Odkaz na hlavní stránku| Okres Domažlice| Okres Klatovy| Okres Tachov| Okres Plzeň-jih

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


Postranní lišta

Prostor pro reklamu :-)


albrechtice_u_susice

Albrechtice (obec Sušice)

Vikariát Sušice-Nepomuk

Farnost Albrechtice (u Sušice)

  • Kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů

Německý název Albrechtsried.

Zdejší osadu zřejmě založil v 2. pol. 12. století Vladislav I., druhý český král. Z této doby se datuje stavba chrámu zasvěceného P. Marii a svatým apoštolům Petru a Pavlovi. Farností se Albrechtice staly po r. 1150.

Nedlouho poté daroval král Vladislav I. Albrechtice (dvůr a kostel, který vysvětil salcburský arcibiskup Albrecht, syn Vladislavův, r. 1179) windberskému klášteru v Bavořích. Tamní řád premonstrátů sem dosazoval po 6 století své duchovní správce.

V r. 1869–1890 obec v okr. Sušice, v r. 1900–1910 pod názvem Albrechtec obec v okr. Sušice, v r. 1921–1950 pod názvem Albrechtice u Sušice obec v okr. Sušice, v r. 1961–1976 pod názvem Albrechtice u Sušice část obce Sušice v okr. Klatovy, od 30. 4. 1976 část obce Sušice v okr. Klatovy.

V roce 1982 zde žilo 82 obyvatel 1), v roce 2001 zde žilo 53 obyvatel v 38 domech 2).

Kostel sv. Petra a Pavla, apoštolů

Na místě původního kostela byl postaven v polovině 13. stol. nový, raně gotický kostel, po r. 1778 částečně upraven, r. 1909 restaurován.

Původní jednolodní stavba z období rané gotiky, v jejímž slohu se projevují i prvky románské, se dochovala ve své podstatě dodnes. Později v 15. stol. byla přistavěna sakristie a sklenut chór. Z r. 1778 pochází barokní přístavba kaple. Loď chrámu o rozměrech 11,5 x 8,5 m je opatřena rovným stropem. Křížová klenba je v sakristii a presbytáři.
Podle dendrochronologického průzkumu byla v Albrechticích věž připojena dodatečně ke staršímu kostelu, trámové překlady oken byly datovány do let 1455/1456, 1459/1460, 1462/1463. V krovu lodi byly navíc druhotně použity prvky ze staršího krovu, které poskytly datum 1435 (letní těžba).3) Pozdní přístavba věže zřejmě nebyla pro kostely ojedinělá, ale možná souvisí s rozsáhlejší stavební aktivitou, která v průběhu 15. století zasáhla větší množství staveb v okolí.4)

Z architektonických detailů je významné románské okno v presbytáři a lomený ústupkový portál s raně gotickou profilací v lodi. V presbytáři jsou nástěnné gotické malby. Dobrou prací jsou renesanční oltáře. Ostatní vybavení je barokní.

Kostel je jednou z prvních sakrálních staveb zdejšího kraje. Jedná se o kulturní památku.

Matriky jsou vedené od roku 1654. Farnost byla v období 1940 – 1945 spravována z Pasova.5), 6), 7)

image691.jpg Albrechtec
Albrechtice, farní kostel Panny Marie, sv. Petra a Pavla – hlavní oltář. Po restaurování gotických fresek kolem roku 1960 už nebyl oltář sestaven do původního celku.8)
Albrechtec (Albrechtice) na konci 19. století 9)

image692.jpg image693.jpg
Kostel sv. Petra a Pavla v roce 2004 a 23. 7. 2012

image694.jpg image695.jpg
Kostel sv. Petra a Pavla 23. 7. 2012

1) , 5)
KATALOG DIECÉZE ČESKOBUDĚJOVICKÉ L. P. 1987. Biskupství českobudějovické, pro vlast. potřebu: 1986. 350 s.
2)
sčítání obyvatel, ČSÚ
3)
Jan ANDERLE, Tomáš KYNCL. Albrechtice u Sušice, kostel P. Marie a sv. Petra a Pavla. Dodatek ke stavebně historickému průzkumu: vyhodnocení dendrochronologie dřevěných součástí stavby. Plzeň, 2006. In: ČECHURA, Martin. Dendrochronologický průzkum vybraných kostelů na Sušicku. Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. X. Muzeum Šumavy, 2018, s. 431–446
4)
ČECHURA, Martin. Dendrochronologický průzkum vybraných kostelů na Sušicku. Vlastivědný sborník Muzea Šumavy. X. Muzeum Šumavy, 2018, s. 431–446
6)
Město Sušice
7)
ZRV Český svaz turistů
8)
(Foto neznámého autora, kolem roku 1890). Převzato z: HORPENIAK, Vladimír. Střední Šumava. Praha – Litomyšl: Paseka, 2007.
9)
Karel Hostaš, Ferdinand Vaněk. Soupis památek historických a uměleckých v Království Českém, politický okres sušický. Praha: 1900, s. 3 Další dostupnost: http://depositum.cz/knihovny/pamatky/strom.clanek.php?clanek=4976
albrechtice_u_susice.txt · Poslední úprava: 04. 01. 2021 (17:58) autor: 193.165.237.41