Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


dobra_voda_u_susice

Dobrá Voda (u Sušice) (obec Hartmanice)

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Dobrá Voda (u Sušice)

  • Kostel sv. Vintíře
  • Kaplička sv. Vintíře

Název německy: Gutwasser

Název latinsky: Ad S. Guntherum

image746.jpg
Dobrá Voda u Hartmanic na staré pohlednici1)

Farnost r. 1735, matriky jsou vedeny od roku 1736. V letech 1940–1945 byla farnost spravována z Pasova.

V r. 1869 osada obce Hartmanice v okr. Sušice, v r. 1880–1930 Dobrá Voda, v r. 1950–1991 společně s Prášily, od 1. 1. 1992 část obce Hartmanice v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 188 obyvatel 2), v roce 2001 zde žilo 15 obyvatel v 7 domech 3).

Kostel sv. Vintíře

Kostel sv. Vintíře – původní kaple z r. 1706 rozšířena o loď a r. 1777 postavena na ose presbytáře hranolová věž. (KDČB) Jedná se o kulturní památku. Kostel je údajně (podle místního muzea) jediný na světě, který je zasvěcený sv. Vintíři (něm. St. Günther). Tato informace je ovšem přinejmenším nepřesná – filiální kostel sv. Vintíře je např. v německém Buchenau (Gemeinde Lindberg, Landkreis Regen).

Dřevěná kaple na místě dnešního kostela zde údajně stávala již v 11. století. Vnitřní vybavení kostela je z 18. století, nový je moderní skleněný oltář. Za kostelem je obnovený německý hřbitov.4)

image747.jpg image748.jpg
Kaple u kostela s pramenem v roce 1910

image749.jpg
Dobrá Voda u Hartmanic (Gutwasser), kostel sv. Vintíře – interiér.5)

image750.jpg
Dobrá Voda u Hartmanic – svěcení (žehnání) pomníku padlých v první světové válce, které se konalo dne 20. srpna 1933.6)

Po odsunu německého obyvatelstva po 2. světové válce se obec stala součástí vojenského výcvikového prostoru – zachránilo ji, že zde sídlilo velitelství.

Kostel se po r. 1948 ocitl ve vojenském újezdě a byl devastován – využíván jako vojenské skladiště. Obnoven a znovu vysvěcen byl ve Vintířově jubilejním roce 1995 (950 let od Vintířova úmrtí).

Interiér kostela sv. Vintíře před opravou.
Interiér kostela sv. Vintíře před opravou.

image751.jpg image752.jpg
Kostel sv. Vintíře (1. 8. 2010)

image753.jpg
Hřbitov (1. 8. 2010)

image754.jpg image755.jpg
Kříž usmíření na hřbitově; detail (1. 8. 2010)

O několik let později byl interiér kostela obohacen o umělecké unikáty: rozměrný skleněný oltář, čtrnáct skleněných plastik s tématikou křížové cesty a socha sv. Vintíře v životní velikosti jsou dílem sklářské výtvarnice Vladimíry Tesařové. Vznikly za významného finančního přispění programu Phare a Fondu česko-německé budoucnosti. Oltářní retabulum zhotovené v roce 2001 je pojednáno jako třídílný reliéf o rozměrech 4,5×3,2 m. Svým rozsahem a váhou bezmála čtyř tun se jedná o dílo ve skle ojedinělé, avšak navazující na tradici zpracování skla na Šumavě.7)

image756.jpg image757.jpg
Skleněný oltář a obětní stůl (1. 8. 2010)

image758.jpg image759.jpg
Skleněný ambon a zastavení křížové cesty (1. 8. 2010)

Kaple sv. Vintíře

Na místě, kde žil poustevník sv. Vintíř, byla postavena kaple sv. Vintíře.

Kaplička na vrcholu Březníku (1006 m) u Hartmanic leží více než 1 km jihozápadním směrem nad Dobrou Vodou. Původní kaplička, která vznikla na místě poustevny mnicha Vintíře, byla v 50. letech 20. století armádou vyhozena do povětří. Znovu byla vystavěna v roce 1992, za přispění obyvatel Hartmanicka a členů spolku sv. Vintíře z bavorského Rinchnachu. Nachází se v těsné blízkosti Vintířovy skály, odkud je pěkný výhled na šumavské vrcholy směrem k česko-německé hranici. 8)

image762.jpg
Vrchol Březníku (1006 m)9)

image760.jpg image763.jpg
Vintířova kaple na Březníku u Hartmanic. Po roce 1950 byla známá poutní kaple zničena náložemi trhavin. 10)
Kaple sv. Vintíře na Březníku (2003)

image761.jpg
Interiér kaple sv. Vintíře na Březníku 11)

Kolem roku 1040 si pod vrcholem Březníku vybral místo pro poustevnu sv. Vintíř. Byl to původem duryňský šlechtic a příbuzný německého císaře Jindřicha II. Uvádí se dvě data jeho narození: rok 955 nebo 985. Byl vychován jako válečník a plně si užíval života. Poznává se s Přemyslovci, Oldřichem a Jaromírem, kteří utekli z Čech do Bavor, a stávají se z nich přátelé.

K víře se dostal až kolem roku 1000, kdy se seznamuje s učením benediktinů. V roce 1005 daruje majetek církvi a o rok později vstupuje do kláštera Niederalteichu. Podniká několik misionářských cest především do Uher, aby se nakonec usadil v Čechách. Zajímavý je jeho vztah ke knížeti Břetislavu I. Je pravděpodobné, že sv. Vintíř byl jeho kmotrem, což v tehdejších časech hodně znamenalo.

Pro knížete byl významným diplomatem pro jednání s německým císařem. Jistě je chybný pohled Palackého, který sv. Vintíře ve svých dějinách označil za zrádce. Jeho vztah k českému knížeti tuto domněnku zcela vylučuje. Když 9. října 1045 sv. Vintíř v poustevně na Březníku umírá, je na příkaz knížete pochován v břevnovském klášteře.12)

Zajímavost

Pramen v případě hartmanické Dobré Vody objevila slepá kráva, kterou hospodář vypustil do lesa, protože mu bylo líto ji utratit. Po určité době kráva dostala žízeň. Protože ucítila pod kopyty vlhko, začala hrabat a najednou jí pod kopyty vytryskl pramen. Jak hrabala, voda jí stříkla do očí, kráva opět začala vidět a s veselým bučením se rozeběhla zpět ke svému hospodáři.13)

1)
foto Franz Wolf, http://ftp.cbvk.cz
2)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
3)
sčítání obyvatel, ČSÚ
4)
DIBELKOVÁ, Irena Poutní místa v Čechách. Praha: Olympia, 2004
5)
Foto neznámého autora, po roce 1930. Převzato z: HORPENIAK, V. c. d.
6)
Foto neznámého autora, 1933. Převzato z: HORPENIAK, V. c. d.
7)
Kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě [online] Město Hartmanice [cit. 6. 9. 2010] Dostupný z: <http://www.muhartmanice.cz/index.php?page=1076&id=1673&task=on>
8)
Březník – kaplička sv. Vintíře [online] © 2007–2013 Josef Šperl [cit. 17. 9. 2013] Dostupné z: <http://www.sumavaregion.cz/index.php?s=96>
10)
Foto M. Kopecký, před rokem 1886. Převzato z: HORPENIAK, Vladimír. c. d
13)
www.sokol-valcha.webgarden.cz
dobra_voda_u_susice.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (20:09) (upraveno mimo DokuWiki)