Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


besiny

Běšiny

image007.jpg
Běšiny v roce 1925 (http://www.fotohistorie.cz)

Vikariát Klatovy

Farnost Klatovy (sloučená farnost Běšiny)

Kostel Navštívení Panny Marie

sv. Bartoloměj – filiální (zřícenina).

Oba kostely jsou kulturní památkou.

image008.jpg
Kostel v Běšinech v roce 1927 (http://www.muhartmanice.cz)

Ve 14. století se připomíná zdejší plebanie, Matriky jsou vedeny od roku 1676.

Běšiny jsou od r. 1869 obec v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 604 obyvatel (KDČB), v roce 2001 zde žilo 644 obyvatel ve 188 domech.

Farní kostel Navštívení Panny Marie z r. 1654 byl původně zámeckou kaplí, později byl přestavěn na jednolodní svatyni s pětiboce uzavřeným presbytářem a hranolovou věží s cibulovitou bání na západní straně. Loď je plochostropá, presbytář je sklenut valeně s lunetami. Kostel v roce 1781 vyhořel, při opravě sem byl přemístěn cenný náhrobník z roku 1595 ze zrušeného kostela sv. Bartoloměje a další zvon.

image009.jpg
Věž kostela 2004

image010.jpg
Běšiny, 2004

image011.jpg
Kostel 2. 8. 2011

Raně gotický kostel sv. Bartoloměje byl postaven kolem roku 1370 a sloužil jako farní pro osadu Podolí.

Kostel byl vybudován ze žulových kvádrů, v západním průčelí stála čtverhranná věž, opěráky v nárožích byly přistavěny v 18. století. Loď o rozměrech 10,9 x 8,4 m byla doplněna na severní straně sakristií. Na dochovaných zdech polygonálního presbytáře se třemi gotickými okny jsou patrné části kamenných konzol, které nesly žebra klenby. V roce 1579 kostel vyhořel a byl opraven, v roce 1788 zrušen a jeho zařízení přeneseno do zámeckého kostela v Běšinech. V 19. století byl kostel z velké části svévolně zbořen. U malebné zříceniny se od roku 2004 koná na svátek sv. Bartoloměje česko-bavorské setkání a pouť se mší svatou.

image012.jpg
Kostel sv. Bartoloměje (2. 8. 2011)

Na hřbitově, který kostel sv. Bartoloměje obklopoval, pohřbívala horní část Běšin, Hubenov, Podolí a Tržek (spadal do běšinské farnosti až do roku 1785, kdy byla obnovena fara v Chlístově). Na obezděném hřbitově v Úloze pochovávala své zemřelé dolní část Běšin, Úloh, Hořákov, Rajsko, Tvrdoslav a Javoří. V roce 1781 spolu s uzavřením kostela v Úloze se mělo pochovávat pouze na hřbitově u sv. Bartoloměje. Přiřazená část osadníků tuto změnu nesla s nelibostí až do roku 1804, kdy byl zřízen hřbitov v Běšinech a hřbitov při kostele sv. Bartoloměje byl zrušen. Pak začali proti pohřbívání v Běšinech protestovat lidé z Podolí, kteří chtěli své mrtvé pohřbívat v Chlístově.

(Informační tabule naučné stezky Sv. Vintíře; KDČB; DAVID, Petr a kol. Klatovsko. Průvodce po Čechách, Moravě, Slezsku. Praha: S & D, 2007; sčítání obyvatel, ČSÚ).

image013.jpg
Sv. Bartoloměj – části kamenných konzol, které nesly žebra klenby (2. 8. 2011)

besiny.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (20:09) (upraveno mimo DokuWiki)