obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


domazlice

Domažlice

Farnost: Domažlice (farnost do roku 2005: Domažlice)

Německý název: Taus.

  • Kostel Narození Panny Marie (arciděkanský)
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie (klášterní)
  • Kostel Zvěstování Páně (U Svatých)
  • Kostel sv. Antonína (zbořený)
  • Kostel sv. Vavřince (na Veselé Hoře)
  • Kaplička sv. Anny (pod Vavřinečkem)
  • Kaple sv. Jana Nepomuckého (Týnské Předměstí)

Kostel Narození Panny Marie (arciděkanský)

Domažlice se připomínají již roku 993 jako dvě starobylé plebanie – Domažlice-město a U Svatých. Později byly obě farnosti sloučeny v jednu, která se stala r. 1543 děkanstvím, od r. 1934 arciděkanstvím. Matriky jsou od r. 1631. Arciděkanský kostel je původně raně gotický z 2. pol. 13. století, v 15. st. zaklenut a změněn v trojlodní, vyhořel r. 1747, v letech 1751–1756 barokně přestavěn 1). Na věži arciděkanského kostela Narození Panny Marie v Domažlicích je zvon Poledník odlitý nezjištěným zvonařem kolem r. 1650. K dalším zvonům patří zvony Sv. Jan Křtitel, Maria a Zikmund (odlitý Petrem Pavlem Pernerem v Plzni v r. 1824.) (http://program.rozhlas.cz)

V roce 2001 zde žilo 11 048 obyvatel v 1 581 domech (sčítání obyvatel, ČSÚ).

Domažlice v polovině 19. století Domažlice v roce 1917
Domažlice v polovině 19. století a v roce 1917

Arciděkanský kostel Arciděkanský kostel Arciděkanský kostel
Arciděkanský kostel s věží a věžní zvony (11. 8. 2006 a 3. 7. 2009).

Kostel Nanebevzetí Panny Marie (klášterní)

K založení kostela došlo ve 2. polovině 13. století, upravován byl roku 1648 (snad tehdy odstraněna klenba lodi), přestavěn v letech 1774–1787. Další úpravy proběhly v letech 1838, 1858, 1895 a před první světovou válkou. Při ohradní zdi hřbitova z vnější strany byla zřízena kaple 2), 3)

Kostel Nanebevzetí Panny Marie Kostel Nanebevzetí Panny Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie (3. 7. 2009) Foto: Alžběta Kokaislová

Kostel Zvěstování Páně (U Svatých)

U kostela je malá kaplička Panny Marie Bolestné (zasazena v hradbě).

Původně farní kostel pro venkovské obce. U kostela je tzv. malá fara. Založen byl počátkem 14. st., k opravě došlo po požáru v roce 1648. V těsné blízkosti kostela stával nejstarší domažlický kostel sv. Jakuba, a odtud se říká kostelu „U Svatých“. 4)

Kostel Zvěstování Páně kaplička Panny Marie Bolestné
Kostel Zvěstování Páně a kaplička Panny Marie Bolestné (8. 8.2006).

Kostel Zvěstování Páně
Kostel Zvěstování Páně (U Svatých) – pohled od silnice (8. 8.2006).

Kostel Zvěstování Páně
Kostel na konci 19. století.5)

Kostel sv. Antonína

(zbořen v roce 1911)

Kostel sv. Antonína Domažlice v r. 1893
Kostelík v 19. století.6); pohled na Domažlice v r. 1893, kostel sv. Antonína v přední části vpravo. 7)


Kostelík kolem r. 19008)

Kostelík (kaple) sv. Antonína vznikl asi současně se založením špitálu kolem roku 1331. Kostel se výslovně uvádí v roce 1415. V 17. století byla kaple zpustlá, v roce 1666 opravena. Po zničujícím požáru v roce 1695 byla vystavěna větší kaple (1696–1699) stavitelem Karlem Zanettim. Stavba měla křížový půdorys (délka ramen 22,5 m, šířka 8,8 m). Základy kostela jsou ještě patrné na bývalém špitálském, dnes Dolním náměstí. (Soupis památek historických)

Kostel sv. Vavřince (na Veselé Hoře) – Vavřineček

Kostel sv. Vavřince, 2004
Kostelík v roce 2004.

Nejstarší svatyně na tomto místě byla podle pověsti postavena na konci 10. století knížetem Boleslavem I. na památku vítězství nad Maďary v bitvě u Lechu. V roce 1683 zpustošil Domažlice požár a měšťané dali slib, že na původním místě postaví kostel nový. Slib ale nesplnili a tak se stavby ujala měšťanka Zuzana Veselá v roce 1695. Po opravě a rozšíření do dnešní podoby byl kostelík znovu vysvěcen roku 1775, ale již roku 1788 byl zrušen a prodán v dražbě. Po obnově v roce 1810 a znovu roku 1851 se stalo místo hojně navštěvované věřícími. Nejmohutnější pouť se konala v době ohrožení republiky r. 1939, kdy zde bylo 120 tisíc účastníků. Komunisté poutě zakázali, ale již v roce 1968 byly opět obnoveny.

Teprve nedávno byla ke kostelu dovedena elektřina a po zajištění financí došlo v roce 2008 k opravě krovu a střech. (www.bip.cz a SPÚ).

Pohlednice
Pohlednice z roku 1930.

Opravený kostel1 Opravený kostel2
Opravený kostel 7. 7. 2009

Kostel Na Vavřinečku se dostal i do chodských písniček, vavřineckou pouť malovala řada malířů.

Ha ty svatyj Vavřinečku, stojíš na pěkným kopečku
vycházejí panny z tebe jako handělové z nebe
První vyšla celá bílá, ha ta druhá jen se skvíla
ha ta třetí eště hezčí, to bula má znyjmjilijší
Štvrtá vyšla jako vobraz, hdyž mě nechceš, hrom tě rozraz!
hrom tě rozraz na dje strany pro falešný mjilování


Pouť na Vavřinečku
Pouť na Vavřinečku, Václav Malý (1874–1935), olej na plátně. Obraz je vystaven v Chodském hradě v Domažlicích. (foto 18. 8. 2016)


František Václav Eisenreich, Vavřinecká pouť


Jaroslav Mašek, Vavřinecká pouť

Kaplička sv. Anny (pod Vavřinečkem)

Šestibokou rotundovou pseudorománskou kapli sv. Anny nechala v roce 1886 zbudovat baronka Anna z Ehranfeldu. Základní kamen byl položen 5. května 1886 na místě kapličky, které se říkávalo „Kloboučnickojc“. V této kapličce se naposledy modlili a zpovídali odsouzenci, kteří byli vedeni k popravě na blízké návrší, které je do dnešní doby nazýváno „Na Šibenici“ nebo „U Spravedlnosti“.

Kaple sv. Anny Kaple sv. Anny
Kaple sv. Anny a oltář (7. 7. 2009).

Kaple sv. Anny Kaple sv. Anny
Kaple sv. Anny (3. 8. 2004 a 7. 7. 2009).

Kaple sv. Anny Kaple sv. Anny Kaple sv. Anny
Kaple sv. Anny (26. 8. 2019).

Kaple sv. Jana Nepomuckého (Týnské Předměstí)

Kaple sv. Jana Nepomuckého Kaple sv. Jana Nepomuckého
Kaple sv. Jana Nepomuckého (14. 2. 2007 a obrázek z 19. století).

Na hřbitově, který byl založen v r. 1614, dal vystavět šestibokou kapli k uctění sv. Jana Nepomuckého místní děkan a pozdější kanovník svatovítský Jan Ludvík Steyer, kterou sám posvětil v r. 1699.9) 
Zobrazeno: 190 x

1) , 3) , 4)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
2)
SPÚ
5) , 6)
Soupis památek historických
7) , 8)
Muzeum Chodska v Domažlicích, Viktorie Janiurková http://www.znicenekostely.cz/image.php?id=108783&h=800
9)
Soupis památek historických, SPÚ a Chodsko, 2003
domazlice.txt · Poslední úprava: 24. 10. 2023 (19:05) autor: admin