obrazek_hlavicka
Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih| Praha

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


bezdekov

Bezděkov


2. 9. 2021

Vikariát Klatovy

Farnost Klatovy (sloučená farnost Bezděkov)

  • sv. Václav (farní)
  • Kostel sv. Anny (hřbitovní kostel)
  • Kaplička sv. Anna (v obci)
  • výklenková (v obci) – sv. Jana Nepomuckého
  • sv. Václav (před obcí)

Obec se připomíná jako farní již r. 1331. Lokalie zřízena r. 1785, farnost r. 1856, Matriky jsou vedeny od roku 1787.

Bezděkov v r. 1914
Bezděkov v r. 19141)

Bezděkov je od r. 1869 obec v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 493 obyvatel2), v roce 2001 zde žilo 537 obyvatel v 175 domech3).

Kostel sv. Václava

Farní kostel byl znovu postaven r. 1901 (pseudorománsky), konsekrován 28. 9. 19014).

Kostel byl postaven na náměstí v samém centru obce v letech 1899–1901, a je tak jedním z nejmladších kostelů v okrese Klatovy. Původní kostel Sv. Anny již kapacitně nevyhovoval potřebám věřících, ale trvalo sedm let, než mohl být do pravého rohu budoucí věže položen 11. května 1899 posvěcený základní kámen a stavba za 75.000 zlatých zahájena. Tato na svou dobu poměrně vysoká částka ale nestačila na pořízení vnitřního vybavení, a proto musela být mezi rodáky a místními občany udělána sbírka, která vynesla částku 1251 zlatých. Byl vybrán řezbář Jan Procházka z Příbrami, který zhotovil hlavní oltář se sochou sv. Václava, opravil dva postranní oltáře s obrazy Sv. Tadeáše a Panny Marie Bolestné (kopie sušického klášterního obrazu), křtitelnici, kazatelnu a křížovou cestu. Spolu s tímto mobiliářem byly do nového kostela přeneseny i varhany z kostela Sv. Anny ale v roce 1906 byly pořízeny nové od firmy Jana Tučka z Kutné Hory.

Kostel sv. Václava 2010 Kostel sv. Václava 2021
Kostel 19. 8. 2010 a 2. 9. 2021

Kostel, který pojme až 700 věřících, byl 28. září v den svátku sv. Václava v roce 1901 vysvěcen budějovickým biskupem Martinem Říhou. Ani tomuto kostelu se nevyhnuly konfiskace zvonů v obou světových válkách, ale vždy se našlo dostatek místních dárců na pořízení nových zvonů. Ty současné byly na věž kostela sv. Václava zavěšeny v roce 1971 a jejich polední a večerní vyzvánění je dnes zajišťuje automatika.
Svému účelu sloužil až do roku 2000, kdy byla zahájena oprava střechy a fasády a tak mohl být rekonstruovaný kostel v roce 2001 znovu vysvěcen plzeňským biskupem Františkem Radkovským. V roce 2009 byl pozemek kolem kostela převeden do majetku obce a uzavřena patronátní smlouva mezi Římskokatolickou farností Klatovy a obcí Bezděkov o společné péči o tento kostel a možnost jej využívat pro pořádání výstav a koncertů vážné, duchovní a spirituální hudby a dalších akcí, pořádaných obecním úřadem.

Kostel sv. Anny

Jednolodní kostel sv. Anny (dříve farní) byl podle dochovaných záznamů dostavěn v roce 1693 a v roce 1785 byla při něm zřízena lokalie a až v roce 1856 fara. Prvním lokalistou zde byl Liborius Schreiner, který sem byl roku 1787 převeden ze zrušeného dominikánského kláštera v Klatovech. Kostel byl po celou dobu nejen místem bohoslužeb, církevních obřadů a setkání věřících, ale pravidelně v něm hráli místní hudebníci a působil v něm i chrámový sbor.

Kostel sv. Anny
Hřbitovní kostel 19. 8. 2010

Na přelomu 19. a 20. století již kostelík svojí velikostí nevyhovoval potřebám věřících z Bezděkova a z dalších přifařených obcí Koryta, Poborovice, Vítaná, Struhadlo, Kal a Tupadly a proto byl náboženskou maticí postaven na návsi v Bezděkově nový kostel sv. Václava.
Kostel Sv. Anny získala výměnou za pozemek pod nový kostel Alžběta, svobodná paní Korbů z Weidenheimu, která v jeho západní části nechala vybudovat rodinnou hrobku se samostatným vchodem. Východní část byla přeměněna na kapli a celý objekt obehnán hradbou se zděnou podezdívkou a kovaným plotem.
V současné době je kostel v majetku obce. Kostel byl po roce 1989 několikrát vykraden, a proto jsou obrazy a erbovní znaky uloženy v zabezpečené místnosti archivu obecního úřadu. Z finančních prostředků obce a plzeňského kraje byla v letech 2004–2006 zrekonstruována střecha s věžičkou, vstupní schodiště, fasáda a kostelík byl prohlášen kulturní památkou státu.

V současné době se v kostele koná ročně pouze jedna bohoslužba u příležitosti svatoanenské pouti a v rámci Letních slavností Ch. H. Spiesse je zpřístupněna hrobka rodu Korbů z Weidenheimu.

Kaplička sv. Anny

Zděná kaplička s věžičkou byla postavena mezi domy čp. 30 a 42 v dolním Bezděkově s obrazem sv. Rodiny na oltáři.

Kaplička sv. Anny Kaplička sv. Anny
Kaple sv. Anny (v obci) 19. 8. 2010

Původní zvon, kterým se v minulosti třikrát denně vyzvánělo, je z obavy před odcizením uložen v zabezpečené místnosti archivu obecního úřadu. V minulosti o slavnosti Božího těla zde býval oltář a neděli po anenské pouti sem putoval průvod k uctění této světice.

Kaplička Sv. Václava

Kaplička je postavena na konci obce po levé straně místní komunikace vedoucí k silnici I/22. Původní socha světce byla odcizena, poté nalezena v sousedním Německu a následně uložena v depozitáři klatovského muzea. Na jejím místě je umístěna malba na dřevěné desce, kterou vytvořila členka místního Sokola Mgr. Xenie Begerl. Rovněž soustružené svícny darovali členové Sokola a společně s věřícími se starají o vnitřní výzdobu.

Kaplička Sv. Václava
Kaple sv. Václava (před obcí) 19. 8. 2010

Kaplička sv. Jana Nepomuckého

Malá zděná kaplička stojí v zahradě u čp. 33, v bývalém domě Leopolda Kodyma a podle vyprávění stávala na ostrůvku uprostřed rybníka v dolním Bezděkově a byla na ní připevněna deska se známým epigramem K. H. Borovského „Svatý Jene z Nepomuku“.5)

Kaplička sv. Jana Nepomuckého
Výklenková kaple v obci (19. 8. 2010)

Kaplička sv. Jana Nepomuckého, kaple sv. Václava a kostel sv. Anny jsou kulturní památky.

Zbořená kaple

V části obce Koryta stála vpravo od silnice z Tetětic u autobusové zastávky (jsou zde lípy) kaple, která byla zbořena v roce 1938. Kapli postavil stavitel M. A. Gilmetti. (49.389844°N, 13.214183°E)6)
Zobrazeno: 48 x

2) , 4)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
3)
sčítání obyvatel, ČSÚ
bezdekov.txt · Poslední úprava: 06. 09. 2021 (16:41) autor: 185.5.71.211