Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


neukirchen_bei_hl._blut

Neukirchen bei Hl. Blut

Nové Kostely

Název obce (Neukirchen) souvisí s výstavbou kostela svatého Mikuláše v první polovině 13. století, kdy dolní zastavěná část (Walching) dostala název Neukirchen, který je také poprvé doložen v roce 1301. Od poloviny 14. století rostl význam obce jako opevnění na česko-německé hranici. To souvisí s udělením tržních práv vévodou Albrechtem v roce 1377 a výstavbou obranných prvků. Kolem roku 1370 byla postavena dodnes zachovaná tržní věž, kostel získal podobu tzv. opevněného kostela a po roce 1377 byl k areálu přistavěn hrad - obranný zámek, sídlo kurfiřtské správy.

Kostel Narození Panny Marie

Barokní poutní kostel Narození Panny Marie leží v širokém údolí, které se táhne na východ od Hohenbogenu a na severu se rozšiřuje do dalšího údolí. Mohutná sedmipatrová věž s vyčnívající cibulí, typická pro tuto oblast, je vidět na kilometry daleko.
V mohutné lodi se nachází hlavní oltář (augsburské zlatnické dílo z let 1750-1752), dva boční oltáře, modlitební lavice s vyřezávanými rokokovými hřebínky a varhany (dar kurfiřtky Anny Marie).
Zvláštností této místnosti je, že není uzavřena obvyklým způsobem na východní straně u hlavního oltáře (tak tomu bylo původně), ale přes otevřený oltář zasahuje do klášterního kostela v zadní části.
V jedinečném dvojitém oltáři ve skleněné kopuli je uchovávána milostná soška Panny Marie s rozetnutou hlavou.
V zadní části kostela, tj. ve věži, je k vidění množství votivních svící a votivních tabulek.1)

Milostná soška

„V sobotu před sv. Martinem 1419…„

Milostná soška z poutního místa Neukirchen b. Hl. Blut, vyřezávaná postava Panny Marie, pochází podle běžné verze legendy z Loučima/Lautschim v Čechách, vzdáleného od Neukirchenu zhruba 20 kilometrů. Výroční datum 1419 je odvozeno od verze loučimské legendy. V „Notandum“ v „Liber memorabilium“ v Loučimě je v roce 1772 zaznamenáno, že zázračný obraz z Neukirchenu byl dříve uctíván v Loučimě. Stál v loučimském kostele, za husitských válek byl odstraněn a převezen do Neukirchenu: Paní Zuzana Haladová se spolu s několika dalšími lidmi vydala hledat vhodné místo. Dlouho hledali, až objevili starou dutou lípu na bavorské půdě, která se jim zdála vhodná jako úkryt. V sobotu před sv. Martinem r. 1419 se konala poslední bohoslužba před Matkou Boží

V polovině 15. století objevuje tuto Mariinu sochu v Neukirchenu jeden husita. Hodil ji do nedaleké studny, ale socha se vrátila na své místo. To se opakuje třikrát. Nakonec se husita pokusil dřevěnou sošku Panny Marie rozseknout šavlí. Sekl ji do hlavy, a z rány začala téct krev. Husita chce utéct, ale kůň se z místa nepohne. Kající se husita je nakonec obrácen.
„Zločinec“ (podobně jako soška) tedy pocházel také z Čech. Skutečnost, že byl husitou, je v uvedené legendě uvedena až později. Podle zprávy z roku 1590 to byl „bezbožný Beheim“ (Čech), v roce 1611 „ain Böham, wellicher sich im Marckht bezecht hat“ (Čech, který byl na trhu). V roce 1640 ho Roman Sigl popisuje jako „Kötzerische[n] gar vollgetrunckne[n] Böhamb“ (kacířský namol opilý Čech) a v Neukirchenském Mirakelbuchu (Knize zázraků) z roku 1671 je popsán obzvlášť expresivně: „ein gottloser Mensch, seiner Nation ein Böhamb, seines Irrthumbs ein Hussit, seiner Sitten ein Barbar und seiner Aigenschafften ein Bößwicht“ (bezbožník, pro svůj národ Čech, pro svůj omyl husita, pro své mravy barbar a pro své vlastnosti zlý. V roce 1751 bylo doplněno povolání a místo původu: „ein gewisser Baurs-Mann, gebürtig in Böheim, aus der Pfarr Ransperg von dem Dorff Wottawa, seines Irr-Glaubens ein Ketzerischer Hußit“ (jistý sedlák, narozený v Čechách, z farnosti Ransperg (Poběžovice) ve vesnici Wottawa (Otov), kacíř husita pro své bludné přesvědčení). O sto let později se ve Wottawě mluví o „vesnickém rychtáři“. Zranění způsobené seknutím šavlí a krvavý zázrak v Neukirchenu b. Hl. Blut se rychle staly známými a pouť byla od počátku velmi slavná.2)


neukirchen_bei_hl._blut.txt · Poslední úprava: 06. 09. 2021 (18:47) autor: 185.5.71.211