v okr. Klatovy.

Historie této osady je úzce spjata s rozvojem sklářského průmyslu, což dokládá její vliv na regionální hospodářství a kulturu. Ve středověku byl tento kraj proslulý díky Zlaté stezce, což byla obchodní cesta spojující Čechy s Německem, a přesně tato lokalita se stala jedním z míst, kde se sklářství rozvinulo díky bohatství přírodních zdrojů a dostupnosti dřeva potřebného pro výrobu skla.

Sklářské hutě zde byly založeny již v renesanci a pokračovaly ve své činnosti až do moderní doby. Díky příhodnému geografickému umístění a dostupnosti surovin se Malý Kozí Hřbet stal centrem sklářské výroby, která byla důležitá nejen pro místní ekonomiku, ale i pro kulturní identitu regionu. Sklářské výrobky z této oblasti, od užitkového skla až po umělecké skleněné korálky, známé jako pateříky1), byly vysoce ceněné a exportovány do mnoha zemí po celém světě.

Kaplička Panny Marie

V současnosti stojí v Malém Kozím Hřbetu památkově chráněná kaplička, která nabízí malebný výhled na Kašperské Hory a zároveň připomíná bohatou sklářskou historii oblasti. Kaplička na Podlesí byla postavená jako součást hutního statku z roku 1700, který byl jedním z center sklářského umění. Dvě sklárny zde písemně doložené již v roce 1584 svědčí o dlouhé tradici sklářství v regionu.

image906.jpg
Kaple v roce 2010 2)


Kaple v Malém Kozím Hřbetě, 2000 3) 
Zobrazeno: 17 x

1)
Pateříky, tradiční skleněné korálky, které se vyráběly především v období renesance a baroka na Šumavě a v dalších sklářských oblastech, jsou dnes cenné zejména pro archeology a sběratele. Tyto výrobky šumavských sklářů putovaly prostřednictvím obchodníků z Norimberku doslova do celého světa. Místní sklářskou výrobu a vývoz značně omezila třicetiletá válka.
Tyto korálky, často používané pro výrobu růženců a jiných šperků, se mohou nacházet na místech bývalých skláren, a to zejména tam, kde probíhala výroba nebo obchod s těmito výrobky.
Pateříky se často objevují na místech bývalých sklářských hutí a dílen, které se nacházely v lesích nebo na odlehlých místech, kde byl dostatek dřeva pro výrobu skla. Někdy se pateříky mohou najít na starých obchodních cestách nebo v okolí bývalých trhů a obchodních míst, kde se tyto korálky mohly ztratit nebo byly záměrně vyhozeny. Hledání pateříků může být úspěšnější po deštivých obdobích, kdy voda může vyplavit menší předměty na povrch. Procházení těchto míst po dešti může odhalit korálky zahrabané pod povrchem.
3)
Repro Hoam!, 2000, č. 12, obálka, https://www.kohoutikriz.org/autor.html?id=anderl&t=p
maly_kozi_hrbet.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 23:27 autor: 127.0.0.1